Stort glädjebesked – Förbifarten börjar byggas redan till sommaren

Idag levererade Trafikverket en tidig julklapp till alla stockholmare – bygget av Förbifart Stockholm kommer att inledas redan till sommaren. Det innebär att bygget av vår tids viktigaste infrastruktursatsning i Stockholm inleds tidigare än beräknat.

När Förbifarten är klar kommer den att avlasta Essingeleden och minska trafikmängden och förbättra luften inne i centrala Stockholm. Att trafik kan ledas om, bort från stadskärnan, är helt nödvändigt. Trycket på Essingeleden är idag mycket stort. Leden är Sveriges mest trafikerade och har i snart 50 år har varit den enda vägen genom och förbi Stockholm. Det har skapat orimliga påfrestningar och ökar sårbarheten i hela Stockholms infrastruktur.

För Stockholms utveckling är bygget av Förbifarten helt avgörande. Därför är det väldigt glädjande att Trafikverket nu kan lämna beskedet att de snabbar på arbetet.

Häromveckan kunde vi dessutom läsa opinionsundersökningar som bekräftar den övertygelse jag alltid haft – nämligen att en mycket stor majoritet av stockholmarna stöder bygget av Förbifarten. Stockholmarna har förstått behovet av att skapa en trafiklösning som binder samman Stockholms olika delar. Något oppositionen i Stadshuset inte verkar förstå.

Miljöpartiet har på senare tid förstärkt sitt hot att stoppa bygget av Förbifarten om de kommer till makten efter valet nästa år. Socialdemokraterna å sin sida har ifrågasatt Förbifartens finansiering. Därmed är Förbifartens byggnation allvarligt hotat med en rödgrön majoritet.

Moderaterna och Alliansens besked är tydligt: Vi bejakar Stockholms utveckling och vill därför vara med och möjliggöra stora satsningar på infrastruktur, både i form av vägar och spår. Det lägger grund för såväl framtidens jobb som tiotusentals nya bostäder. Dagens besked från Trafikverket är därför mycket välkommet.

Fler i jobb och utbildning när Alliansen satsar

Den svaga internationella konjunkturen och oro i omvärlden riskerar att slå mot den svenska ekonomin och arbetsmarknaden. I samband med ett besök på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium presenterade därför idag de fyra allianspartiledarna ett omfattande förslag för att stärka den svenska arbetsmarknaden och bekämpa arbetslöshet.

Totalt satsar man drygt 3 miljarder kronor och satsningen ingår i den vårproposition som inom kort kommer att presenteras i sin helhet.

Åtgärderna omfattar bland annat 12 400 utbildningsplatser under 2013 och 2014. Tyngdpunkten ligger här på yrkesvux med 7000 platser, det vill säga yrkesutbildningar för vuxna. Dessutom omfördelas medel inom infrastrukturområdet, vilket möjliggör att ytterligare 700 miljoner kronor kan satsas på drift och underhåll av järnväg under 2013. Därtill föreslås förstärkta insatser för regional tillväxt om totalt 40 miljoner kronor per år under 2013 och 2014.

Beskedet från Alliansregeringen idag är mycket positivt och visar på en proaktiv politik som tar omvärldens utmaningar på allvar. Satsningar i en tid där vi riskerar en ökad arbetslöshet är viktiga och visar på ett fortsatt aktivt ansvarstagande för Sveriges utveckling.


Bild: Scanpix

Stockholm får landets näst lägsta kommunalskatt i offensiv budget – Mitt veckobrev v.41

Stort medialt intresse för stadens offensiva budget
Veckans nyheter har dominerats av stadens budget 2013. Det har varit glädjande att denna vecka ha presenterat både viktiga satsningar inom socialomsorgen, skolan, stadsmiljön och kulturen samtidigt som en skattesänkning på 15 öre. Alliansen har styrt Stockholm sedan 2006 och under den tiden har investeringarna i välfärden ökat medan kommunalskatten har sänkts med totalt hela 75 öre. Det motsvarar 2 000 kr per år i skattelättnader för en undersköterska.

Flertalet satsningar på företagande och jobb

Utöver de investeringar jag redan nämnt så innehåller budgeten för 2013 även flertalet satsningar på företagande och jobb. Det är genom att fler arbetar som vi finansierar nya satsningar på välfärden, nu med Sveriges näst lägsta kommunalskatt. Vi skjuter till 15 miljoner kronor i feriejobbsatsningar, en satsning som främst går till att förbättra stadsmiljön. Det kan gälla platser som i dag kan kännas bortglömda som delar av en park, ett torg eller annan del av vår närmiljö. Stadsmiljön är en viktig fråga för stockholmarna och satsningar som dessa kan förbättra tryggheten och säkerheten genom bland annat bättre belysning och fräschare miljöer. Andra exempel på jobbsatsningar är 19,7 miljoner extra till vuxenutbildning, 5 miljoner till ungdomsjobb och 9 miljoner till uppsökande verksamheter för att nå ungdomar som står långt ifrån studier och/eller arbetsmarknaden.

Byggandet ska fortsätta för att möta efterfrågan

Stockholm beräknas få sin 900 000:e invånare någon gång under sommaren 2014. Därför är det viktigt att vi fortsätter planerna på att nå målet om 100 000 nya bostäder till 2030. I budgeten avsätter vi 50 miljoner för att öka farten i byggprocesser, 18,5 miljoner för ökad produktivitet av detaljplaner och 2 miljoner för ökad rådgivning inom bygglov. Vi kommer även utlysa en tävling för att bygga billiga och yteffektiva bostäder. Det är ett helhetsgrepp som måste tas så vi kan nå våra mål. För att få fart även på studentbostadsbyggandet kommer en central studentbostadssamordnare att utses samt att mark kommer att frigöras för tillfälliga studentbostäder.

Alliansen kommer att fortsätta driva en politik där vi tar ansvar för stadens utveckling och ekonomi som finansierar vår välfärd. När utrymme ges ska också skatten sänkas för att öka stockholmarnas hushållskassa. Stockholm får i och med denna skattesänkning Sveriges näst lägsta kommunalskatt, och hela 3 kronor och 26 öre lägre än genomsnittet i landet.  Men Stockholm är också en relativt dyr kommun att bo i, därför är de skattesänkningar vi gjort sedan 2006 av extra stor betydelse för stockholmarna.

Veckans blogg

Offensiv budget för Stockholm

Snart offentliggörs stadens budget för 2013

Kulturtanken 

Denna vecka känns det naturligt att särskilt nämna kulturbudgeten. Biblioteken, Stadsteatern och Liljevalch är några delar som står i fokus för nya satsningar. Därtill Kulturskolan som i dag erbjuder 15 000 barn och ungdomar möjligheten att utvecklas inom musik och teater. Vi hoppas det nu ska bli fler. Vi startar också El Sistema – där barn får spela med professionella symfoniker. Modellen grundades ursprungligen av José Antonio Abreu i Venezuela 1975. Hans syfte var att hjälpa fattiga barn till musikalisk utveckling. Efter drygt 30 år måste hans initiativ ses som en succé. År 2009 mottog José Antonio Abreu Polar Music Prize i Stockholm.

Stabil alliansmajoritet i Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I våras kunde vi i SCBs storamätning konstatera alliansmajoritet i Stockholms Stad när det gäller partisympatier i riksdagsvalet. I dag publicerar DN en mätning från opinionsinstitutet  Ipsos med frågan vilket parti stockholmarna föredrar i kommunalvalet, och även här blev beskedet stabilt övertag för alliansen. Vi moderater får i denna mätning 34,8%,vilket kan jämföras med vårt valresultat 2010 på 34,38%. Totalt samlar alliansen 52,7% mot oppositionens 43,6%.

Ett resultat att ta emot med glädje och en god portion ödmjukhet samt inte minst som en inspirerande avstamp för kommande arbete och initiativ för vårt Stockholm. Väljarnas förtroende finns aldrig som i en liten ask utan måste hel tiden vinnas.

Nya jobbsiffror bekräftar behovet för ansvar

I dag presenterade SCB arbetslöshetstal för oktober. Den steg från 6,8 procent i september till 6,9 procent. I oktober 2010 var siffran 7,5 procent. Det ger att det i dag är 65 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. Att arbetslösheten nu stigit något är en påminnelse om att Sverige är ett litet land med en stor exportindustri, och att världen just nu är en finansiellt osäker plats. Trots det står sig arbetsmarknaden stark. Ett tydligt tecken på att det behövs en ansvarsfull politik och en stark arbetslinje.

Självfallet påverkar världskonjunkturen ett litet exportberoende land som Sverige. Därför har Alliansen ansvarsfullt betalat av statsskulden i bättre tider för att klara av framtida stormar. Stockholm stad har en signifikant buffert i budgeten för 2012. Om konjunkturen skulle ta en kraftig vändning har vi marginaler för förlorade intäkter till följd av exempelvis högre arbetslöshet. Genom detta säkerställer vi att kvalitén i välfärden inte är konjunkturberoende.  Att stockholmarnas vardag fungerar, att förskolor och skolor fungerar, behövs för arbetslinjen.

Nytt jobbpaket – sänkt restaurangmoms

I vintras var jag på en utfrågning hos SHR i Stockholm, det vill säga hotell och restaurangföretagarna. På frågan om restaurangmomsen kunde sänkas svarade jag ärligt att jag inte trodde det mot bakgrund av ekonomin. Men under våren och sommaren har svensk ekonomi stärkts väsentligt, och tack vare välskötta statsfinanser kan Alliansens partiledare presentera flera reformer.

I går presenterade man – lämpligt nog i Kista – ett jobb- och företagspaket. Det innehåller bland annat sänkt restaurangmoms från dagens 25 % till 12 %. En reform som kan ge 8000 nya jobb! Och dessutom billigare lunchmat. För stockholmarna är detta ett välkommet besked från Alliansens partiledare. Bland andra spännade förslag i paketet märks 400 miljoner nästa mandatperiod för att stimulera kvinnors företagande. Läs mer om dessa förslag på Alliansens hemsida