Infrastrukturdebatt i riksdagen


Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen debatterar i dag regeringens infrastrukturproposition. Från riksdagens talarstol hör vi företrädare från Miljöpartiet som vill både sätta stopp för Förbifart Stockholm och strypa svensk flygtrafik vilket skulle isolera Sverige från omvärlden.  

Genom att bland annat chockhöja flygskatter vill Miljöpartiet begränsa flygtrafiken till endast välbärgade. Stockholms blomstrande besöksnäring skulle drabbas hårt av en sådan politik, och därmed hota många unga människors arbeten. Vi ska istället arbeta för att ge Stockholm fler direktlinjer, något som både är klimatsmart och sunt ekonomiskt.

Förbifart Stockholm är också en viktig del av infrastrukturproposition. Vi måste avlasta Stockholmstrafiken, knyta ihop Norra och Södra Stockholm och få bort onödig tung trafik från innerstaden. Alliansen är enig i frågan om Förbifart Stockholm. Socialdemokraterna står ensamma på vänsterkanten och det är oklart hur de hade tänkt att få ihop en trovärdig koalition inför valet 2014.