S-kongress och hotet mot valfriheten

Idag drar Socialdemokraternas kongress igång. På plats i Göteborg befinner sig idel Socialdemokrater redo att besluta om bl.a. eventuella vinstförbud inom välfärden. Förbud som, om det går igenom, innebär att kommunpolitikers makt sätts framför människors rätt till valfrihet.

I ett illustrativt inslag på Rapport igår visade man situationen i Gävle, där ett antal fristående skolor undervisar ett stort antal elever och gör det med ett gott resultat. Ska de eleverna få gå kvar i sina skolor – ställt på sin spets är det exakt vad den s.k. vinstdebatten handlar om. Det är kvaliteten som skall avgöra, inte om det är en enskild eller kommunal skola, så tänker nog de flesta elever och föräldrar. Men så tänker
inte de hårda ideologerna inom socialdemokratin.

De reformer som Alliansen genomfört har lett till ökad mångfald och stärkt egenmakt, något människor uppskattar och vill ha. Det är numera en självklarhet att man kan välja de former som passar de egna behoven bäst, vare sig det gäller ett äldreboende för en åldrande släkting eller önskad skola för familjens barn.

I stället för att fortsätta utveckla och stärka människors egenmakt, vill Stefan Löfven och Socialdemokraterna vrida tillbaka klockan och gå tillbaka till en verklighet där människors valmöjligheter minskar och inskränks.

Socialdemokraternas kongress kommer att fastslå S-politiken inför valet 2014. Jag ser fram emot ett klargörande av var de står, inte minst i valfrihetsfrågan. Genom att kongressen sätter ner foten kan människor tydligt se de olika alternativ som finns. En bakåtsträvande och frihetsinskränkande Socialdemokrati torde stå sig slätt i jämförelsen.

 

LO:s nya retorik ändrar inget – mitt veckobrev v.3

LO-förbunden gjorde i veckan gemensam sak på DN-debatt när de omformulerade sitt krav på så kallat vinstförbud inom välfärden. Det var LO:s kongress som i maj 2012 slog fast kravet. Drygt ett halvår senare inser man alltså behovet av att förändra denna förbudsmentalitet. Men har de lyckats?

Vinstförbud slår hårdast mot Stockholmarnas valfrihet
Det är klokt att ompröva ett tokigt beslut. Problemet är vad man istället väljer att landa i. LO står nämligen fast vid sin utvecklings- och företagsfientliga uppfattning. Den nya bolagsform som LO föreslår ska enligt uppgift ha allmännytta och begränsat vinstuttag som grundläggande principer. Konstellationen är dock en levande motsägelse. En ny ovis bolagsform med luddiga direktiv som ”rimliga vinstuttag” som LO föreslår, skulle skapa otrygghet för både de som arbetar i och driver verksamheter inom välfärdssektorn.  Hårdast skulle en sådan reform slå mot Stockholm där valfriheten blivit en självklarhet. Risken är uppenbar att förskolor och skolor stängs.

Valfrihet en självklarhet i Stockholm
För visst är det så att stockholmare i dag tar möjligheten att få välja förskola, skola och vårdcentral förgivet. Valfrihet har blivit en självklarhet vilket har fått Stefan Löfven att ändra sin retorik. Men bara för att retoriken har ändrats innebär det inte att han har fått med sig sina kollegor runt om i landet. Som jag skrev på min blogg under budgetdebatten i höstas har Löfven mycket kvar att göra för att få med sig sina S-kollegor i Stockholm stad.  


Vi måste ha en nyanserad debatt
Debatten mot vinster i välfärden har tyvärr varit styrd av ideologiska skygglappar snarare än fakta. När Dagens Samhälle granskade vinster i välfärdssektorn visade det sig att vinsterna efter bolagsskatt ligger på runt 4 procent, vilket inte är anmärkningsvärt högt. Tvärtom behövs dessa vinster för att företagen skall kunna utvecklas. Offentligt drivna verksamheter får motsvarande pengar för investeringar och utveckling av sina huvudmän – kommun och landsting. Enligt samma granskning drogs också slutsatsen att kvalitén har blivit bättre tack vare konkurrensen. Det är självfallet bra att regeringen nu stoppar provocerande räntesnurror för att undkomma svenska skatter. Men det gäller alla företag och inte bara de inom välfärdssektorn.

Inget svar från Miljöpartiet
I höstas ingick Miljöpartiet i Stockholms läns landsting i en uppgörelse med Alliansen kring Vårdval Stockholm. Hur Miljöpartiet i Stockholms kommunfullmäktige kommer landa i frågan om valfrihet är lika oviss i dag som när jag sträckte ut handen till gruppledare Daniel Helldén (MP) i samband med uppgörelsen i landstinget.     

Veckans blogg

Överklagande mot bussterminalen i Katarinaberget avslås av Länsstyrelsen

Ett utmärkt initiativ!

Besök på Bombardier i Liljeholmen

 Kulturtanken

I den bitande vinterkylan är det trevligt att tänka på några möjliga höjdpunkter under Stockholms kulturvår. Den flygande holländaren (Folkoperan), Farliga Förbindelser (Dramaten), Turandot (Operan) och Körsbärsträdgården (Stadsteatern) för att nämna några personliga ”karameller”. Lördagen den 20 april är det kulturnatt i Stockholm, förstärkt med firande av att kommunfullmäktige fyller 150 år.

 

Trevlig helg!

Löfven (S) har mycket kvar att göra för att få med sig sina kollegor i Stockholm

Vid gårdagens kommunfullmäktige framkom tydliga politiska skiljelinjer. Med ideologiska skygglappar tog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet strid mot både valfrihet och fri företagsamhet inom vård och omsorg. Socialdemokraterna gick därmed emot sin partiledare Stefan Löfven i en rad frågor. Löfvens retorik har efter en längre tids oklarhet försökt försäkra väljarna att han står upp för valfrihet samt att företag inom välfärdssektorn ska få möjlighet att gå med vinst. Efter gårdagens debatt är det nu klart att Stefan Löfven har mycket kvar att göra för att få med sig sina kollegor i Stockholm.

Det är en splittrad opposition i frågan kring valfrihet. I Stockholms läns landsting har Miljöpartiet samarbetat med Alliansen kring Vårdval Stockholm vilket jag välkomnar. Med anledning av detta tog jag tillfället i gårdagens debatt att sträcka ut en hand till Miljöpartiets oppositionsborgarråd Daniel Helldén (MP). Hur Miljöpartiet kommer landa i frågan i Stockholms kommunfullmäktige är i dagsläget oklart. Vad som är klart och tydligt är att Vänsterpartiet och företrädarna för Socialdemokraterna i Stockholm kommer fortsätta att sätta i käpparna i hjulet för utvecklingen av valfriheten i Stockholm.

Fler friskolor förbättrar elevers resultat

I Stockholm har vi ett brett urval av skolor med en mix av kommunala och fristående utförare. Detta har visat sig uppskattat av både elever och föräldrar. Vi ska fortsätta värna denna mångfald och därmed elever och föräldrars valmöjlighet. Nu visar det sig även att mångfalden även leder till förbättrade resultat. Det kommer Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) fram till i en ny studie.

En ökande andel grundskoleelever i friskolor har lett till högre provresultat och betyg i årskurs 9, men effekterna finns kvar även i gymnasiet och högskolan. Detta gäller både för elever i friskolor och kommunala skolor.

Att det finns positiva effekter av att ha en mångfald av driftsformer i våra verksamheter visste vi sedan tidigare, men detta är ännu ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Veckodagbok, summering 2008

Hej

Från och med nästa vecka kommer jag att skriva ner mina betraktelser från veckan som gått. Dessa brev kommer att finnas på min hemsida www.moderaterna.net/sten men du kommer också att kunna prenumerera på inläggen direkt till din mejl.

I min veckodagbok kommer jag att skriva om det som hänt i veckan, se framåt och kommentera aktuella händelser. Det här inlägget är dock en liten, kort summering av 2008. Det hann hända otroligt mycket spännande under 2008, sen jag tillträdde som finansborgarråd, och nedan följer några nedslag från våren,  sommaren, hösten och vintern.

Stimulans för Stockholm
Det vore svårt för att inte säga omöjligt att skriva ett inlägg om den första tiden som finansborgarråd utan att inleda med den lågkonjunktur som svept in och lagt sig över svensk ekonomi. Den här nedgången i ekonomin är djup och det gör vardagen svår för många människor och företag.
I Stockholm har vi länge kunnat stå emot nedgången i ekonomin tack vare att företag har valt att investera och expandera i vår region. Det har de kunnat genom att våra politiska prioriteringar legat fast och det fortsätter de att göra även i lågkonjunktur.
För att bromsa lågkonjunkturen har Stockholm som Sveriges tillväxtmotor ett ansvar också i sämre tider. Stadens finanser är mycket goda och i december presenterade jag, tillsammans med Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) ett samlat paket med stadens investeringar och åtgärder för att möta det försämrade konjunkturläget. Sammanlagt tidigareläggs investeringar i nyproduktion av bostäder, byggandet av vägar och spår samt upprustningar av bostäder om 20 miljarder kronor för perioden 2009-2013.

Forskning och entreprenörer
Men fler insatser krävs för att Stockholm ska kunna konkurrera med andra världsstäder och i somras föreslog jag en reformerad expertskatt så att våra företag ska kunna rekrytera de toppkrafter som behövs för att märka ut sig globalt. Och jag föreslog satsningar på forskning genom både ökade anslag och tydligare prioriteringar. Anslagen till forskning måste ligga på en nivå motsvarande minst en procent av BNP och våra stora universitet.

Tidigare i höstas kom en rapport från NUTEK som visade att andelen unga som kan tänka sig att bli egenföretagare är högst i Stockholm – åtta av tio ungdomar. Det handlar om en hel generation av unga potentiella företagare. Jag föreslog då att regeringen måste påskynda arbetet att förenkla processen att starta eget och ta bort de regler som snarare motverkar än bejakar företagande, exempelvis regeln att man måste kunna uppge flera kunder för att få F-skattsedel. Det finns säkert ungdomar som vill driva företag vid sidan av studier och som vill börja med en uppdragsgivare, för att sedan växa och utöka kundstocken efter hand. Det är dumt att hindra en entreprenör redan i steg ett. Man ska också kunna leva på sitt företag utan alltför lång startsträcka. Regeringen borde därför införa en skattereduktion på de första intjänade kronorna i företaget.

Spårbunden, modern kollektivtrafik
Sen jag tillträdde i april har vi också hunnit driva på utvecklingen för att få fram nya linjer för spårbunden kollektivtrafik i staden. Nu i dagarna presenterade jag och landstingsrådet Christer Wennerholm planerna på en ny spårvägslinje i södra Stockholm. I våras tecknade Stockholms stad och Stockholms läns landsting en avsiktsförklaring som innebar startskottet för utbyggnaden av den nya linjen – kallad Tvärbana City.

Spårbunden kollektivtrafik är miljövänlig och minskar trängseln på gatorna. Vi har inte haft spårväg i Stockholms city på över fyrtio år, men nu är det dags igen.

Sten Nordin, Sickla Kaj augusti 2008

Sten Nordin, Sickla Kaj augusti 2008

(Bild tagen vid en intervju i Hammarby Sjöstad, en av Stockholms nyare stadsdelar och kanske den internationellt mest kända för sin miljöprofil. Här går också Tvärbanan, en spårvagnslinje som betytt mycket för den nya stadsdelen.)

En växande storstad
Stockholm växer och inom 20 år kommer Stockholms stad att vara en miljonstad. Det är glädjande att så många vill flytta till Stockholm men det ställer också stora krav på oss politiker att förbereda staden för detta. Vi måste se till att Stockholm är en attraktiv stad att bo i under hela livstiden, vi måste ha bra förskolor, erbjuda skolor med en hög kvalitet och vi måste ha en värdig omsorg om våra äldre. Till det kommer att måste vi bygga bostäder och se till att det finns vägar och spår för alla stockholmare för att kunna ta sig till och från arbetet, till förskolan, sjukhuset, affären samt till och från barnens fritidssysselsättningar. Och vi måste se till att staden blir ännu mer attraktiv för företag att etablera sig i.

Det är glädjande att det föds så många barn i Stockholm. I samband med Go 08 – festen för alla stockholmare den 8 augusti 2008, så utlovades en alldeles särskild present till alla barn som föddes i Stockholm just den dagen. Och för några veckor sen var det så dags för utdelningsceremonin. Det var en fantastisk tillställning med alla små bebisar och familjer i Blå Hallen. Och stockholmare med 080808 i sitt personnummer – tydligare ambassadörer för den växande staden finns knappast. Det föds så många barn i Stockholm att vi under hösten har öppnat en ny förskoleavdelning varannan arbetsdag.

Sten Nordin, 080808-ceremoni i Stadshuset

Sten Nordin, 080808-ceremoni i Stadshuset

(Vid ceremonin för 08-bebisarna togs en bild på alla barnen och jag fick vara med.)

Stockholmarna vill ha Förbifart Stockholm
Jag tror att de som väljer Stockholm som sin hemstad känner av den växande staden och tycker att det är positivt. Under hösten 2008 kom en opinionsundersökning från Demoskop, beställd av Bil Sweden. Den visade att 80 procent av stockholmarna vill ha Förbifart Stockholm och den nya vägen behövs verkligen. Dels som integrationsprojekt för att knyta ihop södra och norra Stockholm och dels för att avlasta den hårt pressade Essingeleden. Jag utgår från att regeringen prioriterar Förbifarten och andra Stockholmsprojekt när pengarna för nya vägar och spår ska fördelas ut.

Budget för 2009
Tidigare i höstas presenterade jag min första budget som finansborgarråd., tillsammans med allianskollegorna Lotta Edholm (fp) samt Ewa Samuesson (kd).
Jag är stolt över att ha fått presentera en så stark budget för Stockholms stad, med en fortsatt tydlighet i våra politiska målsättningar. Ökad valfrihet för stockholmarna, fortsatt sänkta skatter och en rejäl satsning på kvalitet i välfärden, bland annat med en stor och viktig investering i äldreomsorgen där vi bland annat satsar en miljard på att rusta våra äldreboenden.
Den debatt om budgeten som pågick under två dagar klargjorde tydligt de olika politiska alternativen för stockholmarna. På ena sidan, en stark och enig stadshusallians med centern som stödjer vår skattesänkning. På andra sidan kämpar en splittrad opposition, utan framtidsvisioner och med en enda sak gemensamt – de vill alla springa till stockholmarna och be om mer pengar och de vill höja skatten med 3000 kronor per år för en vanlig stockholmsfamilj.

Sten Nordin och Carin Jämtin, fotografering innan budgetdebatt hösten 2008

Sten Nordin och Carin Jämtin, fotografering innan budgetdebatt hösten 2008

(Fotografering tillsammans med Carin Jämtin (s) inför en tidningsintervju i samband med budgetfullmäktige.)

Trygghetsbelysning
I december 2006 inledde Stockholms stad tillsammans med Fortum ett projekt för att göra Stockholm ljusare och tryggare. Samarbetet pågår i sju år och hittills har vi fått ny belysning på Lappkärrsberget i Finlandsparken och vid Londonviadukten. Under hösten invigde vi också ny trygghetsskapande belysning i Humlegården. Fördelarna med den nya belysningen är flera, stockholmarna får en ljusare och tryggare park och den nya armaturen är mer miljövänlig. Nu går vi vidare med Mariatorget som blir nästa park att lysas upp så det kan bli en tryggare och mer trivsam plats att vistas på.

Sten Nordin och Christian Lundberg, invigning trygghetsbelysning Humlegården.

Sten Nordin och Christian Lundberg, invigning trygghetsbelysning Humlegården.

(Invigning av ny trygghetsbelysning i Humlegården och på bilden syns också Christian Lundberg, VD för Fortum Sverige. Foto: Stefan Sjödin)

”Halvtid”
Den 23 september, två år in i mandatperioden presenterade vi i stadshusalliansen en halvtidsrapport. Den visade att en stor del av våra vallöften redan är genomförda. Vi har gjort stora satsningar på välfärdsområdena och infört en omfattande valfrihet, samtidigt som stockholmarna har fått sänkt skatt och mer makt över sin egen vardag.

Vi har kommit långt på vägen mot en äldreomsorg där den äldre har inflytande över sin vardag, känner sig trygg och bemöts med respekt. Den första juli införde vi valfrihet för de äldre att själva välja äldreboende. För mig är det självklart att valfriheten ska gälla hela livet från val av förskola till val av äldreboende.

Sten Nordin, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson, presentation halvtidsrapport

Sten Nordin, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson, presentation halvtidsrapport

(Tillsammans med allianskollegorna i Stadshuset, Lotta Edholm fp och Ewa Samuelsson kd på vår presskonferens om halvtidsrapporten. Platsen för pressträffen var en byggarbetsplats för nya hyresrätter.)

Slutligen
Det hann hända så mycket under min första tid som finansborgarråd. Det har varit en spännande, intensiv och omtumlande tid, men också fantastisk och rolig. Jag möter så många intressanta människor, omgärdas av duktiga medarbetare både i stadshuset och i stadens alla förvaltningar, på skolor, förskolor, vårdinrättningar och äldreboenden.
Det här var en summering av 2008. Från och med nästa vecka har jag ambitionen skriva varje vecka.

Sten