Aktivt arbete för att minska cannabisanvändning bland unga

Alliansen i Stockholms stad avsatte 10 miljoner kronor i budget 2013 till drogförebyggande arbete, framförallt kopplat till cannabisanvändning bland unga. Vi kan i den senaste Stockholmsenkäten se att färre unga i Stockholm prövar narkotika, vilket är glädjande. Men cannabis är fortsatt utbrett, vilket gör fortsatta insatser för minskad användning av stor vikt.

Socialnämnden, med socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i spetsen, kommer därför i nästa vecka att fatta beslut om en konkret plan vad gäller förebyggande insatser för minskad cannabisanvändning bland våra unga. Planen är omfattande och några av punkterna den innehåller är:

  • Öka föräldrars kunskap och medvetenhet om narkotika
  • Utöka föräldrautbildningen om cannabis vid Maria Ungdom
  • Ta fram ett samtal webbaserat informationsmaterial för skolor
  • Lokala utbildningar i stadsdelarna
  • Förstärka och utveckla generella föräldrastödsprogram för tonårsföräldrar

Genom att stärka föräldrars kunskap och medvetande om cannabis samtidigt som skolor och förvaltningar får förstärkt information kan vi nå framsteg. Planen är ett viktigt steg mot att ytterligare minska cannabisanvändningen bland unga i Stockholms stad.