Står Wanngård bakom S-linjen om jobben?

20 procent fler jobb inom restaurangbranschen, det rapporterar Ekot är en effekt av alliansregeringens sänkta restaurangmoms. Fantastiskt! Det här innebär fler lokala jobb, och jobb åt de som behöver en chans in på arbetsmarknaden.

Jag blir dock nedstämd när jag hör socialdemokraterna svartmåla reformer som skapat jobb. Just nu hotas potentiellt tusentals jobb i Stockholm av Socialdemokraterna.

Antingen vill de inte att jobben blir fler. eller så förstår de inte att kostnaden för att anställa exempelvis en ung stockholmare blir lägre om företaget får lägre utgifter för ex moms. Oavsett är det beklämmande från (S).

Magdalena Andersson uttalade nyss att RUT borde göras om. Hur ska DET skapa fler jobb? Hur blir det fler jobb om det är dyrare? Lägg det till s-förslag om höjd restaurangmoms, och höjd arbetsgivaravgift för unga, och vi får en häxbrygd av dåliga bud för Stockholmsjobben, och speciellt för unga stockholmare.

Det är ett faktum att många stockholmare mister jobbet om socialdemokraterna genomför alla de förslag de hotar med. Min fråga är: står Karin Wanngård bakom denna politik?Stockholmarna är säkert nyfikna på besked!