Översyn av äldreomsorgen i Stockholms stad

Med anledning av de missförhållanden som framkommit inom äldreomsorgen höll äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson och jag i dag en presskonferens. Vi presenterade en rad åtgärder för att säkerställa en god och trygg äldrevård. Vi meddelade också att avtalet med Carema Care AB på Koppargården hävs och verksamheten går över i egen regi. Stadens centrala upphandlingar inom äldreomsorgen kommer också att stoppas tills vidare i väntan på ny lagstiftning.

Stockholm har i dag en god äldrevård. Det finns ett flertal aktörer utan några som helst klagomål och som gör ett mycket bra arbete. Men vi kan och måste göra mer för att säkerställa tryggheten och kvalitén för alla stockholmare. Fler oanmälda besök och inspektioner är ett sådant viktigt instrument. Dessa kommer skötas av en helt ny inspektionsenhet bestående av både läkare och sjuksköterskor. Det kommer också finnas möjlighet för de vårdade, anhöriga och anställda att anonymt anmäla missförhållanden till enheten.

Vi kommer också att jobba för införandet av ett valfrihetssystem som är lik dagens skolpeng. Detta skulle skapa en sann valfrihet och ta bort kravet på centrala upphandlingar. Vi vidtar kraftiga åtgärder i denna fråga. Vårt pressmeddelande kan du läsa här.

Läs även Sofia Arkelstens och Mats Gerdaus debattartikel om vårdbranschen samt dagens pressmeddelande från regeringen angående skatteplaneringen i välfärdssektorn.

Det var en välbesökt presskonferens. Nedan finns länkar till bevakningen.

Aftonbladet

DN

Expressen

SvD