Alliansen i Stockholm stad flyttar åtta förvaltningar och bolag till ytterstaden – Mitt veckobrev v.2

Hela Stockholm ska växa
Det har talats länge om de positiva möjligheter som kan uppstå om kommunala förvaltningar och bolag skulle flytta från centrala delar av Stockholm. Denna vecka har vi slutat prata och börjat agera. I torsdags presenterade jag, tillsammans med mina allianskollegor i Stockholm stadshus, stadens planer att flytta åtta kommunala förvaltningar och bolag från innerstaden till ytterstaden. Jag är mycket glad över att detta äntligen blir verklighet. För mig har det alltid varit viktigt att hela Stockholm ska växa och genom detta visar vi både näringslivet och regeringen att potentialen är stor i Stockholms ytterstad.

Spin-off effekterna är många

Totalt är det 1500 arbetsplatser som kommer att flyttas till Tensta, Rågsved, Farsta, Skarpnäck, Skärholmen, Husby och Ulvsunda och de potentiella spin-offeffekterna är många. Som moderat finansborgarråd är tre av mina viktigaste uppdrag att ge stockholmare största möjliga värde för sina skattekronor, stärka arbetslinjen i hela Stockholm och skapa förutsättningar för ett växande Stockholm. Att flytta stadens förvaltningar och bolag gör just detta. Vi stärker arbetslinjen i ytterstaden, vi minskar stadens kontorskostnader och vi skapar förutsättningar för nya bostäder.  

Statliga myndigheter har anledning att följa Stockholms exempel
Stockholm stad visar nu vägen. Landets övriga storstadsregioner, och i högsta grad även staten, har mycket att vinna på att följa Stockholms exempel. Det har länge funnits goda intentioner från regeringen att se över lokaliseringen av landets statliga myndigheter och verk. Förhoppningsvis inspirerar det viktiga steget vi nu tagit i Stockholm regeringen att lyfta fram frågan på sin dagordning.   

De förvaltningar och bolag vi föreslår flytta till ytterstaden är:

Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Äldreförvaltningen
Överförmyndarförvaltningen
Kulturförvaltningen
AB Stokab
Stockholm Vatten AB
AB Stockholmshem

 
Samtliga dessa arbetsplatser ligger i dag i Stockholms innerstad.

Bloggen denna vecka

Vi vill skapa fler jobb i ytterstaden

Hittills har sänkt restaurangmoms skapat 5 000 nya jobb

Stockholmare väntar på att regeringen agerar i frågan om dubbdäck

Kulturtanken

Vi har på TV under julen och början av det nya året kunnat följa två dokumentära serier om två färgstarka personligheter, Olof Palme och Jan Stenbeck. Man kan ha olika invändningar mot delar av båda programserierna, men i grunden är det mycket berömvärt att levandgöra nutidshistoria genom att försöka spegla en intressant person. Min egen – och säkert många andras – reflektion efter att ha sett båda dokumentärerna är att Sverige har förändrats. Till det bättre.

Trevlig helg!

Vi vill skapa fler jobb i ytterstaden

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Nu presenterar vi i alliansen stadens planer på att flytta ett flertal kommunala förvaltningar och bolag till ytterstaden. Därmed infriar vi ett av våra vallöften att skapa fler jobb i ytterstaden och förbättrar samtidigt stadens service och tillgänglighet. Vi gör nu det som andra har pratat om. När Stockholms stad nu förbereder en flytt av kommunala förvaltningar och bolag vill vi samtidigt utmana andra arbetsgivare att följa vårt exempel.

Staden är till för invånarna och det är deras behov av utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser, kultur, fritid och kommunikationer som vägleder ett växande Stockholm. Detta ska gälla i hela staden. Vårt förslag att flytta ett flertal förvaltningar skapar också förutsättningar för det befintliga företagandet att utvecklas. De omlokaliseringar vi nu tar initiativ till innebär ett kraftigt ökat underlag för det lokala näringslivet. Det inbegriper allt från restauranger till butiker och tjänsteföretag.

Hela vårt förslag kan du läsa om på SvD Brännpunkt i dag på länk här.