Nobelfrukost


Det är svårt att överskatta Nobeldagen då den betyder så mycket för både Stockholm och Sverige på många plan. Varje år hålls en rad aktiviteter i Stockholm under Nobelveckan, däribland Stockholm Business Region Development traditionella Nobelfrukost.

Vid årets Nobelfrukost, som Handelshögskolan stod som värd för, talade jag om betydelsen av utbildning och forskning. Som Alfred Nobels hemstad har Stockholm mycket att leva upp till.

I Stockholm finns landets mest sökta utbildningar men trots det är det allt för få som ser Stockholm som den studenthuvudstad som den är.

En rad satsningar görs nu på forskningsområdet och Stockholm kommer inom den närmaste framtiden få nya forskningskluster. Hagastaden är ett sådant exempel där siktet är att bli en av världens främsta kluster inom Life Science. Regeringens miljardsatsning på forskning kommer också att bidra positivt till Stockholms utveckling som en än mer konkurrenskraftig kunskapsstad.

Ta gärna del av vad jag tidigare skrivit om regeringens miljardsatsning här.