S politik hotar jobb och tillväxt

Igår presenterade så Socialdemokraterna sin ekonomiska vårmotion. Mycket har redan läckts veckorna och dagarna innan, så resultatet innehöll få överraskningar. Vårmotionen cementerar dock att Socialdemokaterna står fast vid omfattande skattehöjningar och en återgång till bidragslinjen. En hållning som skulle slå hårt mot jobb och företagande i hela Sverige.
Läs mer

Stockholm får landets näst lägsta kommunalskatt i offensiv budget – Mitt veckobrev v.41

Stort medialt intresse för stadens offensiva budget
Veckans nyheter har dominerats av stadens budget 2013. Det har varit glädjande att denna vecka ha presenterat både viktiga satsningar inom socialomsorgen, skolan, stadsmiljön och kulturen samtidigt som en skattesänkning på 15 öre. Alliansen har styrt Stockholm sedan 2006 och under den tiden har investeringarna i välfärden ökat medan kommunalskatten har sänkts med totalt hela 75 öre. Det motsvarar 2 000 kr per år i skattelättnader för en undersköterska.

Flertalet satsningar på företagande och jobb

Utöver de investeringar jag redan nämnt så innehåller budgeten för 2013 även flertalet satsningar på företagande och jobb. Det är genom att fler arbetar som vi finansierar nya satsningar på välfärden, nu med Sveriges näst lägsta kommunalskatt. Vi skjuter till 15 miljoner kronor i feriejobbsatsningar, en satsning som främst går till att förbättra stadsmiljön. Det kan gälla platser som i dag kan kännas bortglömda som delar av en park, ett torg eller annan del av vår närmiljö. Stadsmiljön är en viktig fråga för stockholmarna och satsningar som dessa kan förbättra tryggheten och säkerheten genom bland annat bättre belysning och fräschare miljöer. Andra exempel på jobbsatsningar är 19,7 miljoner extra till vuxenutbildning, 5 miljoner till ungdomsjobb och 9 miljoner till uppsökande verksamheter för att nå ungdomar som står långt ifrån studier och/eller arbetsmarknaden.

Läs mer

Halvtid för Alliansens andra mandatperiod

Regeringens budget presenteras formellt på torsdag men redan nu har vi kunnat ta del av flertalet satsningar. 55 miljarder till järnvägar, sänkt bolagsskatt och fyra miljarder till forskning och innovation är några exempel på budgetens välkomnande innehåll.

Alliansregeringen tar ansvar för att rusta Sverige för framtiden. Satsningen på forskning och innovation gör att Sverige kan stärka sin ställning som förstklassig kunskapsnation. Genom att öka Sveriges konkurrenskraft på den allt mer globala marknaden ges möjligheten att säkra och stärka tillväxten, arbetslinjen samt välfärden.

I går uppmärksammade media att det var exakt två år kvar till nästa val. Det är alltså halvtid för Alliansregeringens andra mandatperiod. Under första mandatperioden stärktes hushållens ekonomier genom jobbskatteavdragen. De gav upp till en hel månadslön extra per år för låg och medelinkomsttagare. Reformen har varit så framgångsrik att Socialdemokraterna inte längre vill gå till val på att avskaffa det de högljutt röstat emot. RUT- och ROT avdragen har förvandlat svarta jobb till vita, öppnat dörrar för de som har haft svårast att etablera sig på arbetsmarknaden samt underlätta för många hushåll i hela landet. Ja, exemplen är många.   

Under de senaste åren har fokus främst legat på att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden. Halverad arbetsgivaravgift för de under 26 år ett sådant exempel. Halveringen av restaurangmomsen är ett annat och har efter bara en kort tid visat sig vara en framgång för en sektor som erbjuder många unga en första fot in i arbetslivet. Reformerna har varit många och positiva. Under de sex år som redan gått med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vid rodret har Sverige beskrivits som en av få lysande stjärnor i en generellt dyster världsekonomi. Det finns mycket kvar att göra för att ytterligare stärka Sverige inför framtiden och Alliansregeringens budget visar att det finns ett ledarskap för detta.

Budgetfullmäktige

 

 

 

 

 

 

I dag och i morgon debatterar vi budgeten i kommunfullmäktige. I mitt inledningsanförande talade jag om att  vi klarat år 2008, 2009 och 2010 väldigt väl jämfört med många andra. Jag poängterade också att vi är en stad mitt i en globaliserad värld och vi kan inte räkna med att vara opåverkade av det som händer runt omkring oss i omvärlden.

Du kan följa fullmäktige här.

Stockholms föräldrar behöver trygg och förutsägbar förskola

En av de viktigare sakerna i budgeten för Stockholm 2012 är satsningarna förskolan.

I takt med att samhället förändras måste också stadens välfärdstjänster till stockholmarna anpassas efter detta. De välfärdstjänster som staden erbjuder måste vara förutsägbara så att stockholmarna från dag till annan kan vara trygga med vad som gäller. Tiderna har förändrats och i dag arbetar de flesta föräldrar heltid. Det innebär att det måste finnas förskolor med generösa öppettider för att detta ska funka. Jag tycker inte att föräldrar i Stockholm ska behöva lämna jobbet i förtid för att hämta barnen, eller tvingas till semester och tjänstledighet för att förskolan har stängt.

I budgeten nu finns det ett tydligt uppdrag om att kartlägga vilka öppettider som förskolorna har. Öppettiderna ska därefter redovisas i Jämför Service och blir därmed ett verktyg för föräldrar i valet av förskola. I budgeten finns också ett uppdrag att skapa mer flexibilitet för de familjer som har barn i förskolan på 30 timmar.

I dag är systemet stelt och många föräldrar kan känna en frustration över detta. Kanske passar fyra dagar bättre än fem dagar 9-15. Vi ska nu se över detta och försöka skapa en mer flexibel lösning så att varje familj kan hitta en lösning som passar just dem.

Ett tredje uppdrag i budgeten är att se över möjligheterna för en gemensam förskolekö. Stockholm växer otroligt fort och det blir allt fler barn i förskolan. För att kunna garantera barnomsorgen för Stockholms familjer och för att göra systemet överskådligt vore det bra med en gemensam kö för kommunala och fristående förskolor. Målsättningen är att göra kön så attraktiv att man vill vara med i den. Men långsiktigt handlar det om att göra det enkelt för stockholmarna i valet av förskola.

Genom de här satsningarna tror jag att vi gör stockholmarnas vardag enklare och smidigare, och moderniserar våra välfärdstjänster till 2000-talets standarder.

 

 

Budgeten 2012 presenterad

Jag är stolt över att ha kunnat presentera en stabil budget präglad av långsiktigt ansvarstagande. Vi värnar arbetslinjen med införd rätt till heltid i stadens verksamheter samtidigt som vi förenklar vardagen för stockholmarna genom att öka stadens servicegrad och genom en större flexibilitet i välfärdstjänsterna. Det är en modern budget för ett Stockholm som fortsätter växa.

Du kan ta del av budgeten här.

”Stram budget får grön profil”

De som har läst mina veckobrev från de senaste veckorna, samt allmänt följt bloggen, har nog märkt att det har tagit mycket fokus och energi. Det handlar om att satsa för framtiden, ha bra prognoser för utvecklingen av skatteunderlaget, hur många som har jobb och inkomster, arbetslöshetssiffror, och förberedelser inför sämre tider.

Svenska Dagbladet skriver idag om ett antal punkter i budgeten.

Det kommer att tillskapas ett nytt naturreservat i Kyrkhamn, vilket jag är väldigt nöjd med. Det innebär att vi fredar gröna områden som är tysta och lugna, för alla stockholmares väl och ve. Jag tror att vi i dessa hektiska tider behöver avskärma fler platser. Det är också viktigt att Stockholms växande barnkullar vet vad skog och mark faktiskt är.

Det kommer heller inte bli någon skattesänkning. Som jag konstaterade till SvD så råder det stor osäkerhet i ekonomin liksom förra året, och vi har mycket stora investeringskostnader framför oss, med bland andra utbyggnader på skolans område.

Jag utesluter inte fler naturreservat framöver, och inte heller att vi kommer kunna sänka skatten under mandatperioden. Allt beror på hur vårt samhälle utvecklas och hur snabbt världsekonomin repar sig.

Under morgondagen kommer vi att presentera hela budgeten för Stockholms stad. Det kommer att bli mycket roligt. Jag kommer få återkomma med uppdateringar då.

Madeleine Sjöstedt har bloggat om vår rekordsatsning på kulturen.