Min veckodagbok v.44

Denna veckodagbok skickar jag från Genua där jag leder delegationen från Stockholm vid årets konferens för sammanslutningen Eurocities – nätverket för större europeiska städer.  Denna vecka skriver jag om

1.Stockholm – världens femte bästa resemål 2012

2.Sportfisket i Stockholm hotas av EU

3. Höstlovet bra för unga stockholmare

4. Världen håller andan för Grekland

5. Veckan som var

6 Veckans kulturtips

Stockholm – världens femte bästa resemål 2012

Stockholm har blivit utnämnd till världens femte bästa resmål 2012 av respekterade reseguiden Lonely Planet. Detta är en mycket hedrande utmärkelse som kan övertyga fler att besöka och upptäcka vår fantastiska stad. I motiveringen nämner de att ”Stockholm aldrig sett så perfekt ut som det gör nu”. Det måste alla stockholmare ta som en komplimang för det arbete vi tillsammans gjort för Stockholm. Läs gärna vad jag tidigare skrivit om hur hotell och turistnäringen ökar i Stockholm och om de satsningar som görs för att locka fler till Stockholm vintertid här.

Sportfisket i Stockholm hotas av EU:s fiskepolitik

 

 

 

 

 

 

En av de många saker som gör Stockholm unik som storstad är att det går att fiska från våra vatten. Det är en vanlig syn att se sportfiskare vid exempelvis Riksbron. Det är synd att denna långa tradition nu hottas av ett föreslaget EU-direktiv. Förslaget, som kritiserats hårt av bland annat Länsstyrelsen, går ut på ett 100 procentigt förbud mot odlad fisk i Östersjöområdet. Detta skulle innebära ett förbud mot de 10 000 – 30 000 odlade laxar som årligen sätts ut i Stockholm ström. Jag hoppas att detta bakvända förslag, för att använda Länsstyrelsens ord, motarbetas av vår regering och stoppas innan den gör skada till både långa traditioner och fiskenäringen. Och åter har det bekräftats att fiskepolitiken inte är EU:s starka sida.

Höstlovet bra för unga stockholmare

Under den gångna veckan har unga stockholmare haft gott om saker att göra, vilket jag tycker de har haft all rätt att göra. Det är viktigt att staden tillsammans med andra ser till att det finns möjlighet till bra aktiviteter för de som annars skulle lämnas utanför. Därför har det exempelvis arrangerats fest vid Rinkebys bibliotek, spökbakning och Halloweenpyssel i Skärholmen och flertalet simaktiviteter vid Eriksdalsbadet.

Världen håller andan för Grekland

I skrivande stund har den grekiska premiärministern ställt in den hårt kritiserade folkomröstningen som skulle ha avgjort om Grekland accepterat kraven som ställts på deras nödlån och skuldnedskrivningarna. När folkomröstningen utlystes lades korten på bordet för första gången. Allvaret över situationen presenterades öppet för det grekiska folket och de demonstranter och fackföreningar som kämpat emot budgetåtstramningar som krävs för ett land som i princip är i konkurrs. Antingen accepteras de tuffa reformerna som krävs eller lämna Grekland eurozonen och gå sin egen ovisa väg.

Hur en folkomröstning skulle ha gått kan vi nu bara spekulera i. Förhoppningsvis har den senaste tidens turbulens och starka reaktioner från omvärlden gått hem hos grekerna. Det är tid för ansvar, och kraftiga reformer. Många av reformerna kommer va tuffa men en del kommer leda till nya möjligheter när gamla statliga monopol slopas och slutna marknader öppnas upp. En ny tid för Grekland kan förhoppningsvis börja nu.

Veckan som var

I måndags utsågs min kollega Pehr Granfalk till ny kommunstyrelseordförande i Solna. Pehr ligger bakom Solnas framgångsrika integrationspolitik och jag önskar honom lycka till i hans nya roll. För många har denna vecka varit höstlovsvecka och det glädjer mig att Stockholm är en stad där det finns många aktiviteter för unga. En av dem är det nya barn och ungdomshuset Palatset som är fyllt med spännande och lärorika saker att göra. Stockholms museer har också haft särskilda aktiviteter för barn och Konserthuset har haft fri entré till repetitionerna för alla under 20 år.

Veckans kulturtips

 

 

 

Stadens museer har flertalet aktiviteter för barn unga denna höstlovshelg. Det är även Halloweenvecka, något som flertalet museer också uppmärksammar med bland annat kusliga rundvandringar och teman. Läs Allt om Stockholms lista över museernas utbud samt andra tips för helgen här.

Trevlig helg!

Veckodagbok, summering 2008

Hej

Från och med nästa vecka kommer jag att skriva ner mina betraktelser från veckan som gått. Dessa brev kommer att finnas på min hemsida www.moderaterna.net/sten men du kommer också att kunna prenumerera på inläggen direkt till din mejl.

I min veckodagbok kommer jag att skriva om det som hänt i veckan, se framåt och kommentera aktuella händelser. Det här inlägget är dock en liten, kort summering av 2008. Det hann hända otroligt mycket spännande under 2008, sen jag tillträdde som finansborgarråd, och nedan följer några nedslag från våren,  sommaren, hösten och vintern.

Stimulans för Stockholm
Det vore svårt för att inte säga omöjligt att skriva ett inlägg om den första tiden som finansborgarråd utan att inleda med den lågkonjunktur som svept in och lagt sig över svensk ekonomi. Den här nedgången i ekonomin är djup och det gör vardagen svår för många människor och företag.
I Stockholm har vi länge kunnat stå emot nedgången i ekonomin tack vare att företag har valt att investera och expandera i vår region. Det har de kunnat genom att våra politiska prioriteringar legat fast och det fortsätter de att göra även i lågkonjunktur.
För att bromsa lågkonjunkturen har Stockholm som Sveriges tillväxtmotor ett ansvar också i sämre tider. Stadens finanser är mycket goda och i december presenterade jag, tillsammans med Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) ett samlat paket med stadens investeringar och åtgärder för att möta det försämrade konjunkturläget. Sammanlagt tidigareläggs investeringar i nyproduktion av bostäder, byggandet av vägar och spår samt upprustningar av bostäder om 20 miljarder kronor för perioden 2009-2013.

Forskning och entreprenörer
Men fler insatser krävs för att Stockholm ska kunna konkurrera med andra världsstäder och i somras föreslog jag en reformerad expertskatt så att våra företag ska kunna rekrytera de toppkrafter som behövs för att märka ut sig globalt. Och jag föreslog satsningar på forskning genom både ökade anslag och tydligare prioriteringar. Anslagen till forskning måste ligga på en nivå motsvarande minst en procent av BNP och våra stora universitet.

Tidigare i höstas kom en rapport från NUTEK som visade att andelen unga som kan tänka sig att bli egenföretagare är högst i Stockholm – åtta av tio ungdomar. Det handlar om en hel generation av unga potentiella företagare. Jag föreslog då att regeringen måste påskynda arbetet att förenkla processen att starta eget och ta bort de regler som snarare motverkar än bejakar företagande, exempelvis regeln att man måste kunna uppge flera kunder för att få F-skattsedel. Det finns säkert ungdomar som vill driva företag vid sidan av studier och som vill börja med en uppdragsgivare, för att sedan växa och utöka kundstocken efter hand. Det är dumt att hindra en entreprenör redan i steg ett. Man ska också kunna leva på sitt företag utan alltför lång startsträcka. Regeringen borde därför införa en skattereduktion på de första intjänade kronorna i företaget.

Spårbunden, modern kollektivtrafik
Sen jag tillträdde i april har vi också hunnit driva på utvecklingen för att få fram nya linjer för spårbunden kollektivtrafik i staden. Nu i dagarna presenterade jag och landstingsrådet Christer Wennerholm planerna på en ny spårvägslinje i södra Stockholm. I våras tecknade Stockholms stad och Stockholms läns landsting en avsiktsförklaring som innebar startskottet för utbyggnaden av den nya linjen – kallad Tvärbana City.

Spårbunden kollektivtrafik är miljövänlig och minskar trängseln på gatorna. Vi har inte haft spårväg i Stockholms city på över fyrtio år, men nu är det dags igen.

Sten Nordin, Sickla Kaj augusti 2008

Sten Nordin, Sickla Kaj augusti 2008

(Bild tagen vid en intervju i Hammarby Sjöstad, en av Stockholms nyare stadsdelar och kanske den internationellt mest kända för sin miljöprofil. Här går också Tvärbanan, en spårvagnslinje som betytt mycket för den nya stadsdelen.)

En växande storstad
Stockholm växer och inom 20 år kommer Stockholms stad att vara en miljonstad. Det är glädjande att så många vill flytta till Stockholm men det ställer också stora krav på oss politiker att förbereda staden för detta. Vi måste se till att Stockholm är en attraktiv stad att bo i under hela livstiden, vi måste ha bra förskolor, erbjuda skolor med en hög kvalitet och vi måste ha en värdig omsorg om våra äldre. Till det kommer att måste vi bygga bostäder och se till att det finns vägar och spår för alla stockholmare för att kunna ta sig till och från arbetet, till förskolan, sjukhuset, affären samt till och från barnens fritidssysselsättningar. Och vi måste se till att staden blir ännu mer attraktiv för företag att etablera sig i.

Det är glädjande att det föds så många barn i Stockholm. I samband med Go 08 – festen för alla stockholmare den 8 augusti 2008, så utlovades en alldeles särskild present till alla barn som föddes i Stockholm just den dagen. Och för några veckor sen var det så dags för utdelningsceremonin. Det var en fantastisk tillställning med alla små bebisar och familjer i Blå Hallen. Och stockholmare med 080808 i sitt personnummer – tydligare ambassadörer för den växande staden finns knappast. Det föds så många barn i Stockholm att vi under hösten har öppnat en ny förskoleavdelning varannan arbetsdag.

Sten Nordin, 080808-ceremoni i Stadshuset

Sten Nordin, 080808-ceremoni i Stadshuset

(Vid ceremonin för 08-bebisarna togs en bild på alla barnen och jag fick vara med.)

Stockholmarna vill ha Förbifart Stockholm
Jag tror att de som väljer Stockholm som sin hemstad känner av den växande staden och tycker att det är positivt. Under hösten 2008 kom en opinionsundersökning från Demoskop, beställd av Bil Sweden. Den visade att 80 procent av stockholmarna vill ha Förbifart Stockholm och den nya vägen behövs verkligen. Dels som integrationsprojekt för att knyta ihop södra och norra Stockholm och dels för att avlasta den hårt pressade Essingeleden. Jag utgår från att regeringen prioriterar Förbifarten och andra Stockholmsprojekt när pengarna för nya vägar och spår ska fördelas ut.

Budget för 2009
Tidigare i höstas presenterade jag min första budget som finansborgarråd., tillsammans med allianskollegorna Lotta Edholm (fp) samt Ewa Samuesson (kd).
Jag är stolt över att ha fått presentera en så stark budget för Stockholms stad, med en fortsatt tydlighet i våra politiska målsättningar. Ökad valfrihet för stockholmarna, fortsatt sänkta skatter och en rejäl satsning på kvalitet i välfärden, bland annat med en stor och viktig investering i äldreomsorgen där vi bland annat satsar en miljard på att rusta våra äldreboenden.
Den debatt om budgeten som pågick under två dagar klargjorde tydligt de olika politiska alternativen för stockholmarna. På ena sidan, en stark och enig stadshusallians med centern som stödjer vår skattesänkning. På andra sidan kämpar en splittrad opposition, utan framtidsvisioner och med en enda sak gemensamt – de vill alla springa till stockholmarna och be om mer pengar och de vill höja skatten med 3000 kronor per år för en vanlig stockholmsfamilj.

Sten Nordin och Carin Jämtin, fotografering innan budgetdebatt hösten 2008

Sten Nordin och Carin Jämtin, fotografering innan budgetdebatt hösten 2008

(Fotografering tillsammans med Carin Jämtin (s) inför en tidningsintervju i samband med budgetfullmäktige.)

Trygghetsbelysning
I december 2006 inledde Stockholms stad tillsammans med Fortum ett projekt för att göra Stockholm ljusare och tryggare. Samarbetet pågår i sju år och hittills har vi fått ny belysning på Lappkärrsberget i Finlandsparken och vid Londonviadukten. Under hösten invigde vi också ny trygghetsskapande belysning i Humlegården. Fördelarna med den nya belysningen är flera, stockholmarna får en ljusare och tryggare park och den nya armaturen är mer miljövänlig. Nu går vi vidare med Mariatorget som blir nästa park att lysas upp så det kan bli en tryggare och mer trivsam plats att vistas på.

Sten Nordin och Christian Lundberg, invigning trygghetsbelysning Humlegården.

Sten Nordin och Christian Lundberg, invigning trygghetsbelysning Humlegården.

(Invigning av ny trygghetsbelysning i Humlegården och på bilden syns också Christian Lundberg, VD för Fortum Sverige. Foto: Stefan Sjödin)

”Halvtid”
Den 23 september, två år in i mandatperioden presenterade vi i stadshusalliansen en halvtidsrapport. Den visade att en stor del av våra vallöften redan är genomförda. Vi har gjort stora satsningar på välfärdsområdena och infört en omfattande valfrihet, samtidigt som stockholmarna har fått sänkt skatt och mer makt över sin egen vardag.

Vi har kommit långt på vägen mot en äldreomsorg där den äldre har inflytande över sin vardag, känner sig trygg och bemöts med respekt. Den första juli införde vi valfrihet för de äldre att själva välja äldreboende. För mig är det självklart att valfriheten ska gälla hela livet från val av förskola till val av äldreboende.

Sten Nordin, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson, presentation halvtidsrapport

Sten Nordin, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson, presentation halvtidsrapport

(Tillsammans med allianskollegorna i Stadshuset, Lotta Edholm fp och Ewa Samuelsson kd på vår presskonferens om halvtidsrapporten. Platsen för pressträffen var en byggarbetsplats för nya hyresrätter.)

Slutligen
Det hann hända så mycket under min första tid som finansborgarråd. Det har varit en spännande, intensiv och omtumlande tid, men också fantastisk och rolig. Jag möter så många intressanta människor, omgärdas av duktiga medarbetare både i stadshuset och i stadens alla förvaltningar, på skolor, förskolor, vårdinrättningar och äldreboenden.
Det här var en summering av 2008. Från och med nästa vecka har jag ambitionen skriva varje vecka.

Sten