Ansvar för jobb och trygghet

Idag presenterade finansminister Anders Borg (M) vårpropositionen för 2013. Satsningar på åtgärder inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling lyfts fram som ett svar på det fortsatt svaga konjunkturläge vi ser. En ansvarsfull finanspolitik är vägen till jobb och trygghet, även i tider av global finans- och skuldkris. Regeringen satsar därför i vårpropositionen totalt ca 3 miljarder kronor under 2013 och 2014. Dessa satsningar innebär konkret att:

  • antalet platser inom yrkesvux ökas med 7 000 platser 2013 och 7 000 platser 2014
  • antalet platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning ökas med 8 000 under 2013 och 2014
  • antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökas med 1 400 platser 2013 och 1 400 platser 2014
  • insatserna för regional tillväxt förstärks och omfördelas så att 40 miljoner kronor satsas 2013 och 40 miljoner kronor 2014
  • medel omfördelas inom infrastrukturområdet vilket ger 700 miljoner kronor ytterligare för drift och underhåll av järnvägar 2013

Stefan Löfvens föråldrade syn på jobbpolitiken inte trovärdig

I Dagens Industri skriver Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven om en viktig fråga, nämligen ungdomsarbetslösheten. Bakom Löfvens retorik kring utbildningens betydelse döljer sig en klassisk socialdemokratisk skenmanöver som Sverige fortfarande betalar för. Mellan raderna erkänner idag Stefan Löfven i Dagens Industri att Socialdemokraterna åter igen ska gå till val på att dölja arbetslösas utanförskap med en rad obligatoriska utbildningar och åtgärdsprogram.


Löfven säger sig förstå verkligheten men håller sig trots detta fast vid socialdemokratins föråldrade syn på såväl arbete som utbildning. Vi moderater har alltid hållit fast i principen att alla jobb är viktiga och förtjänar respekt. Socialdemokraterna har alltid sett ner på exempelvis serviceyrken – och särskilt de som är kvinnodominerade. Det såg vi inte minst under förra valet i ROT och RUT diskussionerna. Då talade socialdemokrater runt om i landet varmt om ROT-avdraget medan de förkastade både RUT avdraget och de som arbetade inom den sektorn. Nu sjunger de på samma melodi igen.

Genom att förkasta yrkesförberedande utbildningar vill Löfven tvinga in människor i akademiska utbildningar med högskoleprioritet. Det är bra att Löfven värdesätter akademiska utbildningar men att tvinga in människor som snarare är mer kreativt och praktisk lagda är fel.

I Stockholm stad möter vi ständigt arbetsgivare som söker kvalificerad arbetskraft. Inom de branscher där det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft finns det flertalet lediga och välbetalda tjänster för de med rätt yrkesinriktad utbildning. Det finns självfallet också en stor efterfrågan på exempelvis utbildade ingenjörer och tekniker. Därför för vi i Stockholm stad en offensiv politik för att stärka Stockholm som kunskapsstad. Detta är ett ämne jag frekvent skriver om på bloggen. Ta gärna del av mina tidigare blogginlägg om våra satsningar på forskning i blivande stadsdelen Hagastaden och den kommande studenstaden i Albano.

Läs gärna också förra veckans veckobrev om vikten av satsning på utbildning här.

Min veckodagbok v.18

Nu är maj här – den bästa tiden på året för studenter. För gymnasieelever är nyfikenheten på framtida studier, resor och äventyr stor. För de som avslutar sina studier på våra högskolor och universitet väntar allt från den första arbetsintervjun till spänningen att visa vad man går för. Med anledning av studenttiderna vill jag denna vecka fokusera på Stockholms studenter.

Valborg – våren och studenternas dag
Runt om i landet är Valborg en speciellt upplagd dag för studenter och i år fick även jag tillfälle att ta fram min gamla studentmössa. Anledningen var att jag fick äran att ta emot Stockholms studentkårers centralorganisations utmärkelse Årets Studentvän 2012. Utmärkelsens motivering var stadens satsning på 4 400 nya studentbostäder under denna mandatperiod samt arbetet att effektivisera kopplingen mellan akademin och arbetslivet. Studentbostäder kommer fortsatt vara högprioriterat för oss moderater i stadshuset.

Studenter är viktiga
Det är med ödmjukhet jag tar emot utmärkelsen Årets Studentvän då det finns mycket som fortfarande kan göras för Stockholms studenter. Studenters betydelse för Stockholm är stor och därför talar jag ofta om att Stockholm måste växla upp och bli en ännu starkare kunskapsstad. Det är ibland lätt att glömma att trots det nutida ekonomiska instabila läget ropas det från arbetsgivare efter utbildad personal inom flera yrken. De städer och länder som kan konkurrera med utbildad mänskligt kapital är de som kommer växa, utveckla och säkra sin välfärd. Där ska vi ligga på topp.

Nya kunskapskluster
När de nya stadsdelarna Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och Söderstaden växer fram kommer det att byggas ännu fler studentbostäder. Hagastaden kommer att bli ett forskningskluster för bland annat Life Science. Liknande exempel är Kista Science City som med stor framgång har förenat studenter från bland annat KTH och Stockholms universitet med IT-industrin. Snart fördjupas samarbetet mellan näringsliv och akademin ytterligare när en av Stockholm universitets största institutioner, Institution för data- och systemvetenskap, flyttar in till det blivande kunskapskvarteret NOD i Kista. Stockholm kommer genom dessa satsningar bli en ännu mer internationellt starkare konkurrent.

Vikten av ansvarsfull politik
Socialdemokraterna må ha fått ny partiledare och nya talespersoner men deras politik är fortfarande ett hot mot ungas jobb. Detta gjordes klart när Socialdemokraterna i veckan presenterade sin skuggbudget. De vill höja skatten för att anställa unga med 16 miljarder och trots att Håkan Juholt nu är ute ur bilden är de fortfarande emot sitt eget vallöfte angående restaurangmomsen. Sänkningen av restaurangmomsen har bara efter en kort tid visat sig vara en framgång då det skapat fler nya arbetstillfällen för framförallt unga. Istället för att satsa på lärlingsutbildningar vill de nu införa ett skoltvång för arbetslösa under 25 utan gymnasieexamen. Lärlings- och yrkesutbildningar har varit en effektiv väg att få människor att gå direkt från utbildning till arbete. Att förbereda unga arbetslösa för ett framtida yrke är för mig en betydligt bättre väg att gå än ett skoltvång. Det är tråkigt att behöva konstatera att Socialdemokraternas förnyelse bara var en rockad av människor och inte idéer.

Veckans blogg

300 jobb hotas av Wanngårds politik

Debattartikel: Stockholm utklassar Göteborg och Malmö

Klart för nya Slussen från Länsstyrelsen

Tvång(s)utbildning och höjd skatt ger inga unga jobb 

I dag fyllde jag fyra år

Årets Studentvän 2012

Axplock från media denna vecka 

Ljust för sysselsättningen i Stockholm

Stockholm utklassar Göteborg och Malmö

Sten Nordin prisas av studenter

Kulturtips
Den 4-5 maj äger för första året Anatoliska Kulturfestivalen rum i Kungsträdgården. Det är en festival med fokus på mat, dans och musik från Turkiet. Festivalen ger alla stockholmare en möjlighet att del av traditioner som härstammar långt tillbaka och är ett viktigt inslag av dagens Stockholm.

Mer information om festivalen hittar du här.        

4 400 nya studentbostäder till Stockholm

I dag har vi haft ett givande rundabordssamtal med studentakademierna och dess studentkårer. Totalt samlar Stockholms högskolor och universitet cirka 73.000 studenter. Tillsammans har vi ett intresse av att se till att fler studenter kan erbjudas det bästa av svensk utbildning, och tillsammans ska vi hitta lösningar på studentbostadsfrågan.

Jag och mina kollegor skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) presenterade därför i dagens DN:s Stockholmdebatt att 4 400 studentbostäder skall byggas till 2015.

Debattartikeln kan du läsa här.