Stockholmare väntar på att regeringen agerar i frågan om dubbdäcksavgifter

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan infördes på moderat initiativ januari 2010. Bakgrunden till förbudet var Hornsgatans dåliga luftkvalité. Läget var akut och Hornsgatan hade blivit en symbol för dålig stadsluft, något som verkligen inte är förenligt med Stockholms miljöprofil. Vårt agerande att införa dubbdäcksförbud, i kombination med en rad andra åtgärder, har visat sig ge goda resultat. Även vädret och vindarna de senaste åren kan ha bidragit positivt till stadsluftens kvalité vid Hornsgatan och andra utsatta gator, men jag är övertygad att våra samlade åtgärder varit avgörande till de förbättringar vi nu ser.

Vårt arbete med att förbättra stadsluften stannar inte vid Hornsgatan. Staden har också drivit en opinions/informationskampanj som uppmanat Stockholms bilister att frivilligt gå över till dubbfria vinterdäck. Att övergångsviljan är hög råder det inget tvivel om. Trenderna visar att dubbfria vinterdäck årligen ökar i popularitet. Det vi saknar nu är en dubbdäcksavgift liknande den som redan finns i Oslo. Med en sådan tror jag att vi kan få fler som inte är i behov av dubbdäck att frivilligt byta till dubbfritt. Bollen ligger nu hos regeringen för att möjliggöra detta, och jag uppmanar dem att arbeta skyndsamt i frågan.

Då frivilligheten att gå över till dubbdäck visat sig vara hög behöver inte en dubbdäcksavgift hamna på någon dramatisk nivå för att få genomslag. Vi ska inte isolera Stockholm från resten av landet, som exempelvis Vänsterpartiet vill med ett totalt dubbdäcksförbud. Det finns människor som har familj, vänner och arbete i norra Sverige. Vi ska visa respekt för att de känner ett behov av dubbdäck när de reser till och från Stockholm. Därför är en dubbdäcksavgift den rätta vägen för alla stockholmare.

Miljöministern stödjer förslaget om avgift istället för dubbdäcksförbud

I våras väckte Vänsterpartiet uppmärksamhet efter ett politiskt utspel om totalförbud av dubbdäck i Stockholms innerstad. Samtidigt som staden vill minska partikelhalterna från dubbdäck vill vi inte stänga Stockholm för de som bor eller har behov av att ta sig till delar av vårt land där dubbdäck utgör en viktig säkerhetsfunktion. Med anledning av detta föreslog trafikborgarrådet Ulla Hamiltons (M) och jag i våras att Stockholm bör utreda möjligheten att införa en dubbavgift likt det som Oslo framgångsrikt har gjort.

I dagens DN Stockholmsdebatt kan vi läsa om att miljöminister Lena Ek (C) och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är beredda att driva frågan. De skriver mycket riktigt i sin artikel att det vore en ansvarsfull miljöpolitik som samtidigt tillgodoser en växande stads behov av transporter. Stockholm ska inte stängas av för människor som är i behov av dubbdäck och därför är en dubbdäcksavgift av norsk modell att föredra.