Stockholm skapar mötesplats och forum för hållbar stadsutveckling

Alliansen i Stockholms stadshus tog 2009 initiativet till att göra Norra Djurgårdsstaden till ett särskilt miljöprofilerat stadsutvecklingsområde. Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en av världens främsta miljöstadsdelar och ett internationellt föredöme när det gäller hållbart stadsbyggande.  För att nå våra högt ställda miljöambitioner inrättades ett innovationscenter 2010 som fick namnet NDSI (Norra Djurgårdsstaden Innovation). Nu vill vi ta ytterligare ett steg och utveckla NDSI till en arena och mötesplats för klimatpositiv och hållbar stadsutveckling.

Bilden ovan är en visionsbild av Norra Djurgårdsstaden

Målsättningen är att NDSI ska samla såväl privata som offentliga, akademiska och ideella aktörer och därmed utgöra en central mötesplats och forum för innovation, lärande och samarbete inom hållbar stadsutveckling.

När Norra Djurgårdsstaden står klart kommer det vara ett bra exempel på värdet av höga ambitioner och på den politisk drivkraft som behövs för att förverkliga dem. Genom detta sätter vi på oss ledartröjan och bevisar att Stockholm förtjänar såväl utmärkelsen som Europas första miljöhuvudstad som världens främsta föredöme inom hållbar stadsutveckling.

Stockholmare väntar på att regeringen agerar i frågan om dubbdäcksavgifter

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan infördes på moderat initiativ januari 2010. Bakgrunden till förbudet var Hornsgatans dåliga luftkvalité. Läget var akut och Hornsgatan hade blivit en symbol för dålig stadsluft, något som verkligen inte är förenligt med Stockholms miljöprofil. Vårt agerande att införa dubbdäcksförbud, i kombination med en rad andra åtgärder, har visat sig ge goda resultat. Även vädret och vindarna de senaste åren kan ha bidragit positivt till stadsluftens kvalité vid Hornsgatan och andra utsatta gator, men jag är övertygad att våra samlade åtgärder varit avgörande till de förbättringar vi nu ser.

Vårt arbete med att förbättra stadsluften stannar inte vid Hornsgatan. Staden har också drivit en opinions/informationskampanj som uppmanat Stockholms bilister att frivilligt gå över till dubbfria vinterdäck. Att övergångsviljan är hög råder det inget tvivel om. Trenderna visar att dubbfria vinterdäck årligen ökar i popularitet. Det vi saknar nu är en dubbdäcksavgift liknande den som redan finns i Oslo. Med en sådan tror jag att vi kan få fler som inte är i behov av dubbdäck att frivilligt byta till dubbfritt. Bollen ligger nu hos regeringen för att möjliggöra detta, och jag uppmanar dem att arbeta skyndsamt i frågan.

Då frivilligheten att gå över till dubbdäck visat sig vara hög behöver inte en dubbdäcksavgift hamna på någon dramatisk nivå för att få genomslag. Vi ska inte isolera Stockholm från resten av landet, som exempelvis Vänsterpartiet vill med ett totalt dubbdäcksförbud. Det finns människor som har familj, vänner och arbete i norra Sverige. Vi ska visa respekt för att de känner ett behov av dubbdäck när de reser till och från Stockholm. Därför är en dubbdäcksavgift den rätta vägen för alla stockholmare.

Offensiv budget för Stockholm!

I dag presenterade jag tillsammans med mina allianskollegor Stockholms stads budget för 2013. Det är en offensiv budget för Stockholm med satsningar på välfärden, byggande och arbete. Individ- och familjeomsorgen, demensvården och arbete mot cannabis är bara några exempel inom det sociala området där vi ökar stadens satsningar. Stadens offensiva budget lägger också stort fokus på skola, miljö och ökad tillgänglighet.

På bilden ovan jag tillsammans med gruppledarna Lotta Edholm (FP), Per Ankesjö (C) och Ewa Samuelsson (KD) på väg till presskonferensen.

På stadsmiljön, vilket är en viktig fråga för många stockholmare, gör vi också en offensiv satsning. Exempelvis lägger vi åtta miljoner på upprustning av naturreservat och fem miljoner på ett ljusprogram för en attraktivare och tryggare stad. På kultursidan höjer vi anslaget till Stadsteatern, bygger ut Liljevalchs konsthall och öppnar stadens museer alla dagar i veckan under högsäsongen juni-september. 40 miljoner kommer också att gå till bibliotek i ytterstaden, ökad tillgång till kulturskolan samt besöksgenerande insatser för de publika verksamheterna.


På bilden ovan ser du en del av presentationen som berör byggande

Stockholm stad har en stark ekonomi. Detta har vi tack vare att Alliansen tagit ansvar för staden sedan 2006 och möjliggör en offensiv budget som denna. Med andra ord finansierar vi välfärdssatsningar med den välskötta ekonomin. I budgeten för nästa år kommer vi även att ha utrymme att sänka skatten med 15 öre. Varje skattesänkning i sig må ha en liten inverkan på stockholmarnas privatekonomi. Men i det större perspektivet, tillsammans med regeringens jobbskatteavdrag och tidigare sänkta kommunalskatter, ger det riktiga och betydelsefulla resultat. Sedan Alliansen fick majoritet i Stockholms stads kommunfullmäktige 2006 har kommunalskatten sänkts med hela 75 öre. Det innebär att en undersköterska fått en skattelättnad på över 2000 kr per år.


Stort medialt intresse vid dagens presskonferens. På bilden ovan intervjuas jag av SVT.

Alliansen kommer att fortsätta driva en politik där vi tar ansvar för ekonomin som finansierar vår välfärd. När utrymme ges ska också skatten sänkas för att öka stockholmarnas hushållskassa. Stockholm får i och med denna skattesänkning Sveriges näst lägsta kommunalskatt, hela 3 kronor och 26 öre lägre än genomsnittet i landet.  Men Stockholm är också en relativt dyr kommun att bo i, därför är de skattesänkning vi gjort sedan 2006 av extra stor betydelse för stockholmarna.

Snart offentliggörs stadens budget för 2013

Om drygt en timme (11.00) offentliggörs stadens budget för 2013. En del av budgeten har redan uppmärksammats av media. För ett axplock, ta del av länkarna nedan.

Nu satsar vi ytterligare 15 miljoner på feriejobben (Dagens Nyheter)

Fler behöriga till gymnasiet (Sveriges Radio)

13 miljoner satsas för grönare Stockholm (Sveriges Radio)

Kulturhuset och Stadsteatern kan slås ihop (SVT)

Liljevachs bygger ut för 70 miljoner (Svenska Dagbladet)

Tre miljoner till anhöriga till demenssjuka (ABC, SVT)

Miljöministern stödjer förslaget om avgift istället för dubbdäcksförbud

I våras väckte Vänsterpartiet uppmärksamhet efter ett politiskt utspel om totalförbud av dubbdäck i Stockholms innerstad. Samtidigt som staden vill minska partikelhalterna från dubbdäck vill vi inte stänga Stockholm för de som bor eller har behov av att ta sig till delar av vårt land där dubbdäck utgör en viktig säkerhetsfunktion. Med anledning av detta föreslog trafikborgarrådet Ulla Hamiltons (M) och jag i våras att Stockholm bör utreda möjligheten att införa en dubbavgift likt det som Oslo framgångsrikt har gjort.

I dagens DN Stockholmsdebatt kan vi läsa om att miljöminister Lena Ek (C) och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är beredda att driva frågan. De skriver mycket riktigt i sin artikel att det vore en ansvarsfull miljöpolitik som samtidigt tillgodoser en växande stads behov av transporter. Stockholm ska inte stängas av för människor som är i behov av dubbdäck och därför är en dubbdäcksavgift av norsk modell att föredra.

Vänsterpartiets kontroversiella förslag skulle isolera Stockholm

De senaste sex åren har Stockholmsalliansen tagit stadens luftkvalitetsproblem på allvar. Forskning har visat att dubbdäck allvarligt påverkar luftkvalitén och därför arbetas det nu med att minska användandet i utsatta områden. I arbetet med att förbättra luftkvalitén har Stockholmsalliansen bland annat infört lokala dubbdäcksförbud på Hornsgatan på Södermalm med goda erfarenheter. I Oslo finns ett avgiftssystem för dubbdäck, ett koncept som visat sig ge goda resultat. Staden vill nu att Riksdag och Regering öppnar för ett liknande system med avgifter för att minska partikelhalter från dubbdäck.

På DN Stockholmdebatt i dag kräver Vänsterpartiet ett totalförbud för dubbdäcksanvändning i Stockholms innerstad. Ett totalförbud skulle skapa en mycket besvärlig och krånglig situation för de stockholmare och besökare som är i behov av att använda dubbdäck. Människor från alla delar av landet har bosatt sig i Stockholm, och många har kvar vänner och familjer i delar av landet där dubbdäck behövs för bättre och säkrare framkomlighet. Ett totalt dubbdäcksförbud i Stockholms innerstad skulle försvåra för människor från framförallt norra delar av Sverige att besöka Stockholm.

Vänsterpartiets krav om totalt dubbdäcksförbud visar därför ingen hänsyn till världen som finns utanför Stockholm innerstad. I dagens debattartikel försöker Vänsterpartiet även få det att låta som om dubbdäck inte har någon säkerhetsaspekt över huvud taget. Det är inte, för att uttrycka det försiktigt, en oomstridd uppfattning. Därför bör avgifter gå före generella förbud för att låta människor välja själva. Om Vänsterpartiet är övertygade om den saken så undrar jag vad som hindrat dem från att föreslå ett totalt dubbdäcksförbud i hela Sverige.

Stockholm +40

 I dag välkomnade jag deltagare från hela världen då startskottet gick för konferensen Stockholm +40. Konferensen är en stor internationell miljökonferens som även uppmärksammar att Stockholm var värd när den första internationella konferensen i sitt slag ägde rum för 40 år sedan. Det har varit en fantastisk resa sedan 1972 och världen och Stockholm har gjort stora framsteg. Själv fick jag tillfälle att berätta om Hammarby sjöstad men även att man faktiskt kan bada mitt i staden. Det gick inte på sjuttiotalet! På bilden ovan syns jag med de båda värdministrarna Gunilla Carlsson och Lena Ek.

 

 

 

 

 

 

Jag ser fram emot att följa konferensen under veckan. Det är en stor glädje och stolthet att ha konferensen här igen!

Miljöfrågor på agendan vid Eurocities möten i Köpenhamn

I dag deltar jag vid Eurocities möten i Köpenhamn där miljöfrågor står högst upp på agendan. Vi diskuterar bland annat om hur städer på ett hållbart sätt skall växa i framtiden. Norra Djurgårdsstaden är ett bra exempel på vad vi i Stockholm gör för en hållbar stad som växer. Detta är något som jag gärna delar med mig av till mina europeiska kollegor.

Min veckodagbok v.41

Hej,

I denna veckodagbok skriver jag om

  1. Stockholms stads budget för 2012
  2. Framtidens visionärer ska komma från Sverige
  3. 820 nya lägenheter på Årstafältet
  4. Birgit Nilsson priset
  5. Veckan som var
  6. Veckan kulturtips

Stockholms stads för budget

I onsdags presenterade Stadshusalliansen Stockholm stads budget för 2012. Jag är stolt över att ha kunnat presentera en stabil budget präglad av långsiktigt ansvarstagande. Vi värnar arbetslinjen med införd rätt till heltid i stadens verksamheter samtidigt som vi förenklar vardagen för stockholmarna genom att öka stadens servicegrad och genom en större flexibilitet i välfärdstjänsterna. Det är en modern budget för ett Stockholm som fortsätter växa.

Jag är också mycket glad att vi inom Alliansen hade god stämning under hela budgetförhandlingen. Trots den ekonomiska situationen lyckades vi presentera en ansvarsfull budget med viktiga och bra satsningar på såväl det socialområdet, skolan och kultur- och miljöområdet.

Det är också en grön budget som presenterades. Vi lanserar en ”cykelmiljard” för att kraftigt förbättra och utvidga tillgängligheten för den allt ökande mängd cyklister de kommande åren. Det kommer också att tillskapas ett nytt naturreservat i Kyrkhamn, vilket jag är väldigt nöjd med. Det innebär att vi fredar gröna områden som är tysta och lugna, för alla stockholmares väl och ve. Jag tror att vi i dessa hektiska tider behöver avskärma fler platser. Det är också viktigt att Stockholms växande barnkullar vet vad skog och mark faktiskt är. Nio nya kommunala skolor kommer under den närmaste tiden att växa fram för att tillgodose den ökade efterfrågan. Fler väljer att bo kvar i Stockholm när de får barn vilket är mycket glädjande.

För att möta behovet av ett Stockholm som växer ökar vi antalet bostadsbygganden. Nya stadsdelen Hagastaden är ett sådant exempel där stora satsningar görs. Vi kommer också satsa på att effektivisera vägarbeten och underhåll så att störning minimeras för trafikanter, boende, och kollektivtrafiken.

Skatten hålls oförändrat låg. Det är viktigt att det lönar sig att arbeta, och när världsekonomin blir bättre hoppas jag kunna sänka skatten. Nu är det extra viktigt att ha utrymme i budgeten för att stå emot eventuellt höjda utgifter inom konjunkturkänsliga områden. Om världsekonomin slår hårt mot Stockholm är det också bra att ha kapital för reformer och satsningar.  Staden har 900 miljoner kronor i stadens koncern Stockholm AB som finns tillgänglig om det skulle behövas. Jag är hoppfull att det inte kommer att behövas, men i dessa tider måste vi vara försiktiga och ansvarsfulla då det mesta är så svårt att förutsätta.

Framtiden visionärer ska komma från Sverige

Barn som börjar skolan i år kommer att pensionera sig någon gång på 2060- eller 70 talet. Det är omöjligt för oss att vet hur världen kommer att se ut då. Trots att vi inte vet så är det nu vi ska förbereda våra barn för den framtiden.

Det vi vet är att kunskap är en god förutsättning för arbete och egen försörjning. Därför är skolan viktig. Däremot skapas det just nu en utbildningsinflation då flertalet länder, framförallt från Asien, storsatsar på att högutbilda sina medborgare. Detta sätter inte bara press på oss att hänga med men också att främja visionärer som kan ligga till grund för nya revolutionära industrier.

Hur exakt vi ska gör det vet jag inte. Det är ingen som vet och därför behöver många idéer testas. Däremot så vet jag att skolan inte kan vara fyrkantig och behandla alla barn efter samma normer. Därför är det bra att det finns skolor med fler olika inriktningar. Tysta och blyga barn ska uppmuntras så att de finner ett förtroende för deras styrkor som kan utvecklas. De barn som man misstänker är en bråkstake för att han eller hon inte sitter still kan i själva verket var ett geni som inte tillåts utveckla sin kreativitet. SvD uppmärksammade nyligen ett sådant fall om ett barn som med rätt stimulans nu blomstrar i skolan.

Skolan ska vara ett instrument för alla barn att uppnå sin fulla potential.  Lyckas vi med det har vi goda förutsättningar att rusta våra barn till att skapa en framtid vi kan vara stolta över.

820 nya lägenheter på Årstafältet

På Årstafältet planeras en tät, grön och varierad stadsdel för 10 000 nya boende. Nästa vecka går arbetena in i en ny fas när Exploateringsnämnden markanvisar och Stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för de första 820 bostäderna. Av dessa är 130 studentlägenheter och 15 stadsradhus. Bebyggelsen kommer att variera både i storlek och utseende och planer finns bland annat för butikslokaler, ny förskola och ett stadsdelstorg. Ett av målen är att skapa en naturlig övergång mellan Årstafältet och Valla gärde, samtidigt som bebyggelsens gestaltning tillför nya kvaliteter till platsen.

Birgit Nilsson priset

 

 

 

 

I torsdags hedrades den italienske dirigenten Riccardo Muti med Birgit Nilsson priset. Priset delas ut för andra gången. Sångaren Placido Domingo fick det första priset 2009 efter Birgit Nilssons uttryckliga önskan.

Riccardo Muti uppmärksammas för sina extraordinära prestationer inom opera och konsert, såväl som för sitt stora inflytande på den musikaliska världen både på och utanför scenen.

Veckan som var

I samband med att företaget IBM firar 100 år skapades ett unikt möte tillsammans med staden i stadshuset i måndags. 300 studenter, unga entreprenörer och unga politiker som närvarade för att staka ut sina idéer, planer, visioner och drömmar om Stockholm i framtiden. Det var ett mycket givande evenemang och det finns god anledning att skapa liknande träffar framöver.

I går deltog jag i en paneldebatt om Nationalstadsparken med bland annat stadsbyggnadsborgarrådet och miljöministern. Nästa vecka är det partistämma vilket jag väldigt mycket ser fram emot. Återkommer med reflektioner kring den framöver.

Veckans kulturtips

 

 

 

 

 

Denna veckas kulturtips har ett solidariskt inslag. I morgon den 15 oktober på Östasiatiska Museet anordnas en pappersworkshop med en grupp papperskonstnärer från den jordbävningsdrabbade staden Sendai i Japan. Workshopen är för hela familjen och de dekorationer som skapas under dagen kommer dekorera en jättejulgran mitt i staden som en hälsning från Sverige.

Läs mer om pappersworkshopen här.

Östasiatiska har också en ny permanent utställning med mångfasetterad konst från Japan.

Läs mer om den nya utställningen här.

 

Trevlig Helg!

Invigning av nytt miljögarage

 

 

 

 

 

 

I dag hade jag nöjet att inviga Högalidsgaraget, vilket är ett miljögarage. Endast LED-belysning används och laddstationer för elbilar finns vid garagets samtliga 200 p-platser. Berget där garaget är byggt i används som värmekällan för uppvärmning av garaget. Jag har tidigare skrivit om elbilars betydelse för Stockholm. Allt vi gör för att förenkla användningen av elbilar främjar utvecklingen och efterfrågan av elbilar, och därmed en bra stockholmsmiljö.