Ansvar för jobb och trygghet

Idag presenterade finansminister Anders Borg (M) vårpropositionen för 2013. Satsningar på åtgärder inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling lyfts fram som ett svar på det fortsatt svaga konjunkturläge vi ser. En ansvarsfull finanspolitik är vägen till jobb och trygghet, även i tider av global finans- och skuldkris. Regeringen satsar därför i vårpropositionen totalt ca 3 miljarder kronor under 2013 och 2014. Dessa satsningar innebär konkret att:

  • antalet platser inom yrkesvux ökas med 7 000 platser 2013 och 7 000 platser 2014
  • antalet platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning ökas med 8 000 under 2013 och 2014
  • antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökas med 1 400 platser 2013 och 1 400 platser 2014
  • insatserna för regional tillväxt förstärks och omfördelas så att 40 miljoner kronor satsas 2013 och 40 miljoner kronor 2014
  • medel omfördelas inom infrastrukturområdet vilket ger 700 miljoner kronor ytterligare för drift och underhåll av järnvägar 2013

Stockholm – en tillväxtmotor att investera i

I helgen kunde vi läsa i Svenska Dagbladet att Stockholm är den enda nordiska stad som kvalificerar in sig på tio-i-topp-listan över EU:s köpkraftigaste regioner. Enligt statistikenheten Eurostat som gjort rankinglistan har Stockholm 1,7 gånger köpkraften än EU-genomsnittet.

Placeringen är inte förvånande. Som Sveriges tillväxtmotor, med ett gott företagsklimat och kvalificerad arbetskraft, fortsätter Stockholmregionen att locka utländska investerare. I en intressant artikel i Wired Magazine (september 2012) om entreprenörskap konstaterades att enbart amerikanska riskkapitalister investerade nästa 200 miljoner USD år 2011 i svenska teknikbolag. Det är mer än vad som investerades i städer som Paris eller Berlin.            

Men som Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka och Svenska Riskkapitalföreningens t.f. VD Isabella de Feudis poängterar i helgens Dagens Nyheter är riskkapitalbranschen hårt konkurrensutsatt. Stockholm konkurrerar med såväl stora som små regioner runt om hela världen.  För att hålla vår starka ställning måste vi jobba hårt för att bevara utländska investeringar som bidrar till entreprenörskap, sysselsättningar och intäkter som finansierar vår välfärd. Vi måste också se till att de många framgångrika svenska entreprenörer nu också vill fortsätta utveckla och expandera sina företag här.

Satsningar på Stockholms infrastruktur, forskning och tillväxtvänlig företagspolitik är därför ett måste. Det är ett nationellt intresse att Stockholmsregionen, som förväntas stå för 40 procent av landets samlade tillväxt 2030, förblir en stark tillväxtmotor för hela landet.