Framgångsrik besöksnäring positivt för Stockholm


Viktor Barth-Kron uppmärksammar i Veckans ordlista att turistsäsongen i Stockholm är igång och poängterar mycket riktigt att det är en god gärning att vara behjälplig när turister exempelvis frågar om vägen. Besöksnäringen, som anställer framförallt många unga under sommaren, är viktig för Stockholm. Desto fler turister som får en positiv bild av Stockholm och stockholmare ju bättre.