Media – och studentkluster växer fram i Stockholm

Första etappen av Norra Djurgårdsstaden står just nu inflyttningsklar.  Förvandlingen av delar av Hjorthagen, Gasverksområdet, Värtan och till sist Loudden till morgondagens stadsdel är i full gång. Här blir 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser i en stadsdel som skall vara spjutspets i miljö, arkitektur och ett i god bemärkelse modernt Stockholm. Det är i den kontexten mitt förslag, som jag skriver om i Dagens Nyheter i dag, att flytta Sveriges Television och Sveriges Radio till ett ”mediakluster” i denna nya stadsdel skall ses. Det kan bli en vinna-vinna situation där de båda public service företagen kan utvecklas in mot 2030, samtidigt som vi på deras tidigare mark och fastigheter kan tillfoga ytterligare en viktig pusselbit för att göra Stockholm till en universitetshuvudstad i världsklass.

På bilden ovan en illustrationsbild av Albonparken och nytt campus

Stockholm blir en allt mer populär universitetsstad vilket glädjer mig mycket. I dag rapporterade ABC att tre av landets mest sökta utbildningar finns vid Stockholms universitet. Som landets universitetshuvudstad bär vi ett ansvar att se till att universiteten blir en viktig del av stadens tillväxtsatsningar. I går presenterade jag tillsammans med stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) en investering på 1,4 miljarder kronor på 100 000 kvm campusområde vid Albano med omkring 1 000 nya student- och forskningslägenheter. Albano är strategiskt välplacerat mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. Genom denna satsning skapar vi förutsättningar för ett nytt område för högre undervisning och forskning, där ett större inslag av student- och gästforskarbostäder kan bidra till en attraktiv undervisningsmiljö och en intressant stadsmiljö.