Ett ljusare och vackrare Stockholm vintertid – Mitt veckobrev v.48

I lördags tändes årets julbelysning. Belysningen är ett välkomnande inslag i Stockholmsnatten, särskilt dessa dagar när mörkret faller in allt tidigare. Renarna vid Sergels Torg hör till mina favoriter. Förutom att skapa en vacker och trevlig stämning för alla stockholmare och besökare, ökar belysningen även tryggheten i staden. Därför arbetar staden och stadsdelarna kontinuerligt med att lysa upp mörka platser.

Bilden ovan visar stadens julbelysning vid Sergels Torg

Nytt ljusprogram för Stockholm
Stockholm har ett nytt ljusprogram som lyfts fram i stadens budget för 2013. Den har som mål att, tillsammans med privata aktörer, lysa upp Stockholms stadsrum under den mörka årstiden. Genom att lysa upp broar, öppna platser och fastigheter med nytänkande och kreativa ljuskreationer skapar vi trivsel och trygghet året om.

Stockholm en vinterdestination
Stockholm har under de senaste åren börjat profileras som en vinterdestination. Satsningen på ljusprogrammet har därför också för avsikt att gynna stadens vinterturism. För många turister är långa mörka nätter, snötäckt mark och mysig julinredning en unik upplevelse som de bara läst om i böcker eller sett på TV. Med Stockholms breda utbud, gästvänlighet och vackra upplysta gator har vi goda förutsättningar att få fler att besöka Stockholm vintertid.  

Ljusprogram vid KTH Campus

Bilden ovan är ett bildmontage av KTH Campus

Området kring Kungliga Tekniska Högskolan kommer under de närmaste åren få en utökad mångfald med bland annat ytterligare hotell och studentbostäder. Samtidigt som området utvecklas har KTH ett ljusprogram som omfattar såväl stråk, entréer och landmärken. Jag är övertygad om att ljusprogrammet kommer bli ett mycket uppskattat inslag i vår stadsmiljö.

Kulturtanken
Maskeradbalen på Kungliga Operan kan jag, i likhet med många recensenter, varmt rekommendera. Sångarinsatser i världsklass och en scenografi som bär berättelsen. Se gärna recensionerna i Dagens Nyheter (ännu endast i papperstidningen)och Svenska Dagbladet från i måndags (26/11).


På en annan del av musikfronten, men rolig den också, noterar jag att Björn Skifs och Bengt Palmers musikal Spök sätts upp på Cirkus i höst. Minns den från Maximteatern från början av 80-talet. Hoppas få tid (åter)se den!

 

Trevlig helg!

 

Kvalité ska utmärka Stockholm – Mitt veckobrev v.47

Leva upp till förväntningar
Stockholm the Capital of Scandinavia är Stockholmregionens slogan och Stockholm stad använder En stad i världsklass som ett begrepp för att beskriva vårt kvalitetsmål. En slogan och ett kvalitetsmål har bara betydelse om vi lever upp till dem. Och det gör vi!

The Capital of Scandinavia

Stockholmsregionen har vuxit till Nordens främsta region för utländska företag. Drygt hälften av alla internationella huvudkontor i Norden har etablerat sig i Stockholmsregionen vilket är ett tydligt kvitto på Stockholms konkurrens- och attraktionskraft. Regeringens infrastruktursatsningar på nya tåglinjer i regionen kommer att öka vår konkurrenskraft ytterligare.
En stad i världsklass
Att Stockholm ska vara en stad i världsklass tror jag inte att någon motsätter sig. Att vara en stad i världsklass innebär inte bara att Stockholm ska ha ett rikt kulturutbud, bra kommunikationer och vacker natur. Det innebär också att den service som staden tillhandahåller stockholmarna ska vara av högsta kvalité. Allt från tillgängliga lekplatser och bra skolor till högkvalitativ äldreomsorg och trygghet inom socialomsorgen är vad vi mäter när vi menar med en stad i världsklass.

Budget 2013 – en kvalitetsförstärkning         
I Stockholmsalliansens offensiva budget som röstades igenom i kommunfullmäktige förra veckan stärks stadens kvalitetsmål och uppföljningsarbete inom en rad områden. Exempelvis satsar vi på bättre kvalitetssäkring på våra vård- och omsorgsboende. Inom det sociala området satsar vi på ett kompetenslyft för socialtjänstens medarbetare och vid stadens kvinnorjourer stärker vi barnkompetensen vilket är av stor vikt för våra mest utsatta.  

Genom fokus på skolelevernas kunskaper och förbättrande studieresultat höjer vi kvalitén i stadens skolor. Budgeten innehåller också ökade satsningar på att utbilda barnskötare till förskollärare. Med fler förskollärare höjer vi både kvalitén och tillgodoser det ökade behovet när vi får allt fler yngre stockholmare.

Det är genom dessa och många fler kvalitetshöjande satsningar som vi kan leva upp till vårt mål som en stad i världsklass. Inget annat är värdigt en stad som vi stolt kallar för the Capital of Scandinavia.

Veckans blogg
Besök i Skärholmen
Kvalitetsutmärkelsen 2012

Kulturtanken

I helgen blir det spännande att höra och se Kungliga Operans nya uppsättning av Verdis Maskeradbalen. Gissar att det kommer vara fler i publiken än Hanna och jag som kommer att sitta och jämföra med Folkoperans halsbrytande, och bitvis blodiga, uppsättning av samma opera som de ger nu i höst.  Men å andra sidan bör varje uppsättning ses som ett självständigt konstnärligt verk.

Trevlig helg!