LO:s nya retorik ändrar inget – mitt veckobrev v.3

LO-förbunden gjorde i veckan gemensam sak på DN-debatt när de omformulerade sitt krav på så kallat vinstförbud inom välfärden. Det var LO:s kongress som i maj 2012 slog fast kravet. Drygt ett halvår senare inser man alltså behovet av att förändra denna förbudsmentalitet. Men har de lyckats?

Vinstförbud slår hårdast mot Stockholmarnas valfrihet
Det är klokt att ompröva ett tokigt beslut. Problemet är vad man istället väljer att landa i. LO står nämligen fast vid sin utvecklings- och företagsfientliga uppfattning. Den nya bolagsform som LO föreslår ska enligt uppgift ha allmännytta och begränsat vinstuttag som grundläggande principer. Konstellationen är dock en levande motsägelse. En ny ovis bolagsform med luddiga direktiv som ”rimliga vinstuttag” som LO föreslår, skulle skapa otrygghet för både de som arbetar i och driver verksamheter inom välfärdssektorn.  Hårdast skulle en sådan reform slå mot Stockholm där valfriheten blivit en självklarhet. Risken är uppenbar att förskolor och skolor stängs.

Valfrihet en självklarhet i Stockholm
För visst är det så att stockholmare i dag tar möjligheten att få välja förskola, skola och vårdcentral förgivet. Valfrihet har blivit en självklarhet vilket har fått Stefan Löfven att ändra sin retorik. Men bara för att retoriken har ändrats innebär det inte att han har fått med sig sina kollegor runt om i landet. Som jag skrev på min blogg under budgetdebatten i höstas har Löfven mycket kvar att göra för att få med sig sina S-kollegor i Stockholm stad.  


Vi måste ha en nyanserad debatt
Debatten mot vinster i välfärden har tyvärr varit styrd av ideologiska skygglappar snarare än fakta. När Dagens Samhälle granskade vinster i välfärdssektorn visade det sig att vinsterna efter bolagsskatt ligger på runt 4 procent, vilket inte är anmärkningsvärt högt. Tvärtom behövs dessa vinster för att företagen skall kunna utvecklas. Offentligt drivna verksamheter får motsvarande pengar för investeringar och utveckling av sina huvudmän – kommun och landsting. Enligt samma granskning drogs också slutsatsen att kvalitén har blivit bättre tack vare konkurrensen. Det är självfallet bra att regeringen nu stoppar provocerande räntesnurror för att undkomma svenska skatter. Men det gäller alla företag och inte bara de inom välfärdssektorn.

Inget svar från Miljöpartiet
I höstas ingick Miljöpartiet i Stockholms läns landsting i en uppgörelse med Alliansen kring Vårdval Stockholm. Hur Miljöpartiet i Stockholms kommunfullmäktige kommer landa i frågan om valfrihet är lika oviss i dag som när jag sträckte ut handen till gruppledare Daniel Helldén (MP) i samband med uppgörelsen i landstinget.     

Veckans blogg

Överklagande mot bussterminalen i Katarinaberget avslås av Länsstyrelsen

Ett utmärkt initiativ!

Besök på Bombardier i Liljeholmen

 Kulturtanken

I den bitande vinterkylan är det trevligt att tänka på några möjliga höjdpunkter under Stockholms kulturvår. Den flygande holländaren (Folkoperan), Farliga Förbindelser (Dramaten), Turandot (Operan) och Körsbärsträdgården (Stadsteatern) för att nämna några personliga ”karameller”. Lördagen den 20 april är det kulturnatt i Stockholm, förstärkt med firande av att kommunfullmäktige fyller 150 år.

 

Trevlig helg!