Gör om den kommunala utjämningen

Idag behandlade kommunstyrelsen stadens svar på regeringens remiss om förslag till ny kommunal utjämning. I vårt svar konstaterar vi att utjämningen behövs för att alla ska ha lika förutsättningar för välfärd i hela landet, men att det också behövs satsningar för jobb och tillväxt.

Principen om utjämning är bra, men i grunden måste vi alla arbeta för att alla delar av landet långsiktigt själva kan finansiera trygg och kvalitativ välfärd till sina medborgare. Det är bara genom jobb i hela landet som välfärden kan säkras.

I vårt remissvar presenterar vi ett eget föreslag, där fortfarande inkomster utjämnas mellan kommunerna men där större incitament finns för kommuner att gemensamt arbeta för tillväxt i de olika delarna av landet. Även med stadens egna förslag kommer Stockholm fortsätta att betala in stora summor i systemet. Jag hoppas att regeringen tar till sig vårt svar och arbetar om hela förslaget till kommunal utjämning och se till att alla kommuner tjänar på att folk jobbar.

Du kan läsa vårt pressmeddelande i frågan här.