Sociala krav i stadens upphandlingar utreds

Den senaste veckan har frågan om privata företags sociala ansvar åter hamnat på dagordningen. Detta gör det intressant att utreda hur staden kan säkerställa att de företag som staden har affärsrelationer till agerar ansvarsfullt utifrån de demokratiska värden vi värnar i Sverige i den globala miljön de verkar i. I stadens tertialrapport 1 som kommer under våren kommer jag och mina kollegor i alliansen därför be stadens stadsledningskontor att utreda möjligheten att införa sociala krav i stadens upphandlingar. De ska även få föreslå hur dessa kan utformas i syfte att säkerställa att staden i så stor utsträckning som möjligt stödjer en positiv global utveckling avseende mänskliga fri- och rättigheter.