Regeringens miljardsatsning på tåg stärker Stockholmsregionens konkurrenskraft

55 miljarder kommer att satsas på järnvägar meddelade regeringen i dag. Detta är ett mycket välkommet besked för Stockholm och alla Sveriges tågresenärer och pendlare. Denna satsning, i kombination med kapacitetsökning från Citybanan, blir ett stort kvalitets- och konkurrenslyft för det svenska järnvägsnätverket. Infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd (M) visar återigen att hon och regeringen förmår att leverera infrastruktur för tillväxt och jobb.
Hela 30 miljarder investeras i bygget av Ostlänken, en ny 15 mil lång stambana för snabbtåg, och kommer innebära betydligt kortare restider för sträckan Stockholm till/från Norrköping och Linköping. De 20 miljarder som regeringen kommer att satsa på drift och underhåll kommer ge bättre kommunikationer både inom Stockholm-Mälardalsregionen och till destinationer runtom i landet. Detta stärker hela regionens konkurrenskraft.

Kommentarer inaktiverade.