Ett spännande politiskt år – mitt veckobrev v.50


Foto Henrik Trygg

Nu är det dags för mitt sista veckobrev för 2012. Det har varit ett spännande politiskt år, både på den nationella arenan och i stockholmspolitiken. Socialdemokraterna valde till sist en ledare som har sina medlemmars förtroende att leda dem till valet 2014. Stefan Löfven har i år varit en skicklig retoriker. För det är mest i ord som den socialdemokratiska ”förnyelsen” skett. Någon ”mittenpolitiker” är Löfven knappast, utan företräder en traditionell socialdemokrati med höjda skatter och minskad valfrihet. Vi kan samtidigt konstatera att statsminister Fredrik Reinfeldt har ett obrutet rekordhögt förtroende hos svenska folket.

Oppositionen i Stockholm har en ännu mer omodern och traditionell agenda med regleringar och en illa dold misstänksamhet mot stockholmarnas fria val och mot alla de tusentals personer som jobbar för utbildning och välfärd men med andra arbetsgivare än kommunen. Man verkar på allvar tro att fristående förskolor och skolor har rovdrift som främsta drivkraft.

Framtidsagenda
I framtidsbudgeten som vi lagt för 2013 är ett viktigt uppdrag för Stadens hela organisation att redan nu tänka på det Stockholm vi vill ska växa fram efter 2020. Redan 2024 räknar vi med att Stockholms Stad har en miljon invånare. Resan dit har tagit 800 år, resan mot 1,5 miljoner invånare kommer inte ta 400 år utan kanske 25-30 år räknat från 2024. Redan idag måste vi planera för att ett större Stockholm förblir, och utvecklas ännu mer, till en öppen och väl fungerande stad.

Är det inte dags att stoppa tillväxten frågar någon. Mitt svar är entydigt nej. Vi har plats att växa och de människor, företag, organisationer, högskolor med mera som söker sig hit eller väljer att växa här utvecklar vårt samhälle, skapar tillväxt och välfärd. Kloka politiker tar därför framtidsagendan på allvar, och ägnar sig inte att nostalgiskt blicka bakåt mot 50- eller 60-talet.

Skolan
I framtidsagendan kommer skolan, allt från förskolan till universiteten, stå i fokus. 2013 måste bli ett år då vi moderater blir ännu tydligare i skolfrågorna. Jag glädjer mig mycket åt att statsminister Fredrik Reinfeldt nu alltmer börjar ge sig in i diskussionen om framtidens utbildning. I Stockholm kommer vi att följa det goda exemplet.


Bilden ovan är en illustration av nytt studentcampus vid Albano

För övrigt har årets kvasidebatt utbrutit kring just skolan i slutet av detta år. Läx-RUT, det vill säga ett förtydligande att all läxhjälp till skolelever är avdragsgill enligt RUT, har fått en del att gå i taket och hävda att det hotar skolans hela kompensatoriska roll. Dumheter! Skolans kompensatoriska roll, det vill säga dess uppdrag att ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, hotas bara av dålig kvalitet, aldrig av föräldrar som på olika sätt engagerar sig för sina barn. Läx-RUT är dessutom en reform som beräknas kosta 25 miljoner kronor fullt genomförd. I jämförelse kan nämnas att Stockholms Stads utbildningsnämnd har en budget på drygt 14 miljarder kronor.

Kvalitet
Kvaliteten i våra verksamheter är hög. Nyligen har vi fått en färsk brukarundersökning om äldreomsorgen som visar på mycket goda resultat. Men visst uppstår det brister, och vi kommer inte förtröttas i vårt arbete att utveckla kvaliteten. Staden behöver inte utföra allt, men självfallet alltid ta ett skarpt ansvar för de verksamheter som skattebetalarna både behöver och finansierar. Valfrihet, mångfald och kvalitetsarbete skall gå hand i hand.

Bostäder

Ett allvarligt hot mot tillväxt och utveckling är bristen på bostäder. Därför är det mycket viktigt att Staden 2012 uppnår och till och med överträffar målen för anvisad mark för bostadsbyggande och för antagna detaljplaner för bostadsbyggande.     Vi kommer i samverkan med alla branscherna inom byggsektorn jobba hårt för att omsätta dessa till inflyttningsklara bostäder.

Kulturtanken

Under 2013 hoppas jag att vi också kan presentera en del nyheter på kulturens område, i stadens egen regi eller i samarbete med andra. Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår framtidsagenda. Kulturlivet skall vara fritt, och vi skall aldrig glömma hur mycket av kulturen som tack och lov lever och frodas utan politiker och skattekronor. Men på andra håll behövs det engagemang från Staden, och då tvekar vi heller inte att konkret visa det engagemanget.

I ”den lilla världen” hoppas jag att julen ger chans till kulturell återhämtning på flera sätt. Något vi verkligen ser fram emot är flera av de storslagna musikstunder som våra kyrkor erbjuder nu i juletid. Och den orörda boktraven i läshörnan kan kanske äntligen omsättas lite.

Jag vill önska er alla trogna läsare av veckobrevet
och bloggen en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


 

Halvtid för Alliansens andra mandatperiod

Regeringens budget presenteras formellt på torsdag men redan nu har vi kunnat ta del av flertalet satsningar. 55 miljarder till järnvägar, sänkt bolagsskatt och fyra miljarder till forskning och innovation är några exempel på budgetens välkomnande innehåll.

Alliansregeringen tar ansvar för att rusta Sverige för framtiden. Satsningen på forskning och innovation gör att Sverige kan stärka sin ställning som förstklassig kunskapsnation. Genom att öka Sveriges konkurrenskraft på den allt mer globala marknaden ges möjligheten att säkra och stärka tillväxten, arbetslinjen samt välfärden.

I går uppmärksammade media att det var exakt två år kvar till nästa val. Det är alltså halvtid för Alliansregeringens andra mandatperiod. Under första mandatperioden stärktes hushållens ekonomier genom jobbskatteavdragen. De gav upp till en hel månadslön extra per år för låg och medelinkomsttagare. Reformen har varit så framgångsrik att Socialdemokraterna inte längre vill gå till val på att avskaffa det de högljutt röstat emot. RUT- och ROT avdragen har förvandlat svarta jobb till vita, öppnat dörrar för de som har haft svårast att etablera sig på arbetsmarknaden samt underlätta för många hushåll i hela landet. Ja, exemplen är många.   

Under de senaste åren har fokus främst legat på att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden. Halverad arbetsgivaravgift för de under 26 år ett sådant exempel. Halveringen av restaurangmomsen är ett annat och har efter bara en kort tid visat sig vara en framgång för en sektor som erbjuder många unga en första fot in i arbetslivet. Reformerna har varit många och positiva. Under de sex år som redan gått med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vid rodret har Sverige beskrivits som en av få lysande stjärnor i en generellt dyster världsekonomi. Det finns mycket kvar att göra för att ytterligare stärka Sverige inför framtiden och Alliansregeringens budget visar att det finns ett ledarskap för detta.

Förutsättningar för 100 000 nya bostäder med utbyggd tunnelbana

I dag skriver ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och jag på DN Stockholmsdebatt om att en utbyggd tunnelbana till Nacka kan öppna upp för 100 000 nya bostäder i Stockholms stad. En utbyggnad av tunnelbana innebär ett lyft för det växande Stockholm, framtida generationers behov av bostäder och för söderort i helhet.  

I sitt sommartal sträckte statsminister Fredrik Reinfeldt ut en hand om statlig medfinansiering som kan tidigarelägga utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Detta har jag tidigare välkomnat här på bloggen och påpekat att vi är redo att sätta oss ner vid förhandlingsbordet för att diskutera finansieringen.

Välkommet besked av Reinfeldt om ny tunnelbanesatsning

I dag gav Fredrik Reinfeldt klara besked i sitt sommartal om att det behövs en större tunnelbanesatsning i Stockholmsområdet

Jag välkomnar att Fredrik Reinfeldt och regeringen nu lyssnar på våra behov och ger tydligt besked om att en extra satsning på infrastrukturen ska läggas in i planeringen. Vi har varit tydliga i vårt budskap att Stockholms infrastruktur behöver en större satsning på bättre tvärförbindelser och en utbyggd tunnelbana.

Vi behöver en utbyggnad av tunnelbanan i vår region, det skulle stärka vår tillväxt och skapa förutsättningar för fler jobb. Det jag konstaterar idag är att regeringen har lyssnat och att det nu finns ett stöd för mer kollektivtrafik i Stockholm. Vi kommer gärna till regeringens förhandlingsbord och diskuterar finansieringen

Samarbete leder till fler jobb

Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade igår arbetet kring en jobbpakt med arbetsmarknadens parter. En pakt som har förutsättningar att skapa 30 000 nya arbetstillfällen för unga. Metall, Kommunal och Handels har redan skrivit under på sådana pakter, vilket innebär att anställda kan få mindre lön i utbyte för att använda en del av arbetstiden för yrkesintroduktion och utbildning. Att ge unga både utbildning och arbetslivserfarenhet är ett bevisat framgångrecept och det är glädjande att arbetet med en jobbpakt har kommit en bra bit på vägen.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

Stockholm stad har under en längre tid arbetat för att skapa ett gott samarbete med aktörer på arbetsmarknaden. Exempelvis stärktes de lokala nätverken mellan Jobbtorg Stockholm och företagen under förra hösten genom ett öppethus projekt. De företag som deltog rekryterade i snitt över en person vardera. Staden har genom jobbtorgen kontakt med duktiga, kvalificerade och arbetshungriga människor och Jobbtorgen spelar en viktig roll att bistå de företag som är i behov av arbetskraft.

Arbetsmarknadsnämnden har också idag inom projektet Merit samarbeten med Svensk Handel, Ica och Coop för att kunna erbjuda kortare introduktionsutbildningar som följs av en praktikperiod. Hittills har knappt 180 unga, främst från Järvaområdet, deltagit i projektet. 47 procent var självförsörjande tre månader efter insatsen. Samarbete ger alltså resultat!

En bra indikation på att de många insatser som görs i Stockholm för att minska utanförskapet har gett resultat är att hushåll med ekonomiskt bistånd minskar. Den senaste siffran visar att antalet biståndshushåll i Stockholm stad minskade med 0,7 procent i maj jämfört med april. Jämför man med maj 2011 är minskningen hela 1,6 procent. Det finns mer att göra och satsningar som statsministern talade om i går är ett bra exempel på hur vi på ett bra sätt kan gå vidare i arbetet för att få ner utanförskap än mer, särskilt bland unga.

Att gå från socialbidrag till jobb

Idag skriver arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) om en mycket viktig fråga. Det handlar om möjligheten för människor att gå från socialbidrag till arbete.

Den avgörande frågan för Stockholm är hur vi ska finansiera välfärden och hur fler ska få känna den trygghet och gemenskap som ett jobb ger. Idag är det så att en person som gått länge på socialbidrag, och sen får ett deltidsjobb, den personen får se hela den nya lönen försvinna eftersom socialbidraget kapas ner med lika mycket pengar. Det betyder att det inte lönar sig att arbete, lönar sig inte att gå upp på morgonen, lönar sig inte att visa barnen att mamma eller pappa har ett jobb, och lönar sig inte att anstränga sig.

Min kollega här i Stadshuset, socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, föreslog till barn- och äldreministern Maria Larsson i våras att det ska gå att trappa ner socialbidraget när man börjar jobba, så man får behålla lönen, och att stödet gradvis tappas av.

Det är viktigt med socialbidrag och möjlighet att få stöd när man har det svårt och skralt. Det är däremot ännu viktigare att människor får jobb, och kan ta jobb, för att försörja sig och sin familj. Då är det viktigt att man faktiskt tjänar på att arbeta.
Statsminister Fredrik Reinfeldt tog upp detta i sitt sommartal, och jag hoppas att det ingår i regeringens budget för 2012. Det skulle innebära ett stort lyft för många stockholmare.