Bostadspotential i Stockholm – här ska Stockholms stad bygga 140 000 bostäder

Tidigare idag hade jag det stora nöjet att tillsammans med stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius presentera Bostadspotential i Stockholm– en utredning om hur Stockholm ska växa och bygga 140 000 bostäder fram till och med 2030.

Stockholmsregionen växer kraftigt och Stockholms stad hör till de som växer allra mest i regionen. Att bygga fler bostäder är därför helt nödvändigt för att Stockholms ska kunna fortsätta att utvecklas. Bara genom att skapa plats för fler stockholmare kan vi fortsätta vara attraktiva och fortsätta ha en hög tillväxt i staden. Därför ska vi bygga 140 000 bostäder till 2030.

Bostadspotential i Stockholm är ett detaljerat och kraftfull förslag på var dessa bostäder ska byggas. Först och främst kommer innerstaden att expandera och förtätas. Liljeholmen och Gullmarsplan kommer att bli integrerade stadsdelar i framtidens innerstad. Därutöver kommer det att ske omfattande byggnationer i nio tyngdpunkter i ytterstaden. Också där kommer det bli förtätningar och en mer stadslik karaktär.

På så sätt blir fler delar av Stockholm så som de flesta människor vill ha det – med en tydlig stadskänsla. Nu bygger vi en stad som människor vill leva i. Inte bara bo i. Ett större Stockholm kommer också leda till att det blir mer service och ett större utbud i staden. Vad sägs till exempel om 18 nya idrottsplatser, 21 nya museer och 530 nya restauranger, barer och caféer?

Avslutningsvis vill jag lyfta fram tunnelbaneöverenskommelsens betydelse för möjligheten att bygga nya bostäder. Tack vare att Stockholms stad deltar i detta historiska handslag mellan fyra kommuner, landstinget och staten blir nya platser i staden kollektivtrafiknära och attraktiva för bostadsbyggande.

Det gör att vi kan bygga ett Stockholm med större utbud, mer mångfald och plats för fler människor.

 

Julhälsning – Avstamp för valåret 2014


Valåret 2014

Valåret 2014 kommer allt närmare. Det är ett jämnt och spännande val som väntar oss med mycket som står på spel. Stockholmarna är de som skulle förlora allra mest på ett (S)+(MP)+(V) styre. Därför kommer jag tillsammans med många andra att jobba stenhårt för en alliansseger i Stockholm och för att Fredrik Reinfeldt ska förbli vår statsminister.

Nyårslöften
Innan jag sammanfattar året vill jag dela med mig tre nyårslöften.

Det första löftet är att hela staden ska växa i Moderaternas Stockholm.  Vi måste använda oss av de lärdomar vi dragit från exempelvis den exceptionella framgång som IT-klustret i Kista har inneburit. Där har näringslivet, akademierna och staden skapat en miljö där utbildning, forskning och företagsamhet fått växa fram. Resultatet talar för sig själv. Utan att avslöja för mycket så är det min ambition att vi snart ska kunna presentera fler verksamheter liknande den vi idag ser i Kista Science City i Stockholm. Jag ser fram emot att få återkomma mer i detalj kring detta. Men till dess ber jag er fundera över vad Farstastaden skulle kunna innebära.

Det andra nyårslöftet är att vi ska trappa upp bekämpningen mot ungas drogmissbruk. Vi har sett att våra satsningar på att få unga att avstå alkohol har haft goda resultat. Tyvärr måste vi fortsätta och utveckla vårt arbete för att få ungdomar att säga nej till främst cannabis som också är en inkörsport till tyngre droger. Frågan är inte bara viktigt för deras hälsa utan också för ungas skolgång och då deras inlärningsförmåga påverkas negativt.


Mitt tredje nyårslöfte
är att jag kommer att driva en offensiv valkampanj med ett tydligt fokus på en borgerlig valseger den 14e september. Min ambition är att visa vilka alternativen är för Stockholm och där det är den moderata rösten som är den bästa garanten för en positiv framtid för Stockholm och stockholmarna.

 

Valfrågorna
Ekonomin, jobben kommer tillsammans med trygghet och skolan sannolikt bli de stora valfrågorna och jag ser fram emot att ta debatterna. Inom skolan lyfter vi lärarnas ställning och fokuserar på elevernas individuella behov. Exempelvis inför vi läxhjälp för alla som behöver det. Lärarlönerna i Stockholm är bland de högsta i landet och vi ska arbeta mer för att höja utvecklingsmöjligheter inom läraryrket. Detta gör vi i ett Stockholm där jobben fortsätter att bli fler och stadens ekonomi står sig stark.

Alliansen skapar förutsättningar för jobben
Vi moderater driver en tillväxtfrämjande politik som skapar förutsättningarna till fler jobb. Faktumet att Sverige är bland de få europeiska länder där antalet arbeten har ökat under finanskrisen talar sitt tydliga språk. Som jag nämnde i ett av mina nyårslöften har vi fler idéer om hur vi kan skapa ännu fler arbetstillfällen i hela Stockholm.

De rödgröna vill backa bandet
Oppositionen vill istället backa bandet. Med deras skattehöjningar kommer Stockholmshushållen drabbas hårt men också de tillväxtnäringar som skapar jobb i vår stad. Fördubblad café- och restaurang moms, högre arbetsgivaravgifter för unga och kilometerskatter på transporter är bara några exempel på tillväxtdödande reformer som oppositionen går till val på.

Tid för reflektion
Vid varje årsslut finns det anledning till reflektion. För mig är 2013 det år som vi i Alliansen med krafttag höjde stadens redan ambitiösa bostadsmål till nya höjder. Vi ska bygga 140 000 nya bostäder till 2030, varav många ettor och tvåor då efterfrågan på mindre bostäder är hög. Den utbyggda tunnelbanan är en förutsättning för att nå det nya målet. Utan det moderata ledarskapet som skett på kommun-, landsting- och regeringsnivå hade detta inte varit möjligt. Tunnelbaneutbyggnaden har också stor betydelse att förbättra framkomligheten i stora delar av länet. 

Husbys hjältar
Avslutningsvis vill jag nämna oroligheterna i Husby. Det går inte att sammanfatta 2013 utan att göra det. Mitt i den bedrövelse som skede i Husby fanns berättelsen om ungdomsvärdarnas, medborgarvärdarnas och fältassistenternas arbete. De lyckades få många ungdomar att gå hem, de övertalade ungdomar de kände att avstå från att bråka och visade att Husbyborna tar avstånd från det våld som utomstående bråkmakare försökte skapa. Utan deras modiga och många gånger självuppoffrande arbete hade situationen varit ännu värre.

I söndags attackerades en demonstration mot rasism i Kärrtorp. Det politiska våldet, oavsett vilket politiskt spektrum det kommer ifrån, är helt oacceptabelt. Som svar på detta kommer över 10 000 personer att demonstrera mot våld och för mångfald nu på söndag.

 

Önskar er alla en god jul och ett gott nytt år

Oppositionens politik slår hårdast mot Stockholm – Mitt veckobrev v.49

Anledning till oro
Stockholmare har anledning att känna oro inför nästa års val till riksdag, kommun och landsting. Kraftigt höjda inkomstskatter som årligen motsvarar tusentalskronor för låg- och medelinkomsttagare är ett av de stora slagen som lurar runt hörnet vid en eventuell rödgrön valseger i kommunen och landstinget.


För att sätta det i perspektiv kommer en betydande del av barnfamiljers insparade semesterkassa att brännas upp av enbart höjningar av kommun- och landstingsskatter. Lägg där till Miljöpartiets förslag om kraftigt höjda flygskatter och charterresan med familjen blir automatiskt ett par tusen kronor dyrare. Skatten kommer också slå hårt mot Stockholms allt viktigare och växande besöksnäring.

Café- och restaurangmoms
Socialdemokraternas förslag om en fördubblad café- och restaurangmoms kommer slå hårt mot såväl stora som små företagare inom branschen som idag anställer tiotusentals människor i Stockholm, många av dem unga. I den rådande konjunkturen är det många småföretagare som driver caféer och restauranger som säger att de räddats av den sänkta restaurangmomsen. Kanske är det just ditt favorit café som måste stängas eller din grannens tonårsbarn som blir av med sitt första jobb när hennes arbetsgivare tvingas till besparingar om Stefan Löfven blir statsminister.


Valet 2014

Valet nästa år kommer inte bara handla om skatter. I Stockholm stad kommer vi moderater gå till val på att värna och förbättra alla stockholmares livskvalité. Vi vill investera i Stockholm kollektivtrafik då det är en viktig del av 100 000-tals människors vardag. Därför presenterade vi nyligen en historisk överenskommelse om tunnelbanans utbyggnad. Vi vill också satsa på bättre framkomlighet för busstrafiken. Samtliga inom Alliansen men även Vänsterpartiet förvånas av att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill sätta stopp för bland annat den viktiga investeringen av en ny bussterminal på Södermalm.

Förbifart Stockholm är också en viktig investering för både luftkvalitén och framkomlighet för kollektivtrafiken. Med sina expressbussfiler kommer förbifarten möjliggöra flertalet nya busslinjer mellan södra och norra Stockholm, något som kommer spara många pendlare mycket tid. Även i denna fråga förvånas vi över att Miljöpartiet sätter sig på tvären för Stockholms utveckling. När Norra Länken öppnar för trafik nästa år kommer vi tydligt märka betydelsen av förbifarter och att vi alla vinner på att minimera antalet bil- och godstransporter i innerstaden. Jag ser fram emot att återkomma i denna fråga.

Slutligen kommer valet också handla om valfrihet. Oppositionens politik går ut på att ta bort stockholmarnas möjlighet att välja såväl skola som äldreomsorg. Vi moderater kommer alltid att stå på medborgarnas sida. Vår uppgift som politiker är att garantera kvalitén inom skola och omsorgen – inte att strypa utbudet och möjligheten att själv få välja efter sina egen familjs behov och önskemål.

Veckans blogg

Stockholms festivalutbud växer

Standars & Poor’s – Ploitiskt ledarskap en nyckelfaktor till Stockholms högsta kreditbetyg

Nelson Mandela

Citybanan kan öppna för trafik redan årsskiftet 2016/17

Kulturhuset Stadsteatern bjuder på ett brett och spännande program

Kraftig ökning av bostadsbyggandet i Stockholm

Sänkt restaurangmoms ger fler jobb

Även facken vill se höjd brytpunkt – köper in (S)-argument


Kuturtanken

Thielska Galleriet får nu möjlighet till en nystart genom nyutnämnde intendentchefen Patrik Steorn, akademiker och konstvetare. Landshövding Peter Egardt, som är stabil ordförande i Thielskas styrelse, har därmed lagt ytterligare grund för galleriets fortlevnad som viktig kulturinstitution.

Foto: Stefan Tell

Trevlig helg!

Alliansen bygger bort sårbarheten i Stockholmstrafiken – Mitt veckobrev v.46

Historisk utbyggnad av tunnelbanan
Den historiska utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har dominerat de lokala nyheterna under veckan. Det har också den olyckliga urspårningen av ett godståg vid Södra Station gjort. Stockholmstrafiken är i dagsläget på flera områden sårbar vid händelse av olyckor. Det märkte vi också när en pråm körde in i Västerbron för några år sedan. Den olyckan ledde till att Essingeleden tillfälligt stängdes av för trafik.

Alliansen bygger bort trafikens sårbarheter
Under Alliansens ledning har vi tagit många viktiga steg för att minimera stadens och regionens sårbarhet. Förbifart Stockholm, som ska börja byggas till sommaren, blir en viktig avlastning för både Essingeleden och kollektivtrafiken. Genom nya busslinjer kommer Förbifart Stockholm gynna kollektivtrafiken och de som pendlar mellan norra och södra Stockholm. Den historiska tunnelbaneutbyggnaden kommer också att avlasta delar av tunnelbanans gröna linje, framförallt Slussen, genom både förlängning och ökad kapacitet på den blåa linjen.

Viktiga investeringar för framtiden
Tunnelbanans utbyggnad, Citybanan, Norra Länken och Förbifart Stockholm m.m. är viktiga pusselbitar för att få bättre, smartare och mindre sårbar framkomlighet i hela Stockholmsregionen. Genom att korta stockholmarnas restider förbättrar vi också livskvalitén för 100 000 tals personer. Istället för att spendera mer tid i olika trafikslag kan tiden istället gå till familjen, privata ärenden eller olika fritidsaktiviteter. Det är också en viktig miljösatsning då förbifarter avlastar innerstaden och minskar trängsel.

Förbättringar i trafiken börjar redan visa sig nästa år
Bilden ovan visar förberedelsen i Norra Länkens. Foto: Mikael Nylén

Redan inom några år kommer vi att märka en förbättring inom Stockholmstrafiken. Norra Länken, som kommer avlasta delar av innerstaden på både bilar och tung transporttrafik, kommer att stå klar under vintern nästa år. Bara några år efter det öppnas Citybanan för trafik, en investering som minskar Stockholmstrafikens sårbarhet och fördubblar tågtrafikens kapacitet på Centralstationen. Värt att nämna är att stora delar av oppositionen har motsatt sig många av de avgörande investeringarna i Stockholmstrafiken som jag nu nämnt. Eller vägrat gå med på finansieringen. Med en sådan tillväxtfientlig politik är en röst på de rödgröna partierna i nästa års val ett stort hot mot ett fortsatt framgångsrikt Stockholm.

100 miljarder satsas på bättre framkomlighet
Ta gärna del ta del av alla större trafiksatsningar i Stockholm på http://trafiksatsningstockholm.se/. Där kan du läsa om hela 70 satsningar, till en summa på nära100 miljarder kronor, som nu görs i länet för en bättre framkomlighet för cyklar, tåg, bussar och bilar.  

Dagens nyhet

Nya arbetslöshetssiffror visar på framgångsrik allianspolitik
Idag kan vi glädjas över SCB:s nya siffror som visar att arbetslösheten sjunker. Precis som det står i dagens ledare i SVD så visar detta att ”Alliansens politik är framgångsrik när det gäller framväxten av nya jobb”. Sedan 2006 är nu 260 000 fler personer sysselsatta tack vare Alliansens politik.

Ungdomsarbetslösheten
Den officiella ungdomsarbetslöshetssiffran är fortsatta hög på 18,9 procent, men precis som SVT noterat så är drygt hälften av dem som räknas in i den statistiken heltidsstuderande. Det är viktigt av många skäl att komma ihåg detta när vi pratar om ungdomsarbetslösheten. Ja, ungdomsarbetslösheten är för hög, men det är skadligt när en felaktig svartmålning av arbetssituation för unga sprids. Då skapas en känsla av hopplöshet hos unga som både är orättvis och kontraproduktivt. De rödgröna partierna har gjort sig skyldiga till denna medvetna svartmålning av den svenska arbetsmarknaden vilket är något de måste ställas till svars för. I nästa års valrörelse måste de också ställas till svars för deras förslag på kraftigt höjda skatter på både ungdomsjobb och de tjänstesektorer som anställer många unga.

Veckans blogg

Mina tankar kring politik och valet 2014

Nya Rinkebystråket tar form – Stjärnkockar planerar för verksamhet

96 procent av stockholmarna nöjda – och bättre ska vi bli

Nu är det klart – det blir en massiv utbyggnad av tunnelbanan

Tunnelbanan byggs ut

Kulturtanken

Ett tidigt julklappstips – till sig själv och till andra! – är den nyligen utkomna jubileumsboken om Drottning Silvia (Swedish Royal Media). Boken är inte av den traditionella arten av kungliga böcker, utan tar sitt fokus på Drottningen som kvinnlig ledare och entreprenör. Helt enkelt hur väl hon har förvaltat sin unika position för att inte minst stärka barns rättigheter, utveckla kvaliteten i omsorgen om dementa och hjälp till utsatta barn. Ett engagemang  som går utöver det traditionella. Hur många gemåler till statschefer runt om i världen har tidigare lyft frågor om barnsexhandel? Drottningen har genom åren visat mod och konsekvens i det hon företar sig.

Boken har tillkommit på initiativ av förre vice statsminstern och centerledaren Maud Olofsson, Roger Lundgren är författaren och Rickard L Eriksson står för bilderna.

Trevlig helg!

 

Stort glädjebesked – Förbifarten börjar byggas redan till sommaren

Idag levererade Trafikverket en tidig julklapp till alla stockholmare – bygget av Förbifart Stockholm kommer att inledas redan till sommaren. Det innebär att bygget av vår tids viktigaste infrastruktursatsning i Stockholm inleds tidigare än beräknat.

När Förbifarten är klar kommer den att avlasta Essingeleden och minska trafikmängden och förbättra luften inne i centrala Stockholm. Att trafik kan ledas om, bort från stadskärnan, är helt nödvändigt. Trycket på Essingeleden är idag mycket stort. Leden är Sveriges mest trafikerade och har i snart 50 år har varit den enda vägen genom och förbi Stockholm. Det har skapat orimliga påfrestningar och ökar sårbarheten i hela Stockholms infrastruktur.

För Stockholms utveckling är bygget av Förbifarten helt avgörande. Därför är det väldigt glädjande att Trafikverket nu kan lämna beskedet att de snabbar på arbetet.

Häromveckan kunde vi dessutom läsa opinionsundersökningar som bekräftar den övertygelse jag alltid haft – nämligen att en mycket stor majoritet av stockholmarna stöder bygget av Förbifarten. Stockholmarna har förstått behovet av att skapa en trafiklösning som binder samman Stockholms olika delar. Något oppositionen i Stadshuset inte verkar förstå.

Miljöpartiet har på senare tid förstärkt sitt hot att stoppa bygget av Förbifarten om de kommer till makten efter valet nästa år. Socialdemokraterna å sin sida har ifrågasatt Förbifartens finansiering. Därmed är Förbifartens byggnation allvarligt hotat med en rödgrön majoritet.

Moderaterna och Alliansens besked är tydligt: Vi bejakar Stockholms utveckling och vill därför vara med och möjliggöra stora satsningar på infrastruktur, både i form av vägar och spår. Det lägger grund för såväl framtidens jobb som tiotusentals nya bostäder. Dagens besked från Trafikverket är därför mycket välkommet.

Fokus på skolan i årets budget – för en skola i världsklass


Bild lånad från stockholm.se

Vi Moderater var nyligen ute med en omfattande skolkampanj, där vi lyfte våra idéer och tankar i skolfrågan. Nu har vi, tillsammans med övriga Allianspartier, landat i en budget för 2014 med fokus på just skolan och utveckling av densamma.

Skolområdet tillskjuts betydande medel. Nära 800 miljoner kronor ökar vi budgeten med under 2014, för att satsningar ska kunna komma stadens många elever tillgodo. Insatserna är omfattande och berör bland annat följande:

  • Läxhjälp i skolan eller på fritids till alla elever som önskar
  • Erbjudande om sommarskola för alla elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte nå målen
  • Ökad lärartäthet i grundskolans årskurs F-3
  • Ökat stöd till nyanlända elever

Därutöver fortsätter vi satsa på ökade lärarlöner, stärkandet av lärarens roll samt tar krafttag mot skolk. Sammantaget är vi övertygade om att våra insatser kommer ge resultat – att lärare blir stärkta i sina yrkesroller och att elever får större möjligheter att nå kunskapsmålen.

Just kunskap och bildning är det som ger oss människor makt att forma våra egna liv. En god skolgång för våra barn och unga är med andra ord en av de bästa förutsättningar vi kan ge dem i livet. Alla Stockholms skolor ska vara så bra att de kan ge stadens unga kunskaper i världsklass. Med årets budget tar vi ytterligare steg mot det målet.

 

Ett år kvar till valet – mitt veckobrev v.37

Valet 2014
I morgon är det den 14 september. Det innebär att det är exakt ett år kvar till nästa års val. Valet 2014 kommer, liksom alla val, att handla om framtiden. I Sverige har vi en stor del av väljarkåren som är rörlig och de belönar inte partier för gamla meriter. Rösterna går till de partier som har drivkraften och visionerna för framtiden. Detta är en sund inställning då både Sverige som Stockholm förtjänar och behöver en politik för framtiden.

Moderaterna har visionerna för Stockholm
Jag är mycket stolt över vad vi moderater tillsammans med våra alliansvänner har åstadkommit under de senaste två mandatperioderna. Men jag är än mer stolt över vår långsiktiga plan för Stockholm som är staden vi alla älskar att bo i. Vårt långsiktiga arbete för Stockholm och stockholmarna sammanfattas under rubriken Vision 2030. För oss moderater är Vision 2030 viktig för framtidens Stockholm och en plan för hur vi inom politiken på bästa sätt kan förbättra stockholmarnas livskvalitet och underlätta vardagen. Ta gärna del av Vision 2030 på stadens hemsida här.

Moderaterna i Stockholm stad kommer gå till val på att uppfylla målen i Vision 2030. Detta inkluderar byggandet av 100 000 nya lägenheter och 200 000 nya arbetsplatser. Vår vision för Stockholm är att vi ska bli världsledande inom hållbar stadsutveckling – något vi redan är på god väg att bli.

En levande ytterstad
Det är våra visioner om en levande och trygg ytterstad som står på spel i nästa års val mot en splittrad och idélös opposition. Som exempel vill vi nästa mandatperiod genomföra en flytt av flertalet kommunala förvaltningar och bolag till ytterstaden, något som redan tagit sin början, inte minst genom Kulturnämndens beslut att flytta förvaltningen till Rinkeby. Detta ser vi som viktigt för att bana vägen för fler företag och lokal tillväxt i ytterstadstaden.

Bilden ovan är en visionsbild av nya Rinkebystråket som började byggas nyligen

Det finns många anledningar att lägga sin röst på Moderaterna i nästa års kommunalval. Jag ser fram emot att återkomma flera gånger om våra visioner för framtidens Stockholm som mina kollegor och jag brinner så mycket för.

Skolan viktig i nästa års val
Tills dess får ni gärna ta del av vår nuvarande kampanj för en bättre skola här. Skolan kommer att spela en viktig roll i nästa års val och här har vi moderater, som inför landets högsta lärarlöner, den bästa skolpolitiken att erbjuda stockholmarna.

Veckans blogg

Stockholm bygger miljöeffektivt

Därför röstar jag på Borgligt Alternativ på söndag

En kväll för Anna Lindh

Tungt nederlag för Stefan Löfven

Matavfallsinsamling stärker Stockholm Miljöarbete

Regeringen satsar på ny opera i Operan

Kulturtanken

Det nya operahuset inom ramen för det gamla kommer att bli ett kulturellt lyft, inte bara för operakonsten, utan för hela Stockholm. Det framväxande Nobelcentret och våra planer för kulturscen i en av Bobergs gasklockor och Nationalsmuseums renovering är andra viktiga exempel.

Men när detta är sagt så får vi inte helt fixera oss på byggnader när vi skapar utrymme för ett levande kulturliv. Staden är full av verksamheter med hög kvalitet i betydligt mer modesta lokaler. Se bara på Orionteatern och Folkoperan, men också många, många andra. Kulturlivet är beroende av lokaler, men dessbättre än mer av idéer och skaparkraft.

Stockholm bygger miljöeffektivt

Miljöfrågorna är viktiga, för Stockholm såväl som Sverige. Därför lägger Moderaterna och Alliansen både budgetmedel och hög prioritet på dessa frågor.

I det skenet är det extra glädjande att AB Stockholmshem i veckan tilldelats pris som bästa miljöbyggnad av Swedish Green Building council. Genom att bygga miljövänligt tar vi i Stockholm höjd för den växande staden på ett ansvarsfullt och framåtsyftande sätt.

Byggnaden som vann priset, kvarteret Trettondagen, är ett så kallat passivhus där AB Stockholmshem bl.a. använt sig av solfångare på taket för vattenuppvärmning, extra tjocka och täta väggar samt luftvärmeväxlare. Genom smarta val använder huset mindre än hälften så mycket energi som dagens byggregler kräver och överskottsenergin från huset används i ett bergvärmesystem som värmer flera av de omkringliggande husen i området.

Bygger vi smart vinner alla. Både miljön och stockholmarna!


Bild: Ab Stockholmshem – det prisbelönta huset i kvarteret Trettondagen, Hökarängen

Därför röstar jag på Borgerligt Alternativ på söndag!

Vi som är medlemmar i Svenska Kyrkan bör absolut utnyttja vår möjlighet att påverka församlingens och kyrkans arbete genom att rösta i kyrkovalet på söndag. Man ska inte försitta sina demokratiska möjligheter!

För mig är det självklart att kyrkan skall vara skild från partipolitiken. Men däremot kan kyrkan – och tron – förstås aldrig vara skild från våra värderingar. De som väljs att såväl utveckla och förvalta en församling gör ju det utifrån sina värderingar. Därför väljer jag Borgerligt Alternativ på söndag.

Borgerligt Alternativ är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp, även om det inte är någon hemlighet att många moderata sympatisörer valt att verka i gruppen.  Men det är faktiskt en annan sak: de frågar ingen partistyrelse om lov och alla som gillar programmet kan vara med.

Jag sympatiserar med gruppens fokus på just församlingens arbete, deras omsorg om kyrkans ungdomsverksamhet, diakonin och kulturarvet. Det är långt mer sympatiskt och långsiktigt hållbart än att vilja se Svenska Kyrkan som nära nog ännu ett politiskt parti.

Borgerligt alternativ vill dessutom genomföra en mycket viktig reform; fri församlingstillhörighet. Att inte få välja församling utifrån var man känner sig hemma i den kyrkliga verksamheten, utan som i dagsläget vara bunden till var man råkar bo, är minst sagt omodernt! Särskilt med tanke på dagens rörliga samhälle.

Så gå och rösta i kyrkovalet om du är medlem i Kyrkan, och håller du med mig; välj gärna nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ.

En kväll för Anna Lindh

I går talade jag på minneskvällen ” En kväll för Anna Lindh” i Kungsträdgården. Det blev en ljus och stundtals till och med glad kväll, där vi mindes Anna tillsammans. Ovan samtalar jag med Mona Sahlin, som är ordfförande i Anna Lindhs minnesfond.

Nedan kan du läsa talet som jag höll.

 

Välkomna till en kväll för Anna Lindh!

 Anna Lindh var vid sidan av mycket annat också en framstående stockholmare, och därför känns det självklart för Stockholms Stad att stödja denna kväll och för mig att stå här.

 För egen del mötte jag Anna första gången i en studiecirkel om klassisk musik på Östgöta Nation vid Uppsala Universitet.

 Det var väl därför logiskt att vi möttes igen; i Stockholms stads kulturnämnd.  Anna var åren 1991-94  Stockholms kulturborgarråd.

 Nu gällde politiken för fullt för oss båda. Men Anna var verkligen ett föredöme i att bemöta alla med vänlighet och humor. Att skilja sak från person. Och stämningen i, den alltid stridbara kulturnämnden i Stockholm, var trevlig. Debatt, men också samarbete, var lika självklara inslag under hennes ordförandeskap.

 I dagarna har vi beslutat att hedra Anna Lindh med att en park på Södermalm, nära där hon och hennes familj bodde,  får namnet Anna Lindhs Park.

Ännu en gång, varmt välkomna!