Betydelsen av låg kommunalskatt ska inte underskattas – Mitt veckobrev v.5

Stadens skattesänkningar har haft stor betydelse
Förra veckan kom årets första lönebesked ner i brevlådorna runt om i Stockholm.  I Sverige höjdes skatten i 89 kommuner och sänktes i endast sju. Sex av de sju kommunerna där skatten sänktes ligger i Stockholms län och Stockholm stad är en av dessa. Vid årsskiftet sänktes kommunalskatten med 15 öre i staden. En sänkning som kanske inte är så märkbar i sig, men den är en viktig del i helheten. Att Stockholm under den moderatledda alliansen värnar om finanserna och sänker skatten när utrymme ges, har stor betydelse i längden. En person med en månadslön på 25 000 kr betalar nu 7 170 kr mindre i kommunalskatt per år än genomsnittet i landet. Det är en väsentlig skillnad som inte bör underskattas.

Starkare ekonomi bland hushållen
Tillsammans med Alliansregeringens satsning på jobbskatteavdrag och den höjda gränsen för statlig skatt som inträdde vid årsskiftet, sänks skattebördan ytterligare för främst låg och medelinkomsttagare. Alliansens skattelättnader har stärkt hushållens ekonomier och Stefan Löfven talar tyst om den skattechock som väntar om han får sin vilja igenom efter nästa val. För Stockholm och landet kan detta slå mot tusentals jobb.      

Löfven (S) slår Juholt (S) i skattehöjningar
Under det år som gått sedan Löfven blev partiordförande har Socialdemokraterna försökt sätta bilden av en socialdemokrati som prioriterar jobb och en företagsvänlig politik. Ett försök som dock inte når ända fram. Bilden bekräftas av Socialdemokraternas senaste skuggbudget där miljonsatsningar på jobb och företagande överskuggas av en skattechock i miljardklassen. Stefan Löfvens ”affärsplan” innebär de facto förslag om skattehöjningar på arbete och företagande som är större än både Mona Sahlins och Håkan Juholts. Det vill inte säga lite.
Läs mer

Invigning av Bazaren

Tillsammans med Stockholms nya landshövding Chris Heister och produktions- och personallandstingsrådet Anna Starbrink (FP) invigde jag i morse jobb-, utbildnings- och företagsmässan Bazaren. Förra året besökte cirka 10 000 personer mässan för att träffa ett brett utbud av utställare som vill anställa fler personer till sina arbetsplatser.

I år är det 10 år sedan Bazaren startade och har under åren blivit en succé. Bazaren ger personer med alla möjliga bakgrunder tillfälle att träffa och skapa relationer med arbetsgivare. Bazaren är öppen för alla och kan besökas i dag och i morgon på Kulturhuset.Läs gärna mer om Bazaren här.

 

Välkommen hem, Chris!

Regeringen har idag utsett Chris Heister till ny landshövding i Stockholm från den 1 februari 2012.

Chris är idag landshövding i Västerbottens län. När tidigare finanslandstingsrådet, riksdagsledamoten på stockholms (län) bänken och kommunalpolitikern i Danderyd Chris Heister nu bli ny landshövding i Stockholm innebär det att länet får en ny hövding med god kännedom om det växande Stockholms alla möjligheter, men också om Stockholms starka behov av infrastruktur, nya bostäder och utbyggd högre utbildning och forskning.

Trots att jag vet att Chris blivit en mycket engagerad hövding för Västerbotten dristar jag mig säga; Välkommen hem Chris!