Utökade ambitioner för tunnelbanan välkomnas

I dagens DN Sthlm kan vi läsa att den statliga förhandlingen om tunnelbana till Nacka kan ge Stockholm fler tunnelbanor. Denna utökade ambition hos förhandlingspersonerna är ytterst välkommen! En utbyggnad av tunnelbanan i vår region stärker tillväxt samtidigt som det skapar förutsättningar för fler jobb och bostäder.

Jag har tidigare, tillsammans med borgarrådskollegan Joakim Larsson (M), skrivit om de stora fördelar en utbyggd tunnelbana för med sig.  Om Stockholm ska kunna fortsätta växa i den takt som i dag sker krävs stora satsningar. Till år 2024 förväntas invånarantalet stiga till en miljon. Två fullastade SL-bussar med nya stockholmare flyttar dagligen hit. Utmaningen är uppenbar. Satsningar på bostäder, välfärd och ny infrastruktur är nödvändiga.

En stor utmaning vid bostadsbyggande är just tillgången till bra kommunikationer. Satsningen på utbyggd tunnelbana och det nya inspelet idag öppnar upp för ökat bostadsbyggande. Här kan regeringen underlätta för oss i kommunerna genom att se över de olika regelverk – bullerregler, överklagandeprocesser m.m. – som idag försvårar och försenar byggprocessen.

Ett steg har tagits i och med bostadsminister Stefan Attefalls (KD) utlovade översyn av bullerreglerna, vilket jag nyligen kommenterade på min blogg. Fler behöver dock tas. På så vis kan vi möta efterfrågan på bostäder, samtidigt som de utbyggda kommunikationerna försörjer vårt växande Stockholm och hela regionen.

IKEA, trafiken och jobben

Utvecklingen av Söderstaden runt Globen och nya arenan är en viktig pusselbit i Stockholms tillväxt. Här skapas nya jobb, nya bostäder och ett ofullgånget idrotts- och handelsområde blir till levande stad.

I sommar öppnar nya Tele2 Arena och till hösten öppnar nöjesområdet 12 Stockholm. Andra viktiga steg för Söderstaden är naturligtvis bostäder – vår ambition är 3 000 nya bostäder – samt fler arbetsplatser. Stadens intentionsavtal med IKEA skall ses i ljuset av såväl fler jobb, runt 1 000 jobb i det korta perspektivet, samt att vi kan förverkliga drygt 500 bostäder.

 

Många ställer naturligtvis frågor kring trafiken, frågor som ställs och måste ställas vid varje steg som tas för jobb, bostäder och Stockholms tillväxt. Och svaret måste alltid bli att trafikfrågorna skall och måste lösas. Den dag vi börjar säga nej till arbetsplatser och bostäder på grund av någon slags håglöshet i trafikfrågorna, den dagen sviker vi alla som väntar på bostad och som söker jobb.

Nu börjar arbetet som syftar till en detaljerad plan för etableringen av bostäder, arbetsplatser och ett nytt IKEA-varuhus i Söderstaden. I det arbetet får naturligtvis trafikfrågorna en framskjuten plats. Vi kan sammanfatta arbetet i följande punkter:

1. Snabbare framkomlighet. Stadens framkomlighetsstrategi och stomnätsstrategi, båda antagna av kommunfullmäktige, syftar till att öka framkomligheten och snitthastigheten för kollektivtrafik, nyttotrafik och cyklar. Fotgängarna får även de en tryggare stad och den som behöver använda privat bil vinner också på den ökade framkomligheten.

2. Kringfartsleder. Förbifarten börjar byggas nästa år, arbetet för en östlig länk och utbyggd t-bana inleds nu mellan berörda kommuner, landstinget och regeringen.

3. Modernt tänkande. Den växande, täta promenadstaden förutsätter att vi hela tiden utvecklar vårt tänkande när det gäller handel och transporter. En stor del av befolkningen i Stockholm avstår av olika skäl från att äga bil, deras behov av att handla såväl dagliga varor som nya möbler och kylskåp måste tillgodoses med effektiva transporter som inte bygger på att var och en kör i sin bil.

Dessa tre punkter tillsammans med att vi hela tiden trimmar det befintliga trafiksystemet är en grundbult för hela vår stadsutveckling. Söderstaden är inget undantag.

Äntligen ett klart besked om Österleden

Idag presenterar regeringen på DN Sthlm ett tydligt besked om en samfinansiering av en ny tunnelbanesatsning i Stockholm. Och äntligen ett klart besked om att man vill satsa på Österleden.

En satsning på Österleden innebär en avlastning på trafiken i Stockholm stad och möjliggör samtidigt för fler jobb och bostäder i hela regionen.

Vi är beredda att omedelbart inleda samtal om finansiering och utformning med regeringen för att förverkliga både tunnelbanan och Österleden så snart som möjligt.

Förutsättningar för 100 000 nya bostäder med utbyggd tunnelbana

I dag skriver ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och jag på DN Stockholmsdebatt om att en utbyggd tunnelbana till Nacka kan öppna upp för 100 000 nya bostäder i Stockholms stad. En utbyggnad av tunnelbana innebär ett lyft för det växande Stockholm, framtida generationers behov av bostäder och för söderort i helhet.  

I sitt sommartal sträckte statsminister Fredrik Reinfeldt ut en hand om statlig medfinansiering som kan tidigarelägga utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Detta har jag tidigare välkomnat här på bloggen och påpekat att vi är redo att sätta oss ner vid förhandlingsbordet för att diskutera finansieringen.

Välkommet besked av Reinfeldt om ny tunnelbanesatsning

I dag gav Fredrik Reinfeldt klara besked i sitt sommartal om att det behövs en större tunnelbanesatsning i Stockholmsområdet

Jag välkomnar att Fredrik Reinfeldt och regeringen nu lyssnar på våra behov och ger tydligt besked om att en extra satsning på infrastrukturen ska läggas in i planeringen. Vi har varit tydliga i vårt budskap att Stockholms infrastruktur behöver en större satsning på bättre tvärförbindelser och en utbyggd tunnelbana.

Vi behöver en utbyggnad av tunnelbanan i vår region, det skulle stärka vår tillväxt och skapa förutsättningar för fler jobb. Det jag konstaterar idag är att regeringen har lyssnat och att det nu finns ett stöd för mer kollektivtrafik i Stockholm. Vi kommer gärna till regeringens förhandlingsbord och diskuterar finansieringen