Landstinget engagerar sig i studentbostadsfrågan

Ser att Stockholms läns landsting engagerar sig i studentbostadsfrågan. Bra, alla krafter behövs. Landstingets fastighetsbolag Locum äger fastigheter, enligt sin egen hemsida, till ett marknadsvärde av 18,7 mdr. De kan kanske bidra till att anskaffa både tillfälliga och permanenta studentbostäder?