Staden växer – med bostäder och studentsatsningar

På Kommunfullmäktige igår fattades i vanlig ordning många viktiga beslut med bäring på Stockholm och för stockholmarna. Två av dem har framförallt att göra med den strategiska framväxten av staden: hur vi bygger och planerar för framtiden.

Det första beslutet gäller utbyggnaden i Albano – ett område mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet med potential att bli ett nav i Vetenskapsstaden. Beslutet igår rörde en investering om 168 miljoner kronor och innebar att arbetet nu äntligen kan gå in i en genomförandefas. Målet är 1 000 student- och forskarbostäder samt 100 000 kvadratmeter högskolelokaler.

Projektet i Albano är strategiskt viktigt för Stockholm som studentstad. Vi måste göra vårt bästa för att vara attraktiva – både för inhemska och utländska studenter. Så lockar vi duktiga människor till Stockholm, som sedan förhoppningsvis vill fortsätta att leva och verka här.

Visionsbild: Huvudentré till norra Albano från Roslagsvägen.

Det andra beslutet gällde området Krillans krog i Kristineberg. Där gavs igår klartecken att gå vidare med exploateringen av området, som kommer att innebära byggandet av 165 nya lägenheter, en förskola, 250 cykelplatser och flera verksamhetslokaler. (Detaljplanen togs av Kommunfullmäktige i februari). Beslutet innebär att vi kan transformera ett innerstadsnära område – som länge dominerats av ett förfallet hotell – till en levande och attraktiv stadsdel. Sammantaget kommer bostäder, verksamheter och en förskola att innebära framväxten av ett attraktivt bostadsområde, vilket vi alla kan välkomna!

Visionsbild mot Kristinebergsparken. ÅWL Arkitekter.