Stockholm skapar mötesplats och forum för hållbar stadsutveckling

Alliansen i Stockholms stadshus tog 2009 initiativet till att göra Norra Djurgårdsstaden till ett särskilt miljöprofilerat stadsutvecklingsområde. Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en av världens främsta miljöstadsdelar och ett internationellt föredöme när det gäller hållbart stadsbyggande.  För att nå våra högt ställda miljöambitioner inrättades ett innovationscenter 2010 som fick namnet NDSI (Norra Djurgårdsstaden Innovation). Nu vill vi ta ytterligare ett steg och utveckla NDSI till en arena och mötesplats för klimatpositiv och hållbar stadsutveckling.

Bilden ovan är en visionsbild av Norra Djurgårdsstaden

Målsättningen är att NDSI ska samla såväl privata som offentliga, akademiska och ideella aktörer och därmed utgöra en central mötesplats och forum för innovation, lärande och samarbete inom hållbar stadsutveckling.

När Norra Djurgårdsstaden står klart kommer det vara ett bra exempel på värdet av höga ambitioner och på den politisk drivkraft som behövs för att förverkliga dem. Genom detta sätter vi på oss ledartröjan och bevisar att Stockholm förtjänar såväl utmärkelsen som Europas första miljöhuvudstad som världens främsta föredöme inom hållbar stadsutveckling.