Tack för en stark valrörelse

Efter en intensiv valrörelse, som präglats av genomarbetade förslag från oss Moderater och kampanjer i alla delar av staden, har väljarna sagt sitt. Stockholmarna har återigen röstat fram Moderaterna som stadens största parti men Alliansen har inte fått förnyat förtroende att styra Stockholm. Jag vill passa på att tacka alla som kämpat för moderaterna i denna valrörelse.

Under Alliansens och Moderaternas åtta år i majoritet har vi lagt oss vinn om att föra en ansvarsfull politik för att bygga Stockholm starkt. Det kommer vi att fortsätta med i opposition.

Vi ska vara en opposition som värnar Stockholms fortsatta tillväxt och utveckling och vi ska slå vakt om stockholmarnas valfrihet och självbestämmande. I fullmäktige kommer vi att rösta för fler bostäder, för att Förbifart Stockholm byggs, för en framtid med Bromma flygplats och för att det fria skolvalet ska finnas kvar.

Hittills har moderaterna återkommit i majoritet efter en mandatperiod i opposition och det är vad vi tar sikte på och arbetar för från och med nu.