Hur är Sveriges ekonomi idag?

Under år 2022 har Sveriges ekonomi påverkats negativt av stigande inflation och räntor. Trots detta gick det bra för svensk ekonomi år 2022 även om läget varit pressat för företag och hushåll. Det finns däremot en dystrare prognos för år 2023.

Några faktorer som påverkar svensk ekonomi är vad som händer i omvärlden. Exempelvis utvecklingen i Rysslands krig mot Ukraina, hur inflationen utvecklas globalt och energipriser. Några orosmoln som finns inför 2023 är även en stigande arbetslöshet.

Eventuell lågkonjunktur 2023?

Bland annat bedömer regeringen att svensk ekonomi kommer vara i lågkonjunktur under år 2023. Sverige är ett exportberoende land och därför är det avgörande hur det går för andra ekonomier. Det innebär att det påverkar hur exempelvis Europeiska Centralbanken eller USA:s centralbank, Federal Reserve höjer räntorna.

Ett annat orosmoln är arbetslösheten i Sverige. Sysselsättningen är viktig för hela Sveriges ekonomi då det bland annat utgör grunden för svensk köpkraft. Under slutet av 2022 var arbetslösheten cirka 7,4 % och beräknas stiga närmare 8 % under 2023. Även vad som händer på börsen, i Sverige och globalt avgöra hur svensk ekonomi kommer utvecklas.

Inflationen tillbaka på 2 % år 2024?

Det finns ett mål som innebär att inflationen inte bör överstiga 2 %. Under år 2022 hamnade inflationen över 7 % i Sverige. Att inflationen stiger beror på många globala händelser som började redan under Covid-19 pandemin. Det blev exempelvis stopp i produktion och transporter när länder stängdes ned.

När Ryssland invaderade Ukraina steg både olje-och gaspriserna. Det i sin tur ledde till att el-och energipriserna steg kraftig. Även livsmedelspriserna blev allt högre. Regeringen runt om i världen har satt in stimulanspaket som i sin tur bidragit till att inflationen stigit men som varit nödvändiga för att hjälpa företag och hushåll. För att bekämpa inflationen vidtas åtgärder som att höja räntorna. Balansen mellan att höja räntorna förväntas ge resultat till år 2024.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *