Splittrad och trött opposition


Ulla Hamilton och Sten Nordin under gruppledardebatten

Gruppledardebatten som inleder budgetfullmäktiges två dagar är snart avklarad. Vi har nu under morgonen från talarstolen fått höra en splittrad opposition utan egna idéer. Det är tydligt redan nu att dessa två dagars debatt kommer främst handla om valfriheten vilket vi inom Moderaterna och Alliansen vill värna och garantera alla stockholmare.