Besök Hässelby- Vällingby

Idag gjorde jag besök i Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning. Förutom ett besök på just förvaltningen, besökte jag även förskolan Skorstenen.

På förskolan, som är avdelningslös, arbetar man med tematiska rum där alla rum har ett tydligt syfte som kopplas till läroplanen. Det var intressant och roligt att se hur barnen utifrån intresse valde aktiviteter, allt ifrån att göra animerade filmer (som jag tittar på här) till att leka frisör.

Det är många spännande utvecklingssatsningar på gång i förskolorna i Hässelby-Vällingby. Bland annat pågår en forskningscirkel kring jämställdhet och genus i samarbete med Södertörns högskola. Tidigt upptäckt, tidig insats, är ett annat pågående forskningsprojekt i samarbete med högskolan i Jönköping som ska belysa förskolans roll för att skydda barn mot psykisk ohälsa.

Förskolan Skorstenen ingår som en av tre förskoleenheter i länet, i ett övningsskoleprojekt i samarbete med Stockholms universitet. Syftet med projektet är att utveckla den verksamhetsförlagda delen av förskollärarutbildningen. Det ska bli mycket intressant att följa den utvecklingen.

Det var ett inspirerande och roligt besök och jag tackar all inblandade och natuligtvis alla barn för en givande fredagsförmiddag!

På bilden ser ni från vänster, Ingmarie Lindgren som är avdelningschef för förskolorna i Hässelby-Vällingby, Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Hässelby-Vällingby, Irene Svenonius Stadsdirektör, Eva Alvin förskolechef Råcksta förskolor. Dessutom träffade vi Outi Rajajärvi förskolechef Backlura förskolor.