Offensiv budget för Stockholm!

I dag presenterade jag tillsammans med mina allianskollegor Stockholms stads budget för 2013. Det är en offensiv budget för Stockholm med satsningar på välfärden, byggande och arbete. Individ- och familjeomsorgen, demensvården och arbete mot cannabis är bara några exempel inom det sociala området där vi ökar stadens satsningar. Stadens offensiva budget lägger också stort fokus på skola, miljö och ökad tillgänglighet.

På bilden ovan jag tillsammans med gruppledarna Lotta Edholm (FP), Per Ankesjö (C) och Ewa Samuelsson (KD) på väg till presskonferensen.

På stadsmiljön, vilket är en viktig fråga för många stockholmare, gör vi också en offensiv satsning. Exempelvis lägger vi åtta miljoner på upprustning av naturreservat och fem miljoner på ett ljusprogram för en attraktivare och tryggare stad. På kultursidan höjer vi anslaget till Stadsteatern, bygger ut Liljevalchs konsthall och öppnar stadens museer alla dagar i veckan under högsäsongen juni-september. 40 miljoner kommer också att gå till bibliotek i ytterstaden, ökad tillgång till kulturskolan samt besöksgenerande insatser för de publika verksamheterna.


På bilden ovan ser du en del av presentationen som berör byggande

Stockholm stad har en stark ekonomi. Detta har vi tack vare att Alliansen tagit ansvar för staden sedan 2006 och möjliggör en offensiv budget som denna. Med andra ord finansierar vi välfärdssatsningar med den välskötta ekonomin. I budgeten för nästa år kommer vi även att ha utrymme att sänka skatten med 15 öre. Varje skattesänkning i sig må ha en liten inverkan på stockholmarnas privatekonomi. Men i det större perspektivet, tillsammans med regeringens jobbskatteavdrag och tidigare sänkta kommunalskatter, ger det riktiga och betydelsefulla resultat. Sedan Alliansen fick majoritet i Stockholms stads kommunfullmäktige 2006 har kommunalskatten sänkts med hela 75 öre. Det innebär att en undersköterska fått en skattelättnad på över 2000 kr per år.


Stort medialt intresse vid dagens presskonferens. På bilden ovan intervjuas jag av SVT.

Alliansen kommer att fortsätta driva en politik där vi tar ansvar för ekonomin som finansierar vår välfärd. När utrymme ges ska också skatten sänkas för att öka stockholmarnas hushållskassa. Stockholm får i och med denna skattesänkning Sveriges näst lägsta kommunalskatt, hela 3 kronor och 26 öre lägre än genomsnittet i landet.  Men Stockholm är också en relativt dyr kommun att bo i, därför är de skattesänkning vi gjort sedan 2006 av extra stor betydelse för stockholmarna.

Min veckodagbok v.6

I denna veckodagbok skriver jag om veckans politiska debatter rörande studentbostäder och amorteringskrav. Jag länkar också till veckans blogginlägg och delar med mig av min kulturtanke för veckan.

Veckans politiska debatter

Studentbostäder
I dag fredag pågår det en hearing under ledning av bostadsminister Stefan Attefall (KD) på socialdepartementet om studentbostäder, där bland annat stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) medverkar från vår sida. I dag har vi 4 234 studentbostäder i planerade byggen. Vi har i alliansmajoritetens budget för Stockholm år 2012 slagit fast att det detta år ska markanvisas 400 studentbostäder för att sedan följas av minst 300 varje år de kommande åren. Det är ett tufft mål men det är ett mål vi ska nå.  

Det går inte att upprepa tillräckligt ofta hur otroligt viktigt det är med studentbostäder. Alla kommuner i länet har som ansvar att bygga fler små och billiga studentbostäder, helst i närheten av andra för att öka utbudet. Utan studenter blir vårt samhälle både kulturellt men också vetenskapligt fattigare, våra universitet utarmas och vi som huvudstad och säte för tusentals forskningsberoende arbetsplatser och exportprodukter faller efter. Ur den synvinkeln är det mycket sorgligt att se alla dessa överklaganden av planerade studentbostadsbyggen. Dessa överklaganden försenar, fördyrar och potentiellt stjälper hela projekt för studenters boenden. Vi behöver fler studentbostäder, inte färre!

Amorteringskrav
Diskussionen om svenska och framförallt stockholmshushållens skuldsättningar fortsätter. Sedan intervjun med mig i Dagens Nyheter om min önskan om amorteringskrav har en välkommen debatt startat och det glädjer mig att den fortsätter. Stockholmarnas belåningsgrad är inte helt oväntat de högsta i landet – men de är det med en förvånande stor marginal. Buffertsparande och amorteringar är av stor vikt för en hållbar och stabil ekonomi – särskilt i dessa orostider.

Veckans blogginlägg
Det ständiga lärandet
Dubbelt jobbskatteavdrag ger äldre jobb
Stockholms trygghetsinspektion visar vägen
Besök på Upplands Motor
Invigning av Bazaren

Kulturtanken

I onsdags antog kommunstyrelsen den nya biblioteksplanen för Stockholm. Den ska nu vidare för behandling i fullmäktige. Redan nu vill jag konstatera att det är ett bra dokument med fokus på att få in biblioteken i stockholmarnas vardag exempelvis genom tunnelbanebiblioteken eller Plattanbiblioteket – som ju fick kvalitetspris! Stadens bibliotek är inte bara tysta ställen som man besöker för att läsa – även om det också är väldigt viktigt – utan också virtuella platser för att låna böcker och e-böcker. Här pågår ett stort och spännande arbete, och många stockholmare lånar nu böcker för glatta livet. Biblioteksplanens tankar om mer samarbete med förskolan är också bra, och då speciellt med fokus på ny teknik och pedagogik. Som planen beskriver: ”berättelser kan få nytt och annat djup när den kommer som strömmande ljud ur datorn eller visualiseras på en surfplatta.” Det tycker jag är väldigt bra!

Trevlig helg!