Tack för en stark valrörelse

Efter en intensiv valrörelse, som präglats av genomarbetade förslag från oss Moderater och kampanjer i alla delar av staden, har väljarna sagt sitt. Stockholmarna har återigen röstat fram Moderaterna som stadens största parti men Alliansen har inte fått förnyat förtroende att styra Stockholm. Jag vill passa på att tacka alla som kämpat för moderaterna i denna valrörelse.

Under Alliansens och Moderaternas åtta år i majoritet har vi lagt oss vinn om att föra en ansvarsfull politik för att bygga Stockholm starkt. Det kommer vi att fortsätta med i opposition.

Vi ska vara en opposition som värnar Stockholms fortsatta tillväxt och utveckling och vi ska slå vakt om stockholmarnas valfrihet och självbestämmande. I fullmäktige kommer vi att rösta för fler bostäder, för att Förbifart Stockholm byggs, för en framtid med Bromma flygplats och för att det fria skolvalet ska finnas kvar.

Hittills har moderaterna återkommit i majoritet efter en mandatperiod i opposition och det är vad vi tar sikte på och arbetar för från och med nu.

Öppet brev till Jonas Sjöstedt (V)


I dag har jag tillsammans med mina Allianskollegor i stadshuset skrivit ett öppet brev till Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. I brevet uppmanar vi honom att kalla till en extra partistämma för att dra tillbaka kravet på att avskaffa det fria skolvalet.

I dag går 11 188 förskolebarn, 14 379 grundskoleelever och 12 924 gymnasieelever i någon av Stockholms alla fristående förskolor och skolor. Förskolorna och skolorna har valts av föräldrar och elever av många olika skäl. Det är det fria skolvalet och insikten om att skolan blir bättre och att fler elever kommer till sin rätt om de får välja mellan olika skolor, som är orsaken till de fristående alternativens framgång. Nu hotar Vänsterpartiet dessa skolor och därmed vardagen för alla barn och elever som går i dem.

Det öppna brevet till Jonas Sjöstedt finner du här.

Helgjobb för unga i nytt jobbpaket från M

I dagens DN uppmärksammas Moderaternas förslag på helgjobb för ungdomar. Förslaget är en del av vårt jobbpaket för Stockholm som jag igår presenterade tillsammans med socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Jobbpaket inkluderar en rad jobbskapande förslag för unga och utrikesfödda, och då främst kvinnor. Vi sätter också upp som mål att Stockholm stad ska bli Sveriges mest företagsvänliga stad i Svenskt Näringsliv ranking där vi idag ligger på en 22 plats.

Nya siffror visar att utanförskapet har minskat i alla delar av Stockholm sedan 2006. Andelen ungdomar mellan 20-29 år som försörjer sig genom bidrag har minskat från 8,1 till 5,3 procent. Fler unga har ett jobb, men det finns mer kvar att göra.

Läs gärna mer om vårt jobbpaket i vårt pressmeddelande här

Artikeln i DN finner du här

Stockholm har aldrig satsat så mycket på skolan

Tidigare i veckan presenterade Lärarförbundet sin rankning ”Sveriges bästa skolkommun”. Rankningen visar att Stockholm är en av de kommuner som lägger absolut mest resurser till undervisningen. Karin Wanngård talar nu om att Moderaterana prioriterat skattesänkningar som har gått före investeringar i skolan. Jag tror inte att stockholmarna känner igen sig i Socialdemokraternas svartmålning av skolan. Stockholms stad skolor håller hög kvalitet – andelen elever med fullständiga betyg i årskurs 9 ökar, det genomsnittliga meritvärdet är det bästa någonsinoch allt fler elever går vidare från gymnasiet till högre utbildning på universitet och högskolor. Men det finns självklart mer att göra. Att öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program är fortfarande den mest prioriterade frågan i våra skolor. Alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential.

Vi har aldrig satsat så mycket på skolan som nu. I snitt har ökningen till grundskolan varit 3,2 procent årligen under den moderatledda Alliansen, att jämföra med 2,4 procent under åren 2002-2006 när Socialdemokraterna hade ansvaret för skolan. Det är tack vare att vi har ordning och reda i stadens ekonomi som de stora satsningarna är möjliga.

Rankningen visar även att Stockholms lärare idag har bland de högsta lärarlönerna i landet.  I Stockholms stad har medianlönen för en lärare höjts med nära 7 000 kronor, över 26 procent, sedan 2006. Lönerna för lärare i Stockholm är bland de högsta i Sverige och vi ska fortsätta att höja dem.

Föräldrarna i Stockholm ger förskolan högt betyg. Hela 86 procent av nöjda med sitt barns förskola. Stockholm tillhör även de kommuner i landet som har de allra minsta barngrupperna i förskolan med i snitt 14,8 barn per grupp. Detta att jämföra med Socialdemokratiskt styrda Göteborg och Malmö där antal barn per avdelning i snitt är 17,6 barn.

Alliansen fortsätter att stärka äldreomsorgen!

I dag presenterade Alliansen en stor satsning för Sveriges äldre. Det ska vara tryggt att bli gammal i Sverige och min målsättning är att Stockholm stad ska vara den bästa plats att åldras i.

Aldrig tidigare har stockholmarna varit så nöjda som nu med sin äldreomsorg. Detta är mycket glädjande och långt ifrån en tillfällighet. Sedan 2006 har Alliansen satsat en miljard mer på äldreomsorgen, vilket har givit goda resultat.

Redan idag finns en garanti för alla som är äldre än 90 år att utan biståndsbedömning erbjudas plats på vård- och omsorgsboende. Nu tas nästa steg. I enlighet med intentioner i det som Alliansens partiledare idag presenterats så går Moderaterna till val på att alla som önskar och är äldre än 85 år erbjuds plats på vård- och omsorgsboende. Med ett fortsatt förtroende för Alliansen kommer Sverige och Stockholm bli en ännu bättre plats att åldras i.

Vi söker stockholmarnas förtroende för att bygga ännu mer tunnelbana

I våras lyckades vi nå en historisk överenskommelse om en förläggning och utbyggnad av tunnelbanan. Och i årets val, vars första valdag är idag, söker vi moderater förtroende från väljarna att ta ett stort steg för att bygga ut tunnelbanan än mer. Därför skriver jag i dag, tillsammans med flertalet moderata kollegor på SvD Brännpunkt, om våra fyra prioriteringar för tunnelbanans framtid utöver de redan nio nya stationer som nu ska börja byggas.

I artikeln listar vi Moderaterna i Stockholmsregionens främsta prioriteringar för tunnelbanans utbyggnad och förläggning. De fyra prioriterade punkterna är

  1. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö
  2. Tunnelbana till Täby och Arninge
  3.  Tunnelbana från Barkarby till Hjulsta
  4. Tunnelbana från Odenplan till Liljeholmen

För mer ingående information om våra prioriteringar läs gärna artikeln i sin helhet här.

Ny MP-bluff slår in öppna dörrar om miljonprogrammen

I går höll Miljöpartiets språkrör Åsa Romson sitt sommartal och ett huvudnummer var upprustning av Miljonprogrammen. Upprustningen av de lägenheter som byggdes från mitten av 60-talet och ett decennium framåt, men som så ofta med MP-politik så skjuter man fel och är illa pålästa.

I Stockholms stad bestämde Alliansen redan när vi tog över 2006 att miljonprogrammens bostäder skulle renoveras och vi startade ”Stimulans för Stockholm”, inom detta avsattes 10 miljarder för upprustningsarbetet. Genom en välskött och stark ekonomi i staden har vi genomfört upprustningen metodiskt – år för år – lägenhet efter lägenhet. Den starka ekonomin grundar sig bland annat på Alliansens syn på att ett aktivt fastighetsägande, med både köp och försäljning av fastigheter gynnar skattebetalarna.


Stockholms stad har alltså satsat 2 miljarder per år sedan 2009 på att rusta upp de bostäder inom miljonprogrammet som har ett eftersatt behov. Detta har inneburit att drygt 1 500 lägenheter på Järvafältet nu är färdigrenoverade hos allmännyttan. Detta blev samtidigt ett tillfälle då vi har gjort ett riktigt slag för miljö och energiinsats. Bland annat har energiförbrukning reducerats med 50 procent och cirka 10 000 kvadratmeter eller motsvarande 1,5 fotbollsplaner med solceller har monteras på taken i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby. Det gör att Järva blir solcellstätast i Sverige. Satsningen med ca 2 miljarder per år fortsätter fram till 2020.

Renoveringen har skett i samråd med de boende och alla har själva kunnat påverka vilken standard de önskat. Detta har inneburit att alla som vill har kunnat flytta tillbaka utan att den nya hyresnivån har satt käppar i hjulen. I fredags kom siffor från Svenska Bostäders kundindex och hyresgästerna är mer nöjda än någonsin, de boende i Rinkeby är exempelvis lika nöjda som de boende i innerstaden.

En ansvarsfull ledning i ett fastighetsbolag ser till att ta hand om sitt bestånd och i tid renovera. Nu vill MP ta 1 miljard per år av skattebetalarnas pengar och ge till de fastighetsbolag som misskött sitt uppdrag att rusta och renovera sina lägenheter. En miljard för hela Sverige är dessutom ett slag i luften då bara Stockholms stad renoverar för det dubbla varje år.

För att Stockholmsregionen ska fortsätta att växa och utvecklas krävs det investeringar i fler skolor, mer kunskap och fler bostäder. Stockholm behöver stora investeringar i en fortsatt utbyggd av tunnelbanan och Förbifarten. Miljöpartiets förslag är verklighetsfrånvända och missar målet för ett långsiktigt hållbart växande Stockholm. Statliga miljardinvesteringar måste gå till rätt saker!

Skattebetalarna förtjänar mer respekt än vad som Miljöpartiet visar dem. Men det är klart med den vanliga MP-matten – där 200 000 jobb för att bygga bostäder och lägga ned den för Stockholm så viktiga  Bromma flygplats i verkligheten är 1 500 årsarbeten – så är det klart att verklighet och drömmar är lätta att förväxla.

Geo-tag: Stockholm, Stockholm County, Sweden.

Stockholm stad har störst överskott i Sverige

I Dagens Samhälle kan vi läsa om att Stockholm är kommunen i Sverige som går med störst överskott. Det är självklart ingen tillfällighet då den moderatledda alliansen i Stadshuset tagit ansvar för ekonomin. Sedan 2006 när Alliansen tog över har Stockholm stad konsekvent gått med överskott så att vi har kunnat göra viktiga samhällsinvesteringar. Därför kan stockholmarna i dag ta del av rekordinvesteringar på skola, i välfärden och viktig infrastrukturprojekt som utbyggd tunnelbana samtidigt som skattebördan minskat. Allt detta står tyvärr på spel i årets val då de rödgröna går tillval på att stoppa Stockholms positiva tillväxt.

Mer än någonsin kommer din röst att avgöra Stockholms framtid. Redan från den 27 augusti när förtidsröstningen börjar har du möjlighet att säga ja till fortsatt tillväxt genom att lägga din röst på Moderaterna. Jag hoppas på ditt förtroende.

Alliansen ska bygga 47 nya skolor i Stockholm

I dag presenterade jag tillsammans med skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) Alliansens planer på att bygga 47 nya skolor i Stockholm. Vi ser nu i stadens tillväxtprognoser att antalet elever som kommer gå i grundskolan i Stockholm år 2030 kommer vara 31 000 fler än i dag. Därför tar vi inom Alliansen i Stockholm stad redan nu ansvar för hur staden kommer tillgodose denna ökade efterfrågan i framtiden.

Bilden ovan till höger är från dagens invigning av nya Mariehällsskolan i Bromma

Läs gärna mer om våra planer på 47 nya skolor i Stockholm i vårt pressmeddelande här.