Stockholm – en tillväxtmotor att investera i

I helgen kunde vi läsa i Svenska Dagbladet att Stockholm är den enda nordiska stad som kvalificerar in sig på tio-i-topp-listan över EU:s köpkraftigaste regioner. Enligt statistikenheten Eurostat som gjort rankinglistan har Stockholm 1,7 gånger köpkraften än EU-genomsnittet.

Placeringen är inte förvånande. Som Sveriges tillväxtmotor, med ett gott företagsklimat och kvalificerad arbetskraft, fortsätter Stockholmregionen att locka utländska investerare. I en intressant artikel i Wired Magazine (september 2012) om entreprenörskap konstaterades att enbart amerikanska riskkapitalister investerade nästa 200 miljoner USD år 2011 i svenska teknikbolag. Det är mer än vad som investerades i städer som Paris eller Berlin.            

Men som Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka och Svenska Riskkapitalföreningens t.f. VD Isabella de Feudis poängterar i helgens Dagens Nyheter är riskkapitalbranschen hårt konkurrensutsatt. Stockholm konkurrerar med såväl stora som små regioner runt om hela världen.  För att hålla vår starka ställning måste vi jobba hårt för att bevara utländska investeringar som bidrar till entreprenörskap, sysselsättningar och intäkter som finansierar vår välfärd. Vi måste också se till att de många framgångrika svenska entreprenörer nu också vill fortsätta utveckla och expandera sina företag här.

Satsningar på Stockholms infrastruktur, forskning och tillväxtvänlig företagspolitik är därför ett måste. Det är ett nationellt intresse att Stockholmsregionen, som förväntas stå för 40 procent av landets samlade tillväxt 2030, förblir en stark tillväxtmotor för hela landet.