Stockholmare betalar 50% av all skatt

Stockholmarna betalar hälften av alla statliga skatter som staten får in, trots att boende i Storstockholm bara står för 20 procent av befolkningen. Om detta skriver Handelskammaren idag.

Jag har tidigare konstaterat att trycket från den statliga inkomstskatten slår hårt mot stockholmarna, och att det är viktigt att åtgärda det. Den statliga inkomstskatten fungerar idag som en extra tröskel för alla som tagit sig tid för att plugga vidare, eller som erbjuds tunga och krävande arbeten. För ett växande och dynamiskt stockholm är det bara dåligt med en sådan effekt.

Här är regeringens besked om höjda brytpunkter i den statliga inkomstskatten bra, men det behövs mer. Arbetet måste fortsätta för att höja brytpunkterna ytterligare!