Stockholm satsar stort på fler småbostäder

I dagens DI kan vi läsa en intressant undersökning om hur unga storstadsbor vill bo. Önskemål om centrala och kollektivtrafiknära lägen överstiger vida krav på utrymme och standard. Hellre litet men centralt, hellre t-bana än bil sammanfattar grovt slutsatserna.

Alliansen i Stockholms stad har tagit krafttag för att komma tillrätta med bostadssituationen. Höjda ambitioner är ledordet. Till år 2030 ska 140 000 nya lägenheter byggas i attraktiva och kollektivtrafiknära lägen – utbyggnaden av tunnelbanan lägger här en viktig grund. Vi tar också fasta på det undersökningen visar: små bostäder är attraktiva och eftersökta i Stockholm. Därför ska hela 20 000 markanvisningar göras för små bostäder under de kommande fem åren.

Staden gör mycket för att komma tillrätta med bostadssituationen i Stockholm, men vi kan inte göra allt. Att byggbolag som fått markanvisningar ser till att göra slag i saken och bygga snarast möjligt är ytterligare en viktig faktor. Likaså ser vi fram emot fortsatta regelförenklingar ifrån regeringens sida så att ledtiderna blir kortare framöver.