Miljöministern stödjer förslaget om avgift istället för dubbdäcksförbud

I våras väckte Vänsterpartiet uppmärksamhet efter ett politiskt utspel om totalförbud av dubbdäck i Stockholms innerstad. Samtidigt som staden vill minska partikelhalterna från dubbdäck vill vi inte stänga Stockholm för de som bor eller har behov av att ta sig till delar av vårt land där dubbdäck utgör en viktig säkerhetsfunktion. Med anledning av detta föreslog trafikborgarrådet Ulla Hamiltons (M) och jag i våras att Stockholm bör utreda möjligheten att införa en dubbavgift likt det som Oslo framgångsrikt har gjort.

I dagens DN Stockholmsdebatt kan vi läsa om att miljöminister Lena Ek (C) och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är beredda att driva frågan. De skriver mycket riktigt i sin artikel att det vore en ansvarsfull miljöpolitik som samtidigt tillgodoser en växande stads behov av transporter. Stockholm ska inte stängas av för människor som är i behov av dubbdäck och därför är en dubbdäcksavgift av norsk modell att föredra.

Att gå från socialbidrag till jobb

Idag skriver arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) om en mycket viktig fråga. Det handlar om möjligheten för människor att gå från socialbidrag till arbete.

Den avgörande frågan för Stockholm är hur vi ska finansiera välfärden och hur fler ska få känna den trygghet och gemenskap som ett jobb ger. Idag är det så att en person som gått länge på socialbidrag, och sen får ett deltidsjobb, den personen får se hela den nya lönen försvinna eftersom socialbidraget kapas ner med lika mycket pengar. Det betyder att det inte lönar sig att arbete, lönar sig inte att gå upp på morgonen, lönar sig inte att visa barnen att mamma eller pappa har ett jobb, och lönar sig inte att anstränga sig.

Min kollega här i Stadshuset, socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, föreslog till barn- och äldreministern Maria Larsson i våras att det ska gå att trappa ner socialbidraget när man börjar jobba, så man får behålla lönen, och att stödet gradvis tappas av.

Det är viktigt med socialbidrag och möjlighet att få stöd när man har det svårt och skralt. Det är däremot ännu viktigare att människor får jobb, och kan ta jobb, för att försörja sig och sin familj. Då är det viktigt att man faktiskt tjänar på att arbeta.
Statsminister Fredrik Reinfeldt tog upp detta i sitt sommartal, och jag hoppas att det ingår i regeringens budget för 2012. Det skulle innebära ett stort lyft för många stockholmare.

Hamilton och Järkeborn i SvD om klotter

På brännpunkt kan man idag läsa trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) skriva tillsammans med fullmäktigeledamoten Christoffer Järkeborn (M) om stadens tydliga satsning på nolltollerans mot olaglig grafitti. I mina samtal med stockholmare och boende i alla delar av staden så framgår det att klotter och skadegörelse gör områden och människor otrygga. Därför har vi haft vår nolltollerans på plats, tillsammans med garantin att städa upp eventuellt klotter inom 24 timmar. Som Hamilton och Järkeborn skriver:

”Vi ser i Stockholm ett tydligt trendbrott som är resultatet av att många står bakom en konsekvent och tuff hållning mot olaglig graffiti. Mellan 2009 och 2010 minskade antalet anmälda klotterbrott från 46000 till 36000, en minskning med hela 10000. SL:s kostnader för klotter och skadegörelse har minskat med 40 miljoner under samma period.”

Klotter och nedskräpning måste sättas i sin kontext. Polisen kan inte ingripa mot unga som har sprejburkar i händerna om ungdomarna kan säga att de är på väg till en ”laglig grafittivägg”, men det är också så att normbrott lätt sprider sig i samhället. Om det är ok att klottra på någon annans egendom, så är det också ok att slänga skräp på marken, och sen blir det ok att ta någon annans cykel. Det är inte ett Stockholm som jag vill bo i!

Stockholm är till för cyklister, bilister, fotgängare och andra

Ofta går det ut politiker från olika håll och kräver att ALLT ska satsas på EN sak. Det kan vara cyklar, det kan vara bilar, det kan vara köer, det kan vara sociala problem, jämstäldhet eller miljö. Även om det i stort sett alltid går att sympatisera, ja faktiskt hålla med om sakfrågan, så tycker jag att trafikborgarrådet Ulla Hamilton i sitt svar till miljöpartiet gör en bra poäng av att det faktiskt är så att vi styr en stor och komplicerad stad, och att alla måste få plats.

Alla problem måste uppmärksammas, och alla måste få en lösning tillsammans. Det går inte att bryta ut en del, lika lite som det går att bryta ut en del av arbetsmarknaden eller utbildningssektorn. Det är en komplicerad värld vi lever i, där ansvarstagande ledare och politiker måste kunna se helhetsbilden och erkänna att det är mer komplicerat än att slå av eller på en knapp. Såna politiker behövs det fler av.