Stockholms stads bokslut för 2012 visar ett Stockholm som jobbar

I dag offentliggjordes Stockholms stads bokslut för 2012. Det som sticker ut mest är att Stockholm är en stad som jobbar. Sysselsättningsgraden ökade 2012 jämfört med året innan trots ekonomisk oro i övriga Europa. Mycket glädjande är också att behovet av ekonomiskt bistånd nu är på historiskt låga nivåer. Stockholmsalliansens satsningar på jobb, kvalitet i välfärden, en låg kommunalskatt samt en personalpolitik som håller medarbetarna friskare ger avtryck.


Tack vare Stockholms attraktivitet och vår aktiva politik för ett Stockholm som jobbar blir resultatet ökade skatteintäkter. Kombinerat med en ekonomiskt ansvarsfull politik blir resultatet ett överskott i kommunkoncernen på hela 4 828 miljoner kronor. Genom den moderatledda alliansen i stadshuset har stadens ekonomi stärkts vilket tryggat välfärden och öppnat upp för årets skattesänkning.

Jag har länge poängterat betydelsen av att kommuner ska kunna trygga sin välfärd från framtida ekonomisk turbulens. I och med alliansregeringens lagändring kan kommuner numera använda sina goda resultat friare än tidigare och spara framåt. Detta är viktigt för att långsiktigt trygga framtiden och återinvestera i viktiga tillgångar som ökad valfrihet och kvalitet i välfärden, fler nya bostäder samt ökad framkomlighet.

Stockholm växer: 1,2 miljarder i överskott

Tertialrapporten för Stadens ekonomi (som togs idag på borgarrådsberedningen, och kommer att klubbas i kommunstyrelsen den 22 juni) konstateras att överskottet är på 1,2 miljarder och att fler får arbete i Stockholm, och att vi kan göra förskolesatsningar i storleksordningen 81 nya avdelningar. Vi skickade ut ett pressmeddelande om det, läs det här.