Jobbskapande politik stavas M, inte S

Det är svårt att inte kommentera Stefan Löfvens utspel ifrån gårdagen, nämligen att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Det är positivt att ha målsättningar, det får jag ge honom. Men att sätta upp ett mål som saknar förankring, ja till och med motarbetas av den egna politiken, det är både oseriöst och ansvarslöst.

Socialdemokraterna försöker med rökridåer och retoriska grepp förvilla människor att tro att de har lösningar på dagens jobbutmaningar. Men ett politiskt mål om låg arbetslöshet räcker inte långt när de egna konkreta förslagen talar ett helt annat språk.

I Socialdemokraternas budgetförslag återfanns en skattechock på totalt 30 miljarder. Nästan hälften av dessa höjda skatter skulle drabba ungdomar, som redan idag har en svag ställning på arbetsmarknaden. S vill nämligen fördubbla arbetsgivaravgiften för unga (14,2 mdkr). Lägg till det bl.a. en fördubblad restaurangmoms (5,4 mdkr) – en bransch som sysselsätter många unga och erbjuder människor ett relativt enkelt insteg på arbetsmarknaden – så börjar bilden bli tydlig. Att göra det dyrare och svårare att anställa är knappast ett framgångskoncept mot lägre arbetslöshet. Men dessa förslag räcker inte. S har t.ex. också uttalat att de vill höja bolagsskatten (7,6 mdkr), vilket skulle försämra näringsklimatet i Sverige betänkligt.

Jobbpolitik är bra. Det har vi i Moderaterna tryckt på sedan 2006, då vår arbetslinje blev vägledande inom svensk politik. Sverige behöver människor som arbetar och målet är att alla som kan och vill arbeta ska ha möjligheter till det. Därför har vi infört incitament som dels för människor närmare arbetsmarknaden och dels gör det lönsammare att arbeta. Alliansens jobbskatteavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter för unga, införande av RUT och ROT, sänkt restaurangmoms, sänkt bolagsskatt och regelförenklingar för företagare är några av våra konkreta åtgärder.

Mot detta står alltså ett ideologiskt mål från S sida om låg arbetslöshet som direkt motarbetas av deras konkreta politik. Det är inte trovärdigt. Man kan inte skapa jobb genom att förstöra incitamenten för desamma.