Alliansen bygger bort sårbarheten i Stockholmstrafiken – Mitt veckobrev v.46

Historisk utbyggnad av tunnelbanan
Den historiska utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har dominerat de lokala nyheterna under veckan. Det har också den olyckliga urspårningen av ett godståg vid Södra Station gjort. Stockholmstrafiken är i dagsläget på flera områden sårbar vid händelse av olyckor. Det märkte vi också när en pråm körde in i Västerbron för några år sedan. Den olyckan ledde till att Essingeleden tillfälligt stängdes av för trafik.

Alliansen bygger bort trafikens sårbarheter
Under Alliansens ledning har vi tagit många viktiga steg för att minimera stadens och regionens sårbarhet. Förbifart Stockholm, som ska börja byggas till sommaren, blir en viktig avlastning för både Essingeleden och kollektivtrafiken. Genom nya busslinjer kommer Förbifart Stockholm gynna kollektivtrafiken och de som pendlar mellan norra och södra Stockholm. Den historiska tunnelbaneutbyggnaden kommer också att avlasta delar av tunnelbanans gröna linje, framförallt Slussen, genom både förlängning och ökad kapacitet på den blåa linjen.

Viktiga investeringar för framtiden
Tunnelbanans utbyggnad, Citybanan, Norra Länken och Förbifart Stockholm m.m. är viktiga pusselbitar för att få bättre, smartare och mindre sårbar framkomlighet i hela Stockholmsregionen. Genom att korta stockholmarnas restider förbättrar vi också livskvalitén för 100 000 tals personer. Istället för att spendera mer tid i olika trafikslag kan tiden istället gå till familjen, privata ärenden eller olika fritidsaktiviteter. Det är också en viktig miljösatsning då förbifarter avlastar innerstaden och minskar trängsel.

Förbättringar i trafiken börjar redan visa sig nästa år
Bilden ovan visar förberedelsen i Norra Länkens. Foto: Mikael Nylén

Redan inom några år kommer vi att märka en förbättring inom Stockholmstrafiken. Norra Länken, som kommer avlasta delar av innerstaden på både bilar och tung transporttrafik, kommer att stå klar under vintern nästa år. Bara några år efter det öppnas Citybanan för trafik, en investering som minskar Stockholmstrafikens sårbarhet och fördubblar tågtrafikens kapacitet på Centralstationen. Värt att nämna är att stora delar av oppositionen har motsatt sig många av de avgörande investeringarna i Stockholmstrafiken som jag nu nämnt. Eller vägrat gå med på finansieringen. Med en sådan tillväxtfientlig politik är en röst på de rödgröna partierna i nästa års val ett stort hot mot ett fortsatt framgångsrikt Stockholm.

100 miljarder satsas på bättre framkomlighet
Ta gärna del ta del av alla större trafiksatsningar i Stockholm på http://trafiksatsningstockholm.se/. Där kan du läsa om hela 70 satsningar, till en summa på nära100 miljarder kronor, som nu görs i länet för en bättre framkomlighet för cyklar, tåg, bussar och bilar.  

Dagens nyhet

Nya arbetslöshetssiffror visar på framgångsrik allianspolitik
Idag kan vi glädjas över SCB:s nya siffror som visar att arbetslösheten sjunker. Precis som det står i dagens ledare i SVD så visar detta att ”Alliansens politik är framgångsrik när det gäller framväxten av nya jobb”. Sedan 2006 är nu 260 000 fler personer sysselsatta tack vare Alliansens politik.

Ungdomsarbetslösheten
Den officiella ungdomsarbetslöshetssiffran är fortsatta hög på 18,9 procent, men precis som SVT noterat så är drygt hälften av dem som räknas in i den statistiken heltidsstuderande. Det är viktigt av många skäl att komma ihåg detta när vi pratar om ungdomsarbetslösheten. Ja, ungdomsarbetslösheten är för hög, men det är skadligt när en felaktig svartmålning av arbetssituation för unga sprids. Då skapas en känsla av hopplöshet hos unga som både är orättvis och kontraproduktivt. De rödgröna partierna har gjort sig skyldiga till denna medvetna svartmålning av den svenska arbetsmarknaden vilket är något de måste ställas till svars för. I nästa års valrörelse måste de också ställas till svars för deras förslag på kraftigt höjda skatter på både ungdomsjobb och de tjänstesektorer som anställer många unga.

Veckans blogg

Mina tankar kring politik och valet 2014

Nya Rinkebystråket tar form – Stjärnkockar planerar för verksamhet

96 procent av stockholmarna nöjda – och bättre ska vi bli

Nu är det klart – det blir en massiv utbyggnad av tunnelbanan

Tunnelbanan byggs ut

Kulturtanken

Ett tidigt julklappstips – till sig själv och till andra! – är den nyligen utkomna jubileumsboken om Drottning Silvia (Swedish Royal Media). Boken är inte av den traditionella arten av kungliga böcker, utan tar sitt fokus på Drottningen som kvinnlig ledare och entreprenör. Helt enkelt hur väl hon har förvaltat sin unika position för att inte minst stärka barns rättigheter, utveckla kvaliteten i omsorgen om dementa och hjälp till utsatta barn. Ett engagemang  som går utöver det traditionella. Hur många gemåler till statschefer runt om i världen har tidigare lyft frågor om barnsexhandel? Drottningen har genom åren visat mod och konsekvens i det hon företar sig.

Boken har tillkommit på initiativ av förre vice statsminstern och centerledaren Maud Olofsson, Roger Lundgren är författaren och Rickard L Eriksson står för bilderna.

Trevlig helg!