Satsningar på ungas jobb och företagande

Alliansens partiledare levererar idag på DN Debatt besked om möjligheten till sänkt bolagskatt, och satsningar på att ge unga chans till jobb eller företagande. Det här är viktiga insatser även för Stockholm: en tidig chans till jobb för unga innebär bättre liv för dem, minskad risk för utanförskap, och ett samhälle som håller ihop. Jag ser fram emot att läsa vårproppen när den kommer.

Även om ungdomsarbetslösheten i Stockholm ligger på 4,66%, och att den har minskat i 10 stadsdelar – så har den ökat i fyra stadsdelar. Det här är unga stockholmare som står långt från arbetsmarknaden, och som inte klarar sig lika bra i finanskrisens spår. Här måste hela samhället satsa för att ge alla en vettig chans till arbete.  Regeringens tidigare satsningar på sänkta arbetsgivaravgifter när man anställer unga, nystarts- och instegsjobb, har alla spelat en viktig roll, men vi måste alla göra mer. En metod jag dock inte tror på är att sänka löner. Löner ska vara schysta!

Kommentarer inaktiverade.