Stockholm satsar stort på fler småbostäder

I dagens DI kan vi läsa en intressant undersökning om hur unga storstadsbor vill bo. Önskemål om centrala och kollektivtrafiknära lägen överstiger vida krav på utrymme och standard. Hellre litet men centralt, hellre t-bana än bil sammanfattar grovt slutsatserna.

Alliansen i Stockholms stad har tagit krafttag för att komma tillrätta med bostadssituationen. Höjda ambitioner är ledordet. Till år 2030 ska 140 000 nya lägenheter byggas i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen – utbyggnaden av tunnelbanan lägger här en viktig grund. Vi tar också fasta på det undersökningen visar: små bostäder är attraktiva och eftersökta i Stockholm. Därför ska hela 20 000 markanvisningar göras för små bostäder under de kommande fem åren.

Staden gör mycket för att komma tillrätta med bostadssituationen i Stockholm, men vi kan inte göra allt. Att byggbolag som fått markanvisningar ser till att göra slag i saken och bygga snarast möjligt är ytterligare en viktig faktor. Likaså ser vi fram emot fortsatta regelförenklingar ifrån regeringens sida så att ledtiderna blir kortare framöver.

65 miljoner till feriejobb och sociala insatser i ytterstaden

Igår besökte jag tillsammans med ytterstadsboraggrådet Joakim Larsson Farsta för att få en uppdatering om de sociala insatsgruppernas verksamhet. I samband med det presenterade vi dessutom en stor ytterstadssatsning på 65 miljoner kronor.

Åtta stadsdelsnämnder i ytterstaden (och tre facknämnder) får dela på pengarna som ska gå till jobbsatsningar och sociala insatser. Den största delen av pengarna, drygt 40 miljoner, är avsatta för feriejobb. Vi vet av erfarenhet att dessa jobberbjudanden spelar stor roll och är mycket eftertraktade just tack vare att de för många är den första kontakten med arbetsmarknaden.

De sociala satsningarna är många; bland annat fortsätter lov aktiviteterna i Järvaområdet för de barn som inte har möjlighet att åka någonstans på semestern. Projektet Famnen som drivits av Farstas stadsdelsförvaltning i samarbete med skolorna och Capios vårdcentral får nya medel. Famnen kan beskrivas som en öppen mottagning som jobbar för att stävja psykosocial ohälsa.

En annan satsning värd att nämna är att Sköndals handikappbad kommer att öppna upp för ungdomar i sommar.

 

Det behövs mer kunskap i skolan

I dag lanserar Nya Moderaterna sin rikstäckande skolkampanj – Mer kunskap i skolan. Där ges tre tydliga besked:

1. Varje elev ska få rätt stöd i tid

2. Varje elev ska få mer lärartid.

3. Varje elev ska ha en skicklig lärare.

För att läsa mer om kampanjen och moderaternas åtagande i frågan, gå gärna in på merkunskap.nu

Fler går från utanförskap till egen försörjning i Stockholm

För 2013 kan vi se glädjande resultat för Stockholms stads Jobbtorg. Allt fler av dem som står längst från arbetsmarknaden gick från utanförskap till egen försörjning. Inte minst Jobbtorg Resurs, som vänder sig till de som har andra skäl än arbetslöshet till ekonomiskt bistånd, har under året utvecklat sin insatskedja. Detta har gett så goda resultat att andelen avslutade har ökat med drygt 17 procent.

För hela verksamheten Jobbtorg ser vi att de som går till egen försörjning i högre grad behåller denna, även ett halvår efter avslut från Jobbtorgen. Det är naturligtvis mycket glädjande! Inte minst för individerna och deras familjer, som får en stabilare livssituation, men för staden som får betydligt lägre kostnader och kan lägga energi på annan verksamhet. Det långsiktiga fokus som Jobbtorgen och dess aspiranter har lönar sig bevisligen!

 

Fakta

  • 40 procent av aspiranterna på Jobbtorg Stockholm avslutades till jobb eller studier inom tre månader.
  • Under 2013 var 1235 personer inskrivna vid Jobbtorg Resurs, vilket är en ökning med 205 aspiranter mot 2012. Totalt på Jobbtorg Stockholm var 6627 aspiranter inskrivna under 2013.
  • Andelen avslutade aspiranter utan behov av försörjningsstöd sex månader efter avslut ökade från 69 procent (2012) till 71 procent (2013), vilket är över årsmålet (70 procent).

Stort intresse för Alliansens politik – Mitt veckobrev v.5

Norskt intresse för Alliansens arbete
Förra veckan var jag inbjuden att tala för Moderaternas systerparti Höyre i Oslo. De var främst nyfikna på att höra om hur Alliansens politik påverkat det moderna Sverige och hur vi i Stockholm arbetar med hållbar stadsutveckling och våra höga bostadsmål. Med andra ord ville de att jag skulle sammanfatta Alliansen sju år i Stockholms stadshus och Rosenbad. Men även blicka framåt och hur vi vill fortsätta utveckla en modern huvudstad.

Arbetslinjens betydelse
Foto Robban Andersson. Bild lånad från expressen.se

Det går inte att sammanfatta de senaste mandatperioderna utan att nämna arbetslinjen. Alliansens arbetslinje har ritat om den svenska politiska kartan. En sådan simpel princip som att det ska löna sig att arbeta var inte självklar i Socialdemokraternas Sverige. Trots att Socialdemokraterna försöker byta tonläge i arbetsfrågan har deras politik stannat kvar i 1900-talets Sverige. Därför kommer en stor del av årets valrörelse att handla om arbetslinjen och hur vänsteroppositionen vill nedmontera den och återgå till ett bidragsberoende samhälle där det är svårt att leva på sin lön och där människor tvingas ut i förtidspension för att inte synas i arbetslöshetsstatistiken.

Alliansen leder svenskt miljöarbete

Miljöfrågan var ett annat ämne som jag fick tillfälle att nämna. Även om det inte alltid framgår i mediabilden är det Alliansen som varit pådrivande i miljöfrågorna. Trots att Miljöpartiet haft stort inflyttande på tidigare rödgröna majoriteter i Stockholms stadshus är det Alliansen som bygger stadens nya miljöstadsdel – Norra Djurgårdsstaden, infört dubbdäcksförbud på Hornsgatan och förhandlat fram en utbyggnad av tunnelbanan. Dessutom invigde vi i Stockholm förra året Sveriges första solcellspark som är ekonomisk hållbar och fler investeringar pågår nu runt om i staden. Detta är något som Miljöpartiet pratat om men aldrig genomfört.

Regering har ett ansvar att korta ner byggtiderna
Byggandet av miljöstadelen Norra Djurgårdsstaden är också en viktig del i vårt arbete att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Det finns en tydlig plan hur vi ska bygga ett så stort antal bostäder som stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) och jag presenterade för några veckor sedan. Däremot tar byggtiderna ofta en väldigt lång tid med dagens regler och överklagningsprocesser. Även om vi är väldigt glada över att en detaljplan för 120 nya hyresrätter (varav 42 studentbostäder) på Södermalm vann laga kraft i onsdags så är det frustrerande att påminnas om att beslutet togs i kommunfullmäktige 2010. Jag uppmanar därför regeringen igen att se över hur lång tid en överklagningsprocess kan ta. Det är inte hållbart om de juridiska processerna tillåts ta längre tiden än själva byggandet.

Vi vill fokusera på människors livskvalité

Alliansen har mycket kvar att göra. Vi vill fortsätta bygga ett Stockholm i världsklass. I Stockholm ska människors entreprenörsanda blomstra, våra investeringar i klimatssmart stadsbyggnad kan utvecklas till en ny stor exportindustri och den nya studentstaden ska bli en av Europas bästa. Men viktigast av allt, tillsammans med stockholmarna bygga en stad där vi värnar om alla människors livskvalité efter sina egna förutsättningar.

Populistiska vänsterpolitiker förvränger momsdebatten
Avslutningsvis vill jag kommentera debatten som nyligen blossat upp angående café- och restaurangmomsen. Vissa populistiska vänsterdebattörer försöker skapa en bild av att Alliansen ”subventionerar hamburgare” genom momssänkningen. Detta är naturligtvis absurt då det enda som gjorts är att den differentierade matmomsen tagits bort. Istället för momssänkning borde vi kanske kalla det för momsutjämning för att bäst beskriva det. Innan sänkningen/utjämningen sattes momssatsen efter vart du valde att konsumera maten. Med andra ord så var det en dubbelt så hög momssats om du valde att beställa en kaffe och bulle på ett café än om du gjorde samma beställning på 7/Eleven eller Pressbyrån. Detta skapade en orättfärdig konkurrens nackdel för en bransch som dessutom skapar många arbetstillfällen.

Kulturtanken    Visionsbild på nya kulturområdet i Hjorthagen

I helgen invigs Umeås år som Kulturhuvudstad och jag vill både gratulera och önska framgång. Stockholm var Europas Kulturhuvudstad 1998 och det året bjöd inte bara på ett sort kulturutbud utan satte fokus på kulturens betydelse för en stads utveckling. Något som Alliansen utvecklat vidare.

Satsningen på våra bibliotek och planerna på en helt ny kulturscen i en av Ferdinand Bobergs gasklockor i Hjorthagen är ett par viktiga exempel på detta. Mer finns att nämna som exempelvis hur framgångsrikt Stockholms kulturfestival vuxit i både storlek och popularitet.

Trevlig helg!

Hur ska oppositionen ha det med Förbifart Stockholm?

För två veckor sedan gick den socialdemokratiska oppositionen i Stockholms stad och län ut och lovade att Förbifart Stockholm ska byggas. Också partiledare Stefan Löfven lugnade sina partikamrater och övriga invånare i Stockholmsregionen. Förbifarten är inte en förhandlingsfråga.

Idag intervjuar Dagens Samhälle personen som socialdemokraterna inte vill förhandla med – miljöpartiets Daniel Helldén. I intervjun är Daniel Helldén lika tydlig som den socialdemokratiska trion häromveckan. Fast med rakt motsatt budskap.

Socialdemokraterna kommer att svänga 180 grader i frågan och Förbifart Stockholm kommer inte att byggas(!) och är Helldéns kärnbudskap. ”Det här en stor och allvarlig fråga för Stockholm, det går inte att bygga Förbifarten!”, säger han.

Frågan är hur oppositionen i Stockholms stad ska ha det? Stockholmarna förtjänar att få veta innan valdagen 14 september.

Jobbtorgens viktiga uppgift

Idag besökte jag tillsammans med arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson Jobbtorg Kista – ett av Stockholms stads sju Jobbtorg.

Jobbtorgen är en arbetsmarknadsåtgärd som infördes av den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus i januari 2008. Syftet var att skapa en gemensam ingång till arbetsmarknadsåtgärder och på så sätt komplettera Arbetsförmedlingens arbete.

Det var mycket intressant att lyssna på medarbetarnas berättelse om hur verksamheten på Jobbtorgen har utvecklats under de sex år Jobbtorgen varit verksamma.

Den största delen av besöket ägnades emellertid åt att samtala och diskutera med unga aspiranter på Jobbtorget. Det är inspirerande att lyssna på unga stockholmare som blivit så motiverade av att ta del av Jobbtorgens verksamhet – och antingen tagit sig till egen försörjning eller närmat sig en sådan.

Själv tar jag med mig behovet av fler praktikplatser. Både inom Stockholms stads verksamheter men också i privata företag. En praktikplats är ett utmärkt sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet och få en första merit på CV. På så sätt kan vi med förhållandevis enkla medel göra att unga stockholmare tar stora steg närmare arbetsmarknaden.

Seminarium om bostadsbyggande i vårt växande Stockholm

Morgonen inleddes med ett seminarium om bostadsbyggande som arrangerades av Stockholms Handelskammare. Bostadsbyggandet är otroligt viktigt för Stockholms tillväxt och därför känns det roligt att få berätta om hur Stockholm ska bygga 140 000 nya bostäder.

Den historiska uppgörelsen om tunnelbanans utbyggnad är en viktig förutsättning men också våra satsningar på nya stadsdelar och arbete med kortare ledtider så att fler bostäder kommer till stånd snabbare.

För några veckor sedan presenterades Bostadspotentialen – en utredning om hur och vart Stockholm kan växa och bygga 140 000 bostäder fram till och med år 2030. Läs gärna mer om vad jag skrivit om utredningen här.

Möte med IBM om Smart City

Igår förmiddag besökte jag Kista för en spännande och förutsättningslös diskussion med IBM kring Smart City. På bilden syns jag tillsammans med Johan Sandell, Andreas Lundgren och Lars Wiigh.

Runt om i världen sker en fantastisk utveckling inom en rad områden där Sverige och Stockholm är en aktör den global utvecklingen. Stockholm stad har ett målmedvetet och långsiktigt arbete med dessa utvecklingsfrågor där ett bra exempel är samarbetet kring Open Lab.

Utbildning och skolan var som så ofta en av de frågor vi diskuterade flitigast.

Vi bygger en stad där vi både vill leva och bo – mitt veckobrev v 3

Ni har tidigare säkert hört mig säga att vi ska bygga 140 000 nya lägenheter i Stockholm stad. Vart ska då alla dessa bostäder få plats och kommer någon vilja bo och leva där? Dessa är legitima och intressanta frågor. För att svara på dessa frågor presenterade jag i veckan, tillsammans med stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M), det vi kallar för Bostadspotentialen. På kartan till höger ser ni en sammanfattning över var och hur många bostäder som ska byggas i respektive stadsdel. Läs gärna också Dagens Nyheters ingående reportage om Bostadspotentialen och stadens planer för framtidens bostadsområden här.

Nya tunnelbanestationer, stadsdelar och bostäder

Den historiska överenskommelsen om utbyggnaden av tunnelbanan kommer i sig möjliggöra att Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla kan bygga 78 000 nya bostäder utöver vad som tidigare planerats. Detta beror bland annat på att fler områden får närhet till tunnelbanan. Närheten till en tunnelbanestation och övrig kollektivtrafik är en stor dragningskraft för människors val av bostad och område. Men det som förmodligen är minst lika viktigt är att skapa en närmiljö där alla vi både leva och bo.

Genom att expandera innerstaden kan vi förtäta områden som Liljeholmen och Gullmarsplan. Då har vi möjlighet att skapa en tydlig stadskänsla utanför vad som idag anses vara innerstaden. Med ett brett och kvalitativt utbud av service, restauranger och caféer skapas en närmiljö som fler vill kalla hem. Detta arbeta har redan påbörjats och vi är i fullgång med att skapa en ny stadsdel som heter Söderstaden. Läs gärna mer om vad jag skrivit om Söderstaden här. Nya stadsdelar som Norra Djurgårdstaden och Hagastaden, där tusentals nya bostäder ska byggas, är också en viktig del av att nå målet på 140 000 nya bostäder.

Utbud och valfriheten hotas av de rödgröna

(bild lånad från stockholm.se)

Ökat utbud, variation av service och fler aktörer är en viktig del av Stockholms utveckling. Det är så vi kan tillgodose de krav vi har för att få livspusslet att gå ihop. Men aktörer innebär inte att stadens egna verksamheter kommer i andra hand. Tvärtom ser vi att verksamheter i stadens regi toppar de kvalitetsundersökningar som görs. Däremot finns det ett stort utrymme och efterfrågan på ett varierat utbud. Och det är vi stockholmare själva som skapar denna efterfrågan. Exempelvis är föräldrar högst ansvariga för att det i Stockholm har vuxit fram en mångfald inom förskolan och skolan. Det är inte politiken som ligger bakom denna utveckling. Men jag ser att det är en av mina huvuduppgifter som politiker att värna om den valfrihet som föräldrar nu både tar för givet och kräver.

Om de rödgröna skulle få bestämma är denna valfrihet långt ifrån säkrad. I utspel efter utspel hör vi hur de rödgröna vill begränsa och reglera stockholmarnas valfrihet. Men vi får aldrig svar på hur konsekvenserna kommer att bli med deras förslag. Därför lovar jag att i årets valrörelse kräva av oppositionen att de ger besked om  hur många skolor, äldreboenden och vårdcentraler som de vill lägga ner med deras politiska agenda. Vi inom Alliansen kommer alltid att stå för stockholmarnas valfrihet, som är en står del av den livskvalité som Stockholm erbjuder.

Veckans blogg
Fortsatt fokus på skolutveckling
Fryshuset kommer till Husby
Ett expanderande Arlanda bidrar till arbete och tillväxt
Bostadspotential i Stockholm – här ska Stockholms stad bygga 140 000 bostäder
Gott ledarskap har säkrat kvalitén inom äldreomsorgen

Kulturtanken
Vintern med sin snö och kyla är en tid utmärkt lämpad för ett museumsbesök. Varför inte passa på att göra en söndagsutflykt till stadens Medeltidsmuseum, där Stockholms uppkomst och medeltida utveckling skildras på ett levande vis. Museet är faktiskt uppbyggt kring fasta fornlämningar, frilagda vid arkeologiska undersökningar på Helgeandsholmen, vilket möjliggör en direkt inblick i historien! Snart lanserar museet sin nya utställning ”Skuggsidan”, där vi kommer kunna lära oss mer om brott, straff och om hur rättsväsendet har utvecklats i Stockholm från medeltiden och fram till idag. Spännande!

Museet har flitiga besök av båda vuxna och barn, inte minst av elever i klass 5, som är den årskurs då man läser om medeltiden. Blir Du nyfiken på ett besök? Läs då gärna mer här.  

Trevlig helg!