Stadens ekonomi fortsatt god

Idag har Dagens Nyheter en artikel om stadens positiva resultat på nämndsidan. Duktiga medarbetare på alla stadens verksamheter har levererat välfärd och service till stockholmarna till en kostnad av 400 miljoner kronor mindre än vad vi har budgeterat. Det betyder att det finns utrymme för viktiga satsningar, och att vår budget håller i dessa bistra tider av global finanskris. Det är mycket glädjande, och är ett positivt tecken framåt.

Jag har gått ut med ett pressmeddelande om detta.