Ansvar för jobb och trygghet

Idag presenterade finansminister Anders Borg (M) vårpropositionen för 2013. Satsningar på åtgärder inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling lyfts fram som ett svar på det fortsatt svaga konjunkturläge vi ser. En ansvarsfull finanspolitik är vägen till jobb och trygghet, även i tider av global finans- och skuldkris. Regeringen satsar därför i vårpropositionen totalt ca 3 miljarder kronor under 2013 och 2014. Dessa satsningar innebär konkret att:

  • antalet platser inom yrkesvux ökas med 7 000 platser 2013 och 7 000 platser 2014
  • antalet platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning ökas med 8 000 under 2013 och 2014
  • antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökas med 1 400 platser 2013 och 1 400 platser 2014
  • insatserna för regional tillväxt förstärks och omfördelas så att 40 miljoner kronor satsas 2013 och 40 miljoner kronor 2014
  • medel omfördelas inom infrastrukturområdet vilket ger 700 miljoner kronor ytterligare för drift och underhåll av järnvägar 2013

Fler i jobb och utbildning när Alliansen satsar

Den svaga internationella konjunkturen och oro i omvärlden riskerar att slå mot den svenska ekonomin och arbetsmarknaden. I samband med ett besök på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium presenterade därför idag de fyra allianspartiledarna ett omfattande förslag för att stärka den svenska arbetsmarknaden och bekämpa arbetslöshet.

Totalt satsar man drygt 3 miljarder kronor och satsningen ingår i den vårproposition som inom kort kommer att presenteras i sin helhet.

Åtgärderna omfattar bland annat 12 400 utbildningsplatser under 2013 och 2014. Tyngdpunkten ligger här på yrkesvux med 7000 platser, det vill säga yrkesutbildningar för vuxna. Dessutom omfördelas medel inom infrastrukturområdet, vilket möjliggör att ytterligare 700 miljoner kronor kan satsas på drift och underhåll av järnväg under 2013. Därtill föreslås förstärkta insatser för regional tillväxt om totalt 40 miljoner kronor per år under 2013 och 2014.

Beskedet från Alliansregeringen idag är mycket positivt och visar på en proaktiv politik som tar omvärldens utmaningar på allvar. Satsningar i en tid där vi riskerar en ökad arbetslöshet är viktiga och visar på ett fortsatt aktivt ansvarstagande för Sveriges utveckling.


Bild: Scanpix