M tar på sig ledartröjan för fler studentbostäder

I Svenska Dagbladet kan vi i dag läsa om att Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Tomas Tobé och bostadspolitiska talespersonen Oskar Öholm föreslår ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan. Detta är mycket välkommet då det idag tar allt för lång tid från det att beslut om nya studentbostäder fattas till dess att studenter i behov av bostad kan flytta in.
Sedan valet 2010 har vi inom Alliansen i Stockholm stad fattat beslut om hela 7 500 studentbostäder. En lägesrapport om dessa bostäder kan du ta del av på stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) hemsida här. Det är påfrestande att vårt offensiva arbeta för fler studentbostäder fastnar i dagens system. Av dessa 7 500 studentbostäder har nämligen bara 750 blivit inflyttningsklara vilket är på tok för lite. Jag välkomnar därför i allra högsta grad ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan.

Det är tre konkreta förslag som Tobé och Öholm i dag presenterade för en ny svensk studentbostadsmarknad. Första förslaget går ut på att Statliga Akademiska hus ska få i uppdrag att förmedla och eventuellt även bygga studentbostäder. Det andra förslaget är att lärosätena i större utsträckning också ska kunna förmedla studentbostäder, något som i dag bara är tillåtet med dispens. Och det sista förslaget, och kanske det viktigaste, går ut på att göra det lättare att bygga studentbostäder. Här handlar det om allt från att se över minimumkravet på storlekar till vilka platser som bostäderna ska kunna byggas. Norge lyft som ett bra exempel på hur detta kan gå till och det gläder mig att Moderaterna har tagit på sig ledartröjan för en ny svensk studentbostadsmarknad.

Media – och studentkluster växer fram i Stockholm

Första etappen av Norra Djurgårdsstaden står just nu inflyttningsklar.  Förvandlingen av delar av Hjorthagen, Gasverksområdet, Värtan och till sist Loudden till morgondagens stadsdel är i full gång. Här blir 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser i en stadsdel som skall vara spjutspets i miljö, arkitektur och ett i god bemärkelse modernt Stockholm. Det är i den kontexten mitt förslag, som jag skriver om i Dagens Nyheter i dag, att flytta Sveriges Television och Sveriges Radio till ett ”mediakluster” i denna nya stadsdel skall ses. Det kan bli en vinna-vinna situation där de båda public service företagen kan utvecklas in mot 2030, samtidigt som vi på deras tidigare mark och fastigheter kan tillfoga ytterligare en viktig pusselbit för att göra Stockholm till en universitetshuvudstad i världsklass.

På bilden ovan en illustrationsbild av Albonparken och nytt campus

Stockholm blir en allt mer populär universitetsstad vilket glädjer mig mycket. I dag rapporterade ABC att tre av landets mest sökta utbildningar finns vid Stockholms universitet. Som landets universitetshuvudstad bär vi ett ansvar att se till att universiteten blir en viktig del av stadens tillväxtsatsningar. I går presenterade jag tillsammans med stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) en investering på 1,4 miljarder kronor på 100 000 kvm campusområde vid Albano med omkring 1 000 nya student- och forskningslägenheter. Albano är strategiskt välplacerat mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. Genom denna satsning skapar vi förutsättningar för ett nytt område för högre undervisning och forskning, där ett större inslag av student- och gästforskarbostäder kan bidra till en attraktiv undervisningsmiljö och en intressant stadsmiljö.