Stockholms förskolor i framkant

Stockholm växer då många väljer att flytta hit för att jobba och skaffa familj. God barnomsorg för våra många barnfamiljer är i sammanhanget ett mycket viktigt inslag. Det är därför glädjande att Stockholm ligger i framkant både vad gäller barngruppsstorlek och när det kommer till personaltäthet i våra förskolor.

Ny statistik från Skolverket visar att barngruppernas storlek i förskolan har minskat i Stockholm sedan 2006, då alliansen tillträde. I sammanhanget kan poängteras att år 2012 i Stockholm var medelantalet inskrivna barn per avdelning 15,2. Det kan jämföras med de socialdemokratiskt styrda kommunerna Göteborg och Malmö, där antalet barn per avdelning var 17,6 i Göteborg respektive 18,1 i Malmö, trots att Stockholm har en betydligt större ökning av inskrivna barn.

Förskolan har en viktig uppgift att uppfylla och lägger grunden till ett livslångt lärande för våra barn. Tryggheten i att veta att ens barn mår bra och växer som människa är en viktig del för varje förälder. Det är därför glädjande att vår medvetna satsning på förskolan lönar sig.