Stockholm fortsätter att få toppbetyg från Standard & Poor’s

Den moderatledda Alliansen i Stockholm har sedan 2007 ansvarat för stadens budget. 2007 höjdes stadens kreditbetyg (rating), och sedan dess har Stockholm stad årligen bibehållet de högsta kreditbetygen från det internationella ratingföretaget Standard & Poor’s.

I dag bekräftade Standard & Poor’s åter igen Stockholm stads kreditbetyg. Enligt ratingföretaget är det bland annat den fortsatt goda ekonomin och stadens positiva tillväxttakt som får Stockholm att behålla såväl långsiktiga och kortsiktiga toppbetygen AAA/Stable respektive A-+1. Det är ett gott betyg för staden men också en påminnelse av vikten att fortsätta driva en ansvarsfull och tillväxtvänlig politik med fokus på jobb, utbildning och viktiga infrastrukturinvesteringar.

Ta del av vårt pressmeddelande angående Standard & Poor’s rating här.