Mobil återvinningsstation gör livet grönare

Stockholmarna är mycket duktiga när det gäller återvinning, men det kan vara svårt att komma iväg till sin återvinningscentral. Vi bor i en tät stad, där platser för återvinningscentraler och miljöstationer ibland är svåra att få fram. Därför finns det idag, som komplement till ÅVC:erna runt om i staden, också en mobil miljöstation som åker runt i staden.

Det är en lastbilsburen miljöstation dit stockholmarna kan lämna sina saker, så att de stockholmare som bor i lägen där det är svårt att få in en ÅVC eller miljöstation också ska kunna göra miljömedvetna val.

Turlistan för den bilburna miljöstationen hittar du här. Staden har idag en tjänst där du kan få ett sms inför att de mobila stationerna kommer till ditt granskap. Du kan anmäla dig till tjänsten här.