M tar på sig ledartröjan för fler studentbostäder

I Svenska Dagbladet kan vi i dag läsa om att Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Tomas Tobé och bostadspolitiska talespersonen Oskar Öholm föreslår ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan. Detta är mycket välkommet då det idag tar allt för lång tid från det att beslut om nya studentbostäder fattas till dess att studenter i behov av bostad kan flytta in.
Sedan valet 2010 har vi inom Alliansen i Stockholm stad fattat beslut om hela 7 500 studentbostäder. En lägesrapport om dessa bostäder kan du ta del av på stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) hemsida här. Det är påfrestande att vårt offensiva arbeta för fler studentbostäder fastnar i dagens system. Av dessa 7 500 studentbostäder har nämligen bara 750 blivit inflyttningsklara vilket är på tok för lite. Jag välkomnar därför i allra högsta grad ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan.

Det är tre konkreta förslag som Tobé och Öholm i dag presenterade för en ny svensk studentbostadsmarknad. Första förslaget går ut på att Statliga Akademiska hus ska få i uppdrag att förmedla och eventuellt även bygga studentbostäder. Det andra förslaget är att lärosätena i större utsträckning också ska kunna förmedla studentbostäder, något som i dag bara är tillåtet med dispens. Och det sista förslaget, och kanske det viktigaste, går ut på att göra det lättare att bygga studentbostäder. Här handlar det om allt från att se över minimumkravet på storlekar till vilka platser som bostäderna ska kunna byggas. Norge lyft som ett bra exempel på hur detta kan gå till och det gläder mig att Moderaterna har tagit på sig ledartröjan för en ny svensk studentbostadsmarknad.

En välkomnad skoldebatt

dagens DN-debatt skriver finansminister Anders Borg (M) och riksdagens ordförande i utbildningsutskottet Tomas Tobé (M) om Moderaternas fem prioriteringar för skolan. Det är en välkomnande och viktig debatt som Borg och Tobé lyfter på den nationella agendan.

En del av förslagen känner många stockholmare igen då Stockholm stad redan i dag exempelvis erbjuder särskild sommarundervisning för elever som inte når kunskapskraven. Ett arbete som också pågår i Stockholm är att stärka lärarrollen då ingen annan faktor är så viktig för elevernas resultat som en bra lärare. Det är glädjande att mycket av stadens kvalitetshöjande satsningar nu är i gång men det finns en hel del arbete kvar att göra.

För oss moderater i Stockholm går det inte att överskatta skolans och utbildningars betydelse då den ligger till grund för att rusta såväl våra barn, unga och vuxnas framtid. Därför har den Moderata fullmäktigegruppen i Stockholm stad under det senaste året också arbetat med att forma framtidens skol- och utbildningspolitik för staden. Jag ser fram emot att återkomma mer om det arbetet fram över.